Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana darbiniekiem nodrošina medicīnisko un cita veida palīdzību ārzemju komandējuma laikā.

Iegādājieties īstermiņa ceļojumu polises internetā vai jautājiet mums par citiem polišu veidiem!

Pirkt internetā Saņemt piedāvājumu

Kāpēc pie If?

 • Individuāli risinājumi

  Pielāgojam apdrošināšanas riskus un apdrošinājuma summu atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai​​

 • Nav pašrisku

  ​Bagāžas bojāšanai, aizkavēšanai vai nozaudēšanai un ceļojuma atcelšanas, pārtraukšanas vai aizkavēšanas riskam

 • Nav apakšlimitu

  transportēšanas, repatriācijas un evakuācijas izdevumiem

 • Transporta izdevumi

  par komandējuma laikā repatriēta darbinieka aizvietošanu

 • Diennakts palīdzība

  If Apdrošināšanas palīdzības tālrunis +37166888833


Sedzam vairāk, nekā citi IEKĻAUTS
Ārstēšanās izdevumi

Atlīdzinām izdevumus par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, par medikamentiem, kurus ir izrakstījis ārsts, par pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes), kā arī par pirmās palīdzības sniegšanu akūtu zobu sāpju ārstniecībai

checkmark
Transportēšanas, repatriācijas izdevumi

Atlīdzinām izdevumus par apdrošinātā transportēšanu uz Latviju, par medicīniski nepieciešamu pavadošo ārstniecības personālu, apdrošinātā radinieka ceļa izdevumus braucienam turp un atpakaļ pie apdrošinātā un uzturēšanos pie apdrošinātā, transportēšanas izdevumus par komandējuma laika repatriēta darbinieka aizvietošanu, apbedīšanas izdevumus ceļojuma galamērķī ārvalstī, tai skaitā zārka iegādes izdevumus

checkmark
Nelaimes gadījuma izraisīta nāve un neatgriezeniska invaliditāte

Ja ceļojuma laikā negadījuma rezultātā iestāsies apdrošinātā nāve, labuma guvējam izmaksāsim atlīdzību summas apmērā, kas ir norādīta apdrošināšanas polisē. Savukārt, ja ceļojuma laikā negadījuma rezultātā iestāsies apdrošinātā neatgriezeniska invaliditāte, apdrošināšanas atlīdzības summa tiks aprēķināta, to reizinot ar noteikumos esošajā tabulā norādīto procentuālo lielumu par attiecīgo kaitējumu veselībai

checkmark
Bagāžas aizkavēšana, bojāšana vai nozaudēšana

Atlīdzinām faktiskos izdevumus par bojāto mantu labošanu, aizvietošanu vai nozaudēšanu, kā arī atlīdzinām izdevumus 70% apmērā par pirkumiem gadījumā, ja bagāža ir aizkavējusies

checkmark
Civiltiesiskā atbildība ceļojuma laikā

Atlīdzinām zaudējumus kas ir nodarīti trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai. Papildus tiek atlīdzināti tiesvedības un ekspertīzes izdevumi

checkmark
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana vai aizkavēšanās

Atlīdzinām izdevumus par biļešu iegādi, atgriešanu vai apmaiņu, kā arī par naktsmītnes rezervāciju

checkmark
Juridiskā palīdzība ceļojuma laikā

Atlīdzinām izdevumus par aizstāvību, pārstāvniecību, saistībā ar prasības celšanu, lietas ierosināšanu un izskatīšanu

checkmark
Pases apdrošināšana

Atlīdzinām izdevumus par dokumenta izgatavošanas, uzturēšanās, transporta un telefonsakaru izdevumus, ja ir nepieciešama ceļošanai derīga dokumenta atjaunošana pases zādzības vai nozaudēšanas gadījumā

checkmark
Lidojuma aizkavēšanās

Atlīdzinām uzturēšanās un transporta izdevumus gadījumā, ja regulārais avioreiss ir aizkavējies vai īslaicīgi atcelts (gaidīšanas periods pārsniedz 4 stundas)

checkmark
Personisko mantu zādzība

Atlīdzinām izdevumus 80% apmērā par personiskajām mantām, ja no slēgta transportlīdzekļa nozagtās mantas vietā ir iegādāta jauna

checkmark
Ārstēšanās izdevumi pēc nelaimes gadījuma Latvijā

Atlīdzinām ārstēšanās izdevumus, kas apdrošinātajam ir radušies par Latvijā iegādātām medicīniskajām precēm un Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem, lai likvidētu ceļojuma laikā notikuša nelaimes gadījumā gūto kaitējumu veselībai, atgriežoties Latvijā pēc ceļojuma

checkmark