Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšana

māju īpašniekiem, uzturētājiem, pārvaldniekiem
Jaunums! Apdrošini savu namu
 1. Uzņēmumiem
 2. Apdrošināšana
 3. Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšana

Pasargā no neparedzētiem zaudējumiem, kuri jāsedz dzīvokļu īpašniekiem kopīgi.


 • Teritorijas labiekārtojums

  Ja būs bojāti pie mājas esošie bērnu rotaļu laukumi, žogi, barjeras, atkritumu tvertnes, saņemsiet atlīdzību.

 • Grafiti, krāsu noņemšana

  Ja mājas sienas, žogs ir apzīmēts, tad arī šis būs apdrošināšanas gadījums par ko pienākas atlīdzība.

Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšanas piedāvājums: Pamata Paplašinātā Super risku

Apdrošinot īpašumu, tiek apdrošināts

Ēkas konstrukcijas un teritorijas labiekārtojums
Ēkas konstrukcijas un teritorijas labiekārtojums
+
ārējā un iekšējā koplietošanas telpu apdare
Ēkas konstrukcijas un teritorijas labiekārtojums
+
ārējā un iekšējā koplietošanas telpu apdare
Uguns nelaimes

Ugunsgrēks, kā arī likumīgas darbības tā likvidēšanā

checkmark checkmark checkmark
Vētras un krusas radītie bojājumi

dabas stihijas – viesuļvētra, plūdi, zemestrīce, koku, mastu uzkrišana

checkmark checkmark checkmark
Noplūde no inženierkomunikācijām

Noplūdušas un bojātas kapņu telpas no stāvvadi

checkmark checkmark checkmark
Trešo personu prettiesiska rīcība

trešo personu pretlikumīgas darbības, apdrošinātā īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana neuzmanības dēļ, huligānisms, vandālisma akti, atsevišķu apdrošinātā īpašuma un/vai iekārtu konstruktīvo elementu zādzības;
transportlīdzekļa trieciens.

checkmark checkmark checkmark

Apzīmētas ēku sienas (grafiti)


checkmark checkmark
Elektrības pārsprieguma bojājumi

Kad zibens ir iespēris un pa vadiem atnāk pārspriegums un tiek bojāts mājas kopējais elektrības skapis.

checkmark
Plūdi, lietavu vai maģistrālo cauruļvadu plīšanas rezultātā

Plūdi - ja ir stipras lietusgāzes un ja pilsētas noteksistēma nespēj uzņemt visus ūdeņus, un noplūst ēkas pagrabs


checkmark
Citi neparedzami negadījumi

Neparedzēts zaudējums ir apdrošinātā objekta vērtības samazinājums, kas radies tādu pēkšņu, fizisku bojājumu rezultātā, kas iestājušies iepriekš neparedzamu no apdrošinātā gribas neatkarīgu notikumu dēļ.
Piemēram:
Uzkopjot  kāpņu telpu apkopēja netīšām izsit logu.


checkmark
Pilna atjaunošanas vērtība (apdrošinājuma summa)

Saņemiet atlīdzību un atjaunojiet kopīpašumu gadījumā, ja tas cietis negadījumā.

no 600 EUR / m2 no 700 EUR / m2 no 700 EUR / m2

Pašrisks

200 EUR 200 EUR 200 EUR
Pieteikties Pieteikties Pieteikties

Kā izvēlēties sev atbilstošāko piedāvājumu?


Apdrošinātas ēkas konstrukcijas nozīmē to, ka, notiekot negadījumam, mēs izmaksāsim atlīdzību, lai Jūs konstrukcijas varētu atjaunot pilnā apmērā.
Piemēram:
Ja būs bojāta siena, tā tiks uzcelta no jauna un, ja būs bojātas komunikācijas, tās tiks ievilktas no jauna.

Ja izvēlēsieties iekļaut arī apdrošinātu kopīgo apdari, tad atlīdzība tiks izmaksāta arī par izdevumiem, kas attieksies uz telpas savešanu kārtībā līdz tādam stāvoklim, kāds tas bija pirms negadījuma iestāšanās (tajā skaitā ar visu gala apdari - špaktelēšanu, gruntēšanu, krāsošanu, utt.).

No grafiti nav pasargāts neviens publiski pieejams nams, tomēr lielāka varbūtība, ka ēka tiks apzīmēta, ir rajonos, kuru tuvējā apkaimē nav pieejams pietiekams skaits citu izklaides iespēju, piemēram, nesen uzbūvētu daudzdzīvokļu namu mikrorajonos.

Ja izvēlēsieties šo risku iekļaut polisē, tad, noformējot polisi, lūgsim iesūtīt ēkas fotografijas.

Tas ir apdrošinātā objekta vērtības samazinājums, kas radies tādu pēkšņu, fizisku bojājumu rezultātā, kas iestājušies iepriekš neparedzamu no apdrošinātā gribas neatkarīgu notikumu dēļ.

Piemēram, ja ēkas elektroinstalācijas sistēma tiek uzturēta labā stāvoklī un regulāri pārbaudīta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem intervāliem,  tomēr tajā notiek īssavienojums un ugunsgrēks. Šādi zaudējumi tiek uzskatīti par pēkšņiem un neparedzētiem.

Ja dzīvojiet daudzdzīvokļu ēkā, tad jums pieder kopīpašums - daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas kā arī dzīvokļu kopīpašuma daļas (kāpņu telpa, jumts, pagrabtelpas, u.c. ). Tas ik dienas ir pakļauts dažādiem riskiem, kuri var radīt neparedzētus zaudējumus dzīvokļu īpašniekiem. Piemēram, vētrā norauts jumts, noplūde no maģistrālā stāvvada un daudziem citiem.

Papildu drošībai:

 • Dzīvokļu apdrošināšana

  Dzīvokļa apdrošināšana sniegs sirdsmieru un pasargās no neparedzētiem izdevumiem, arī tad, ja dzīvoklis būs izīrēts citiem cilvēkiem.

  Aprēķināt cenu
 • Civiltiesiskā atbildība

  Tiek atlīdzināti dzīvojamo māju īpašnieku vai pārvaldnieku darbības vai bezdarbības rezultātā, uzturot vai apsaimniekojot nekustamo īpašumu, nodarītie zaudējumi trešajām personām.

  Uzzināt vairāk
 1. Uzņēmumiem
 2. Apdrošināšana
 3. Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšana