Tehnikas apdrošināšana

 • Ērta polises iegāde un atlīdzības pieteikšana internetā
 • 0 € pašrisks pirmajam stiklojuma remontam
 • 0 € pašrisks bojātas riepas remontam
Aprēķināt cenu Pieteikt atlīdzību Kas tiks apdrošināts?

Ieguvumi, izvēloties If tehnikas apdrošināšanu

 • Remonts ar jaunām detaļām

  Remonts ar jaunām detaļām tehnikai, kuras vecums nepārsniedz 10 gadus un 10 000 motorstundas

 • Pašriska izvēle

  300 €, 500 € vai 700 €, taču daudzos gadījumos pašrisks netiks piemērots

 • Apdrošināšanas programmas izvēle

  Piedāvājam programmas, kas ļauj klientam izvēlēties sev piemērotāko risinājumu

Kāpēc If?

Atbilstoši izvēlētajai programmai, If tehnikas apdrošināšana sniedz aizsardzību un ļauj justies droši jebkurā brīdī – neatkarīgi no tā, vai ar tehniku veic specializētos darbus, vai piedalās ceļu satiksmē. Jūsu tehnika būs pasargāta arī tad, ja tā atrodas stāvvietā vai remontēta servisā. Jūsu ērtībām piedāvājam ātru cenas aprēķinu, kas aizņems vien dažas minūtes.

Apdrošināšanas programmas

Apzinoties cik dažādi ir mūsu klienti, esam izstrādājuši risinājumus, kas ikvienam uzņēmumam ļauj izvēlēties piemērotāko no zemāk esošajām programmām

Programmu salīdzinājums

Apdrošināšanas gadījumi Nosauktie riski Visi riski Visi riski+

Atlīdzinām zaudējumus, kas radušies, piemēram, ugunsgrēka, īssavienojuma, dūmu un sodrēju vai ugunsgrēka dzēšanas rezultātā, tajā skaitā Tehnikas pašaizdegšanās dēļ, neatkarīgi no tā vai ar Tehniku tiek veikti specializētie darbi, tā atrodas stāvvietā, tiek pārvadāta vai atrodas remonta vietā.

Ingår Ingår Ingår

Atlīdzinām zaudējumus, piemēram:
- tiešas zibens izlādes rezultātā;
- lidaparātu, tajā skaitā attālināti vadāmu lidaparātu vai to pārvadājamās kravas uzkrišanas rezultātā.

Ingår Ingår Ingår

Atlīdzinām vētras un krusas dēļ radušos zaudējumus, piemēram, ja krusas rezultātā izsisti stikli.
Tāpat atlīdzinām zaudējumus tehnikai koka, zaru vai citu priekšmetu uzkrišanas rezultātā.

Ingår Ingår Ingår

Atlīdzinām zaudējumus tehnikas zādzības, laupīšanas, apzagšanas un vandālisma rezultātā, piemēram, ja tehnikai ir izsisti stikli vai tā ir apkrāsota.

Ingår Ingår Ingår

Apgāšanās, piemēram, uzbraucot vai nobraucot no ceļa
Pārvadāšanas, tajā skaitā uzkraujot vai nokraujot tehniku no pārvadājamā transporta līdzekļa.


Ingår Ingår

Atlīdzinām zaudējumus, kas radušies pēc sadursmes ar dzīvnieku, arī gadījumos, kad, izvairoties no sadursmes ar dzīvnieku, notiek cits ceļu satiksmes negadījums.


Ingår Ingår

Atlīdzinām zaudējumus, kas radušies tehnikas stiklojuma bojājumu rezultātā.
Ieskaties!
Pašrisks 0 € pirmajam stiklojuma bojājuma gadījumam.


Ingår Ingår

Atlīdzināsim zaudējumus tehnikas riepu bojājumu gadījumā.
Ieskaties!
0 € pašrisks, ja bojāto riepu ir iespējams saremontēt.


Ingår Ingår

Atlīdzinām zaudējumus, kas radušies dažādu negadījumu dēļ, kas nav minēti kā izņēmums.


Ingår Ingår

Atlīdzināsim zaudējumus, kas radušies bojājumu dēļ, kas nodarīti kravai, kura tiek vesta vai vilkta ar tehniku brīdī, kad iestājies apdrošināšanas gadījums. Piemēram, traktors, piekabē vedot graudus, nobrauc no ceļa un kopā ar piekabi apgāžas notekgrāvī, kā rezultātā graudi ir bojāti.Ingår

Atlīdzināsim zaudējumus, kas radušies, ja apdrošināšanas gadījuma rezultātā bojātas arī tehnikas vadītāja personīgās mantas, piemēram, tehnikai apgāžoties, vadītājs ir saplēsis bikses vai telefonu.Ingår

Neieturot pašrisku, atlīdzinām zaudējumus par slēdzenes bojājumiem, kas radušies tehnikai pēc neveiksmīga tās uzlaušanas mēģinājuma.
Ieskaties!
Atlīdzinām zaudējumus slēdzenes bojājumu dēļ, ja tos nejauši izraisījis tehnikas īpašnieks vai cits tehnikas tiesīgais lietotājs.Ingår

Ja negadījuma rezultātā tehnika ir nozagta vai pilnībā gājusi bojā, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, tiks atlīdzināti arī procentu maksājumus par tehnikas līzingu par periodu no negadījuma brīža līdz brīdim, kad tiek izmaksāta atlīdzība.
Limits: 10% no polisē norādītās tehnikas vienības vērtībasIngår

Ja tehnika ir nozagta vai pilnībā gājusi bojā, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, tiek atlīdzināti arī izdevumi par jaunas vai lietotas tehnikas pirmsiegādes tehniskā stāvokļa pārbaudi licencētā remonta uzņēmumā.Ingår

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, atlīdzināsim zaudējumus par tehnikas evakuāciju no stāvvietas uz remonta vietu un pēc remonta pabeigšanas atpakaļ uz tās parasto atrašanās vietu.Ingår

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, atlīdzināsim zaudējumus par tehnisko šķidrumu un smērvielu atjaunošanu vai uzpildi, ja tie saistīti ar apdrošināšanas gadījuma rezultātā radītajiem tehnikas bojājumiem. Piemēram, tehnika, braucot pa lauku, uzbraukusi uz akmens, kā rezultātā ir bojāts tehnikas karteris un ir iztecējusi eļļa. Atlīdzinot zaudējumus par bojātā kartera remontu, tiek atlīdzināti papildu zaudējumi par eļļas uzpildīšanu.
Limits 500 €Ingår

Atlīdzinām zaudējumus tehnikas lukturu bojājumu rezultātā.
Ieskaties!
Pašrisks 0 € pirmajam lukturu bojājuma gadījumam.Ingår

Papildu riski
Tiks apdrošināti tikai tad, ja par to būs ir atbilstoša atzīme polisē
Atlīdzināsim zaudējumus, kas radušies tehnikai iekšēju mehānisku vai elektrisku bojājumu rezultātā. Piemēram, tehnikas ātrumkārbas salūšanas vai tehnikas vadības elektroierīču bojājumumi elektriska īssavienojuma rezultātā.

Iekļauts Iekļauts

Ja iestājies tehnikas apdrošināšanas gadījums, atlīdzinām nomas izdevumus, kas radušies, nomājot tehniku, lai veiktu darbus, kurus bija plānots veikt ar apdrošināto tehniku.

Iekļauts Iekļauts

Atlīdzināsim zaudējumus par tehnikai nodarītiem ārējiem bojājumiem – buktēm, skrāpējumiem, apzīmēšanu, apkrāsošanu, grafiti.


Iekļauts Iekļauts
Aprēķināt cenu

Uzziniet vairāk par tehnikas apdrošināšanu