If Apdrošināšanas privātuma aizsardzības noteikumi

Personas dati ir jebkura informācija, ko tieši vai netieši var attiecināt uz Jums. Kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs to darām saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar šiem privātuma noteikumiem.

Mūsu privātuma aizsardzības noteikumi un Jūsu personas dati

Mums ir svarīga klientu privātuma un personas datu aizsardzība, tāpēc mēs par to īpaši rūpējamies. Mēs vienmēr esam atklāti pret Jums, tāpēc esam sagatavojuši privātuma aizsardzības noteikumus, lai Jūs zinātu – kā mēs vācam Jūsu personas datus un kā un kad mēs tos izmantojam.

Kāda veida personas datus mēs vācam

Tas, kādus tieši Jūsu personas datus mēs apstrādājam, ir atkarīgs no tā, kāda veida tiesiskās attiecības mūs saista, kā arī no konkrētā apdrošināšanas produkta. Šie ir daži piemēri tam, kādus personas datus mēs vācam:

 • Ja Jūs esat apdrošinājuma ņēmējs, cita starpā mēs apkopojam Jūsu kontaktinformāciju, informāciju par bankas konta numuru, kā arī informāciju par izvēlētajiem apdrošināšanas produktiem un apdrošinātajām personām.
 • Ja darba devējs ir iegādājies Jums darbinieka veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, tad mūsu rīcībā ir arī tie personas dati, ko iesniedz Jūsu darba devējs.
 • Ja Jūs esat trešā persona, kurai mūsu klients ir nodarījis kaitējumu, tad mēs apstrādāsim Jūsu datus, ko Jūs un mūsu klients mums esat iesnieguši saistībā ar atlīdzību.
 • Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies) un vācam arī datus par mūsu mājaslapas apmeklētājiem un mūsu internetā izvietoto reklāmu skatījumiem, piemēram, apmeklētāja ierīces IP adresi (sk. sīkāk sadaļu par cookies).
 • Ja Jūs piesakāties vakancei darbā If Apdrošināšanā, mēs apkopojam informāciju par Jūsu izglītību un darba pieredzi, tai skaitā informāciju, ko esat publicējis sociālajos tīklos, piemēram, Linkedin.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Informācija par personu
Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, dzimums, ģimenes statuss un informācija par mājsaimniecības locekļiem, dzimšanas datums un vieta, informācija par darba vietu, informācija par izmantotajiem apdrošināšanas produktiem;

Valsts iestāžu piešķirtie identifikācijas numuri
Personas kods, pases vai ID karte numurs, vadītāja apliecības vai citas licences numurs;

AR APDROŠINĀŠANU UN ATLĪDZĪBU SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

Informācija par īpašumu
Atrašanās vieta, īpašumu raksturojošā informācija, informācija par iedzīvi un iekārtām, informācija par apsardzi, īpašuma fotogrāfijas vai videoieraksti;

Informācija par transportlīdzekli
Reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa marka un modelis, informācija par aprīkojumu, informācija par iepriekš pieteiktajām atlīdzībām, bonus-malus klase, transportlīdzekļa fotogrāfijas;

Informācija par veselību
Informācija par Jūsu veselības un fizisko stāvokli, informācija par traumām un invaliditāti, saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem, kā arī lietotajiem medikamentiem un personas ieradumiem (piemēram, alkohola patēriņš, smēķēšana), kā arī informācija par grūtniecību un izmeklējuma rezultātiem;

Informācija par ceļojumiem
Informācija par ceļojuma galamērķi un ceļotājiem, viesnīcu rezervācijas, lidojuma biļetes, kā arī cita informācija par plānotajām brauciena aktivitātēm;

Informācija par uzsāktajiem tiesvedības procesiem
Informācija par uzsāktu kriminālprocesu, piemēram, saistībā ar notikušo atlīdzības gadījumu, ka arī informācija par citiem tiesvedības procesiem;

Informācija par negadījumu vēsturi
Informācija par negadījumiem un izmaksātajām atlīdzībām (apdrošināšanas atlīdzības gadījumā apdrošinātāji nereti apmainās ar informāciju par pieteiktajām un izmaksātajām atlīdzībām).

Finanšu informācija
Bankas konta numurs, kā arī atsevišķos apdrošināšanas veidos kredītinformācija un informācija par ienākumiem un kavētiem maksājumiem.

CITA INFORMĀCIJA

Telefona sarunas
Ierakstītas telefona sarunas ar Klientu apkalpošanas centru vai citiem If Apdrošināšanas darbiniekiem;

Videonovērošana
Videonovērošanas ieraksti klientu apkalpošanas centros, kā arī mūsu ekspertu uzņemtie video vai Jūsu iesniegtie video materiāli apdrošināšanas atlīdzības ietvaros;

Sociālie tīkli
Sociālajos tīklos publiski pieejamā informācija;

Ārējie avoti
Mūsu sