Darbs If

If darbinieki, strādājot kopā, palīdz cits citam augt gan personīgi, gan profesionāli.

Ieskaties

Ja tev būtu #normāls darbs, tu strādātu If

Mēs ticam, ka darbs, kas sola lielus izaicinājumus, bet nesniedz atbalstu, izvirza augstas prasības, bet netiek novērtēts, nav normāls. Tādēļ mēs kā darba devējs cenšamies būt soli priekšā, domājot par darba vidi, ko radām. Tas ir ļāvis mums saprast, kas ir normāls darbs. Normāls darbs ir daļa no cilvēka dzīves, bet tā nav visa dzīve.