If Apdrošināšanas klientu privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi un jūsu personas dati

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem un šiem privātuma noteikumiem. Mēs regulāri pārskatām šos noteikumus un izmaiņas izvietojam šajā tīmekļvietnē.

Pēdējā šo noteikumu pārskatīšanas reize: 03.12.2020.