Nelaimes gadījumu apdrošināšana

If Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir veids, kā pasargāt darbiniekus no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies pēc negadījuma darbavietā vai ārpus tās.

Saņemt piedāvājumu

Kāpēc pie If?

  • Individuāli risinājumi

    pielāgojot apdrošināšanas riskus un apdrošinājuma summu atbilstoši uzņēmuma darba specifikai

  • Pielāgota darbības teritorija

    Pēc jūsu izvēles apdrošināšanas polise var būt spēkā visā pasaulē vai Latvijas teritorijā, visu diennakti vai darba laikā (arī ceļā uz un no darba)

  • Nodokļu atvieglojumi

    Uzņēmumiem, kuri apdrošinājuši savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana iekļauj:

– Augsti izmaksājamo kompensāciju apmēri kaulu lūzumiem, sarežģītiem lūzumiem ir paaugstināts izmaksājamās atlīdzības apmērs
– Nav noteikts minimālais ārstēšanas laiks
– Atlīdzība par apdegumiem un apsaldējumiem izmaksājam uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu
– Atlīdzība par dzīvnieku kostām brūcēm izmaksājam neatkarīgi no brūču izmēra
– Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei

– Atlīdzinām izdevumus par kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvidētu nelaimes gadījuma rezultātā iegūtus kropļojošus bojājumus
– Pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes)
– Fizikālās terapijas procedūrām, piemēram, ārsta nozīmētu triecienviļņu terapiju
– Zobu traumatisko bojājumu ārstēšanu

Apmaksājam kompensāciju par katru slimnīcā pavadīto dienu, sākot no pirmās līdz pat 100 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām

Apmaksājam kompensāciju par katru slimības lapas dienu jau no pirmās
darba nespējas dienas* līdz pat 70 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda
beigām

Atlīdzību izmaksājam arī gadījumos, ja invaliditāte ir noteikta ar atkārtotu pārbaudes termiņu

Atlīdzību izmaksājam apdrošinājuma summas apmērā