Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšana

Pasargā no neparedzētiem zaudējumiem, kuri jāsedz dzīvokļu īpašniekiem kopīgi.

Saņemt piedāvājumu

Kāpēc pie If?

  • Teritorijas labiekārtojums

    Ja būs bojāti pie mājas esošie bērnu rotaļu laukumi, žogi, barjeras, atkritumu tvertnes, saņemsiet atlīdzību.

  • Grafiti, krāsu noņemšana

    Ja mājas sienas, žogs ir apzīmēts, tad arī šis būs apdrošināšanas gadījums par ko pienākas atlīdzība.

Vērts aizdomāties

Drošs mājoklis ir svarīga mūsu dzīves daļa. If apdrošināšana ļaus justies droši un pasargās no lieliem izdevumiem dažādās neparedzētās situācijās.

Ja dzīvojiet daudzdzīvokļu ēkā, tad jums pieder kopīpašums - daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas kā arī dzīvokļu kopīpašuma daļas (kāpņu telpa, jumts, pagrabtelpas, u.c. ).

Īpašums ik dienas ir pakļauts dažādiem riskiem, kuri var radīt neparedzētus zaudējumus dzīvokļu īpašniekiem. Piemēram: vētrā norauts jumts, 
noplūde no maģistrālā stāvvada un daudziem citiem.

Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšanas piedāvājums: Pamata Paplašinātā Super risku

Apdrošinot īpašumu, tiek apdrošināts

Ēkas konstrukcijas un teritorijas labiekārtojums
Ēkas konstrukcijas un teritorijas labiekārtojums
+
ārējā un iekšējā koplietošanas telpu apdare
Ēkas konstrukcijas un teritorijas labiekārtojums
+
ārējā un iekšējā koplietošanas telpu apdare

Ugunsgrēks, kā arī likumīgas darbības tā likvidēšanā

Iekļauts Iekļauts Iekļauts

Dabas stihijas – viesuļvētra, plūdi, zemestrīce, koku, mastu uzkrišana

Iekļauts Iekļauts Iekļauts

Noplūdušas un bojātas kapņu telpas no stāvvadi

Iekļauts Iekļauts Iekļauts

Apdrošināšanas objektam nodarīti 
pēkšņi un neparedzēti zaudējumi vai bojājumi, kas radušies Trešās personas darbības rezultātā, kuras mērķis
ir kas tīša bojāšana.

Iekļauts Iekļauts Iekļauts

Trešo personu pretlikumīgas darbības, apdrošinātā īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana neuzmanības dēļ, huligānisms, vandālisma akti, atsevišķu apdrošinātā īpašuma un/vai iekārtu konstruktīvo elementu zādzības;
transportlīdzekļa trieciens.

Iekļauts Iekļauts Iekļauts

Grafiti - apdrošināšanas limits 5000 €.
Svarīgi! Šis risks ir spēkā, ja apdrošināšanas brīdī ir iesniegti ēkas fotoattēli.


Iekļauts Iekļauts

Kad zibens ir iespēris un pa vadiem atnāk pārspriegums un tiek bojāts mājas kopējais elektrības skapis. Bojājumu limits 10 000 €.

Iekļauts

Plūdi - ja ir stipras lietusgāzes un ja pilsētas noteksistēma nespēj uzņemt visus ūdeņus, un noplūst ēkas pagrabs


Iekļauts

Neparedzēts zaudējums ir apdrošinātā objekta vērtības samazinājums, kas radies tādu pēkšņu, fizisku bojājumu rezultātā, kas iestājušies iepriekš neparedzamu no apdrošinātā gribas neatkarīgu notikumu dēļ.
Piemēram:
Uzkopjot  kāpņu telpu apkopēja netīšām izsit logu.


Iekļauts

Saņemiet atlīdzību un atjaunojiet kopīpašumu gadījumā, ja tas cietis negadījumā.

no 900 €/m2 no 1200 € /m2 no 1200 € /m2

Pašrisks

350 € 350 € 350 €

Kā izvēlēties sev atbilstošāko piedāvājumu?

Papildu drošībai: