Noticis negadījums ar mājdzīvnieku

   

Pieteikt atlīdzību

Kas jāsagatavo, pirms sāku pildīt pieteikumu?

  • Polises numurs

    Noskaidro apdrošināšanas polises numuru, kuru atradīsi savā polisē

  • Ar negadījumu saistītie dokumenti

    Čeks, kvītis vai citi dokumenti, kas apliecina negadījumu un ārstēšanu

  • Izraksts no veterinārārsta

    Pārliecinies, ka izrakstā ir norādīta visa informācija - anamnēze, uzstādītā diagnoze un nozīmētā ārstēšana