Mēs atbalstām

Mēs atbalstām tos labo darbu darītājus, kuri ik dienu velta savas rūpes, enerģiju un resursus grūtībās nonākušajiem.

Atbalstot dažādas organizācijas, kas ikdienā sniedz palīdzību citiem, tās spēj paveikt daudz vairāk. Sniegt lielāku palīdzību mūsu līdzcilvēku meklējumos, parūpēties par pamestu ķepaiņu labturību vai atbalstīt bērnus, kuri palikuši bez ģimenes. Tāpat šo organizāciju darbība mijiedarbojas arī ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem – nelaimes gadījumu, veselības apdrošināšanu, kā arī mājdzīvnieku apdrošināšana.

Labās mājas

Patversme “Labās mājas” nodarbojas ar bez pajumtes un aprūpes palikušo dzīvnieku glābšanu un patversmes uzturēšanu. Mēs sniedzam finansiālu atbalstu, lai patversmes darbinieki varētu gādāt par nepieciešamo līdzekļu iegādi.  

Uzzināt vairāk par Labas mājas

Bezvēsts.lv

Organizācija “Bezvests.lv” palīdz tuviniekiem un policijai meklēt bezvēsts pazudušos cilvēkus. Esam ziedojuši līdzekļus tehnikas iegādei, lai veiksmīgāk meklētu pazudušos cilvēkus, kā arī atbalstām “Bezvēsts.lv” ar OCTA, Nelaimes gadījumu polisēm brīvprātīgajiem un mājdzīvnieku polisēm organizācijas dienesta suņiem.  

Uzzināt vairāk par Bezvēsts.lv

SOS Bērnu ciemati

Organizācija “SOS Bērnu ciemati” veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības, kā arī palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās. Atbalstām SOS Bērnu ciematus ar naudas ziedojumu.  

Uzzināt vairāk par SOS Bērnu ciematiem