Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Jautā mūsu konsultantiem par nelaimes gadījumu apdrošināšanu!
 1. Nelaimes gadījumu apdrošināšana

If Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir veids, kā pasargāt darbiniekus no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies pēc negadījuma darbavietā vai ārpus tās.


 • Individuāli risinājumi

  pielāgojot apdrošināšanas riskus un apdrošinājuma summu atbilstoši uzņēmuma darba specifikai

 • Pielāgota darbības teritorija

  Pēc jūsu izvēles apdrošināšanas polise var būt spēkā visā pasaulē vai Latvijas teritorijā, visu diennakti vai darba laikā (arī ceļā uz un no darba)

 • Nodokļu atvieglojumi

  Uzņēmumiem, kuri apdrošinājuši savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi

 • Korekts kompensāciju apmērs

 • Plašs apdrošināšanas segums

Nelaimes gadījumu apdrošināšana iekļauj:
Kaulu lūzumi, traumas

Augsti izmaksājamo kompensāciju apmēri kaulu lūzumiem. Nav noteikts minimālais ārstēšanas laiks.

Siltumdūriens, saules dūriens, slīkšana, asfiksija, zibens spēriens, elektriskās strāvas iedarbība

Tiek izskatīti arī norādītie gadījumi, un atlīdzība tiek izmaksāta par attiecīgajiem ķermeņa bojājumiem.

Apsaldēšanās, apdegumi

Atlīdzība tiek izmaksāta uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu.

Nejauša, akūta saindēšanās ar gāzi, ķīmiskām, toksiskām vielām vai indīgiem augiem

Atlīdzība tiek izmaksāta arī gadījumos, ja saindēšanās ir saistīta ar profesionālās darbības veikšanu.

Dzīvnieku kostas brūces

Atlīdzība tiek izmaksāta neatkarīgi no dzīvnieku kosto brūču izmēra.

Ērču encefalīts

Gadījums tiks izskatīts, ja ir saņemts pilns vakcinācijas kurss.

Sarežģīti (atvērti) kaulu lūzumi

Sarežģītiem lūzumiem ir paaugstināts izmaksājamās atlīdzības apmērs.

Pārejoša darba nespēja

Traumu gadījumā slimības lapa tiek apmaksāta jau no pirmās darba nespējas dienas līdz pat 70 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām (neattiecas uz sīkām traumām). Gadījumu skaits apdrošināšanas periodā ir bez ierobežojumiem.

Slimnīcas nauda

Atlīdzinām izdevumus, sākot no pirmās slimnīcā pavadītās dienas līdz pat 100 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām.

Ārstēšanās izdevumi

Atlīdzinām izdevumus arī par stacionārajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ārstēšanās izdevumus apmaksājam pilnā apmērā.

Transportēšanas izdevumi

Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei.

Kosmētiskās operācijas

Atlīdzinām izdevumus par kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvidētu nelaimes gadījuma rezultātā iegūtus kropļojošus bojājumus.

Tehnisko medicīnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre

Atlīdzinām izdevumus par pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes).

Fizikālās terapijas procedūras

Atlīdzinām izdevumus arī par ārsta nozīmētu triecienviļņu terapiju.

Zobu traumatiskie bojājumi

Atlīdzinām izdevumus par katra zoba traumatisko bojājumu ārstēšanu.

Arodslimības

Ja personai, kura strādā ar jonizējoša starojuma avotiem, ir konstatēta kāda no arodslimībām, tad tiek izmaksāta atlīdzība apdrošinājuma summas apmērā.

Invaliditāte

Atlīdzība tiek izmaksāta arī gadījumos, ja invaliditāte ir noteikta ar atkārtotu pārbaudes termiņu.

Nāve

Atlīdzība tiek izmaksāta apdrošinājuma summas apmērā.

 1. Nelaimes gadījumu apdrošināšana