Atpūtas kuģošanas līdzekļu apdrošināšana

Jautā mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz polise!

Uzdot jautājumu
 1. Privātpersonām
 2. Apdrošināšana
 3. Atpūtas kuģošanas līdzekļu apdrošināšana

Apdrošinot savu jahtu, motorlaivu, kuteri vai katamarānu, kas paredzēts privātai izklaidei, iespējams pasargāsiet sevi no lieliem, neparedzētiem izdevumiem.

 • Plašs polises segums

  Kuģošanas līdzeklis tiek apdrošināts navigācijas laikā, kamēr tas atrodas ūdeņos, piestātnē vai krastā, un dīkstāves laikā, ieskaitot pacelšanu, izvilkšanu, nolaišanu un aprīkošanu.

 • Glābšanas izdevumi

  Tiek atlīdzināti glābšanas vai zaudējumu apmēra ierobežošanas izdevumi

 • Apskates izdevumi

  Tiek atlīdzināti izdevumi arī par jahtas zemūdens daļas apskati, neatkarīgi no tā, vai konstatēti bojājumi.


Apdrošinātie riski
Negadījums uz ūdens

Piemēram, jahtai uzskrienot uz sēkļa vai saduroties ar citu kuģošanas līdzekli, tā tiek bojāta vai pat nogrimst.

Zādzība

Piemēram, motorlaiva nozagta nakts laikā, tai atrodoties piestātnē, vai dīkstāves laikā no polisē norādītās glabāšanas vietas.

Ļaunprātīga darbība

Piemēram, naktī, kamēr jahta pietauvota krastā, notikusi ielaušanās, kā rezultātā jahtai nodarīti bojājumi un nepieciešams remonts.

Uguns nelaime

Tai skaitā, sprādziens vai eksplozija.

Dabas stihija

Piemēram, vētras, zibens vai zemestrīces.

Iesakām apdrošināt arī civiltiesisko atbildību

Mēs visi esam vienlīdz atbildīgi par zaudējumu nodarīšanu citu personu veselībai vai mantai, tāpēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšana lieti noderēs, lai pasargātu no šādiem izdevumiem.

Atlīdzināsim zaudējumus, kas radušies no:

 • citam kuģim vai īpašumam nodarītajiem bojājumiem (piemēram, pietauvojoties ar pārāk lielu ātrumu, jahta ietriekusies piestātnē un bojāta gan pati piestātne, gan arī tās aprīkojums);
 • nodarītā kaitējuma trešo personu veselībai vai dzīvībai (piemēram, esat vainojams sadursmes izraisīšanā ar citu jahtu, kā rezultātā bojāta otra jahta un cietušas personas uz tās);
 • segsim arī juridiskos un tiesāšanās izdevumus, kas radušies, ja prasība par zaudējumu atlīdzību tiek celta tiesā.
 1. Privātpersonām
 2. Apdrošināšana
 3. Atpūtas kuģošanas līdzekļu apdrošināšana