Darbs If

If darbinieki, strādājot kopā, palīdz cits citam augt gan personīgi, gan profesionāli.

Ieskaties

Darbs If

Strādājot kopā, mēs palīdzam viens otram augt gan profesionāli, gan kā personībām. Mēs esam mūsu darbinieku pusē, lai viņi var justies pārliecināti un piepildīt savus sapņus. Katrs no mums ir atbildīgs par to, lai mēs nepārtraukti pilnveidotos un mācītos, lai būtu labākie savā jomā. Katram no mums ir izšķiroša loma tajā, lai If būtu visgādīgākais apdrošināšanas uzņēmums.

Ja tev būtu #normāls darbs, tu strādātu If

Mēs ticam, ka darbs, kas sola lielus izaicinājumus, bet nesniedz atbalstu, izvirza augstas prasības, bet netiek novērtēts, nav normāls. Tādēļ mēs kā darba devējs cenšamies būt soli priekšā, domājot par darba vidi, ko radām. Tas ir ļāvis mums saprast, kas ir normāls darbs. Normāls darbs ir daļa no cilvēka dzīves, bet tā nav visa dzīve.