OCTA un OCTA+

Pērkot internetā -15%
 1. Reģ. nr. Reģ. nr. Info

  Ievadiet apdrošināmā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru bez atstarpēm un pieturzīmēm.
  Lauka garums ir 10 simboli, kuri satur tikai burtus un ciparus. Piemērs: EC7777

  Reģ. nr.
 2. Tehniskās pases nr. Tehniskās pases nr. Info

  Ievadiet apdrošināmā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru bez atstarpēm un pieturzīmēm.
  Lauka garums ir 9 simboli, no kuriem pirmie divi ir burti, pārējie cipari. Piemērs: AC0123456

  Tehniskās pases nr.
 3. E-pasts E-pasts Info

  Ievadiet e-pastu

  E-pasts
 4. Ja piekrīti saņemt individuālus apdrošināšanas piedāvājumus, norādi e-pastu.
 5. 0
  Invalīda apliecības nr. Invalīda apliecības nr. Info

  Lūdzu, ievadiet invalīda apliecības numuru.
  Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums par 40 % tiek samazināts transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir:
  1) I un II grupas invalīdi
  2) III grupas invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, ko apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums (apdrošinot vieglo automobili)

  Invalīda apliecības nr.
 6. 0
  Atlaides kods Atlaides kods Info

  Atlaides kodus iespējams iegūt īpašu akciju ietvaros.

  Atlaides kods

If OCTA sedz vainīgās puses nodarītos zaudējumus cietušajai personai un mantai, kas radušies izraisīta satiksmes negadījuma rezultātā.

OCTA+ ir OCTA polise ar papildu segumiem - Atlīdzība sev, Transportlīdzekļa zādzība.
OCTA+ polise ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā iegādātā OCTA polise.

Ieskaties! OCTA cenas ietekmējošie faktori

Salīdzini OCTA polises veidus
OCTA + OCTA
Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Līdz 5 000 000 eiro, neatkarīgi no cietušo personu skaita

checkmark checkmark
Mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Līdz 1 000 000 eiro, neatkarīgi no trešo personu skaita.

checkmark checkmark
Apdrošināšanas segums - Atlīdzības sev (TZR)

Šis segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esi cietusī puse (cietis transportlīdzeklis un tajā esošā manta), saņemsi atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja

TZR - Tiešo zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēma, kura paredz, ka ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse var saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja un tā būtiski atvieglo transportlīdzekļu īpašnieku ikdienu

checkmark
Apdrošināšanas segums - Transportlīdzekļa zādzība

Šis segums nodrošina, ka transportlīdzeklis tiks apdrošināts pret zādzības risku Eiropas teritorijā un tiks atlīdzināti zaudējumi, kuru cēlonis ir apdrošinātā transportlīdzekļa zādzība vai laupīšana. 

Iespējams izvēlēties papildus Iespējams izvēlēties papildus

KO NOZĪMĒ PAPILDU OCTA+ SEGUMI:


Atlīdzības sev (TZR)

OCTA+ Atlīdzības sev segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esi cietusī puse (cietis transportlīdzeklis un tajā esošā manta), saņemsi atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja.

If sniegs visu ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu, kā arī veiks atlīdzības izmaksu un parūpēsies par transportlīdzekļa remontu.

Šis segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un vainīgās puses transportlīdzeklis ir reģistrēts EEZ.

Transportlīdzekļa zādzība

Izvēloties šo apdrošināšanas papildsegumu, tavs transportlīdzeklis būs apdrošināts pret zādzības risku visā Eiropas teritorijā. Tas ir spēkā tikai kopā ar spēkā esošu OCTA polisi.

Maksimāli pieļaujamā izmaksājamā atlīdzība ir 4268.62 eiro, bet pašrisks - 20% no automašīnas tirgus vērtības.

Apdrošināšanas veids paredzēts jebkura izlaiduma gada vieglajiem transportlīdzekļiem.

Mūsu ieteikums:
Šo polisi visizdevīgāk iegādāties klientiem, kuri automašīnu nav iegādājušies līzingā un kuru automašīnas vērtība nepārsniedz 4268.62 eiro.


Atlīdzība par mantai nodarītiem zaudējumiem

OCTA sedz šādus zaudējumus, kas nodarīti negadījumā cietušai mantai vai īpašumam:

 • Izdevumi par auto vai citu negadījumā bojāto īpašumu atjaunošanu tādā stāvoklī kādā tie ir bijuši pirms ceļu satiksmes negadījuma
 • Zaudējumus sakarā ar auto bojāeju, ja tā remonts nav tehniski iespējams vai tas ir ekonomiski nepamatots
 • Izdevumi par auto vai tā atlieku evakuāciju, ja auto nav braukšanas kārtībā, no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz tā īpašnieka vai tiesīgā lietotāja, kurš vadīja automašīnu ceļu satiksmes negadījuma brīdī, dzīvesvietai, vai līdz auto remonta vietai Latvijas teritorijā
 • Zaudējumi saistībā ar nodarītu kaitējumu videi

Atlīdzība par personai nodarītiem zaudējumiem

Par ārstēšanu*:

 • Cietušā nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē
 • Kopšanu
 • Ārstniecisko līdzekļu iegādi
 • Ārstniecisko uzturu
 • Ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi)
 • Protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai to nomu

*Ārstēšanos ārvalstīs atlīdzina, ja minētā ārstēšanās ir iepriekš rakstveidā saskaņota ar apdrošinātāju.

Par pārejošu darba nespēju**:

 • Nesaņemtie ienākumi cietušajai personai, kura negadījuma brīdī bijusi darba ņēmējs ir - cietušā vidējā izpeļņa darbspējas laikā, no kuras atskaitīta pēc negadījuma piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti.
 • Cietušajai personai, kura negadījuma brīdī bijusi pašnodarbināta persona — nesaņemtos ienākumus aprēķina kā starpību starp iepriekšējā kalendāra gadā ar nodokli apliekamiem darba ienākumiem un darba ienākumiem, kas saņemti tajā kalendāra gadā, kad personai ir bijusi pārejoša darbnespēja, un no kuras atskaitīti pēc veselības kaitējuma nodarīšanas cietušajai personai piešķirtie slimības pabalsti.

**Tiek atlīdzināti nesaņemtie ienākumi par darbnespējas laiku, ko apliecina ārstniecības iestāde.

Par darba spēju zudumu:

Pensiju aprēķina pēc šādas formulas: Pensija = cietušā vidējā izpeļņa - pēc negadījuma saņemtie darba ienākumi - valsts sociālās apdrošināšanas budžeta piešķirtā pensija - valsts/pašvaldību budžeta saņemtie pabalsti.

Par nāvi:

 • Apgādājamiem nodarītie zaudējumi sakarā ar cietušās personas nāvi tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas: bojā gājušās personas nesaņemto ienākumu daļa, kas katram apgādājamam pienācās, cietušajam dzīvam esot - (mīnus) apgādājamam piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs
 • Apbedīšanas izdevumus atlīdzina ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā
 • Ja apbedīšanas izdevumi ir lielāki - saglabājiet čekus un saprātīgie izdevumi tiks atlīdzināti
 • Atlīdzību par cietušās personas nāvi var saņemt arī tad, ja nāve iestājusies gada laikā pēc negadījuma un ir cēloniski saistīta ar negadījumu

Cietušai personai nodarītie nemateriālie zaudējumi ir saistīti ar:

 • Cietušās personas fizisku traumu
 • Cietušās personas sakropļojumu, invaliditāti
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti

Kas ir OCTA, Robežlīgums un Zaļā Karte

OCTA Standartlīgums

 • Paredzēts Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.
 • Darbības teritorija - Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (EEZ), kā arī Šveice, Serbija un Andora.
 • Iespējamie polises darbības termiņi - 3, 6, 9 vai 12 mēneši.

Kur iegādāties
OCTA Standartlīgumu noformē internetā, zvanot uz tālruni 8333, vai arī klātienē - If klientu apkalpošanas centros.

OCTA Robežlīgums

 • Paredzēts transportlīdzekļiem, kas nav reģistrēti EEZ un šķērso Latvijas robežu.
 • Darbības teritorija - EEZ.
 • Iespējamie polises darbības termiņi ir 1, 2, 3 - 12 mēneši.

Kur iegādāties
OCTA Robežlīgumu noformējam tikai klātienē - If klientu apkalpošanas centros.

Zaļā karte

 • Paredzēta Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas piedalās satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes dalībvalsts.
 • Darbības teritorija - valstis, kurās šis līgums ir spēkā, tiek norādītas Zaļās kartes līgumā.
 • Iespējamie polises darbības termiņi - 15 dienas, 1, 2, 3 - 12 mēneši.

Kur iegādāties
ZAĻO KARTI noformējam tikai klātienē - If klientu apkalpošanas centros.

Vai OCTA ir spēkā arī ārpus Latvijas

Pērkot OCTA polisi Latvijā, tiek noformēta OCTA standartlīguma polise, un tā ir derīga Latvijā un visās pārējās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs (EEZ), kā arī Šveicē, Serbijā un Andorā.

Tomēr, ceļojot ar auto, var nākties šķērsot valstis, kas neietilpst EEZ, tāpēc, dodoties ārpus Latvijas, ir svarīgi pārliecināties, vai OCTA ir spēkā arī valstīs, caur kurām un kurp vēlies doties.

Iebraucot valstī, kura neietilpst ne EEZ, ne Zaļās kartes sistēmā, ir nepieciešams iegādāties tās valsts vietējo apdrošināšanu.

Valstis, kurās ir spēkā OCTA Standartlīgums un Robežlīgums

Austrija (A)
Beļģija (B)
Bulgārija (BG)
Kipra (CY)
Čehija (CZ)
Vācija (D)
Dānija (DK)
Spānija (E)
Igaunija (EST)
Francija (F)
Somija (FIN)
Lielbritānija un Ziemeļīrija (GB)
Grieķija (GR)
Ungārija (H)
Horvātija (HR)
Itālija (I)
Īrija (IRL)
Islande (IS)
Luksemburga (L)
Lihtenšteina (LI)
Lietuva (LT)
Latvija (LV)
Malta (M)
Norvēģija (N)
Nīderlande (NL)
Portugāle (P)
Polija (PL)
Rumānija (RO)
Zviedrija (S)
Slovākija (SK)
Slovēnija (SLO)

Valstis, kurās ir spēkā OCTA Standartlīgums, bet nav spēkā Robežlīgums

Andora (AND)
Serbija (SCG)
Šveice (CH)

Valstis, kurās nav spēkā ne OCTA Standartlīgums, ne Robežlīgums

Albānija (AL)
Bosnija - Hercogovina (BIH)
Baltkrievija (BY)
Izraēla (IL)
Irāna (IR)
Maroka (MA)
Moldova (MD)
Maķedonija (MK)
Melnkalne (MNE)
Krievija (RUS)
Tunisija (TN)
Turcija (TR)
Ukraina (UA)

Braucot uz šīm valstīm ir nepieciešama Zaļā karte!

Ja vēlies doties uz valsti, kurā tava OCTA Standartlīguma polise nav spēkā, tad ir nepieciešama ZAĻĀ KARTE.

ZAĻĀ KARTE – tā ir tava aizsardzība attiecībā uz trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, tavas vainas dēļ.

ZAĻO KARTI vari noformēt uz vietas If birojā, un tā būs derīga visās šajās valstīs:

Austrija (A), Albānija (AL), Andora (AND), Beļģija (B), Bulgārija (BG), Bosnija - Hercogovina (BIH), Baltkrievija (BY), Šveice (CH), Kipra (CY), Čehija (CZ), Vācija (D), Dānija (DK), Spānija (E), Igaunija (EST), Francija (F), Somija (FIN), Lielbritānija un Ziemeļīrija (GB), Grieķija (GR), Ungārija (H), Horvātija (HR), Itālija (I), Izraēla (IL), Irāna (IR), Īrija (IRL), Islande (IS), Luksemburga (L), Lihtenšteina (LI), Lietuva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Maroka (MA), Moldova (MD), Maķedonija (MK), Melnkalne (MNE), Norvēģija (N), Nīderlande (NL), Portugāle (P), Polija (PL), Rumānija (RO), Krievija (RUS), Zviedrija (S), Serbija (SCG), Slovākija (SK), Slovēnija (SLO), Tunisija (TN), Turcija (TR), Ukraina (UA)

Apdrošināšanas noteikumi, produkta dokuments, pieteikumi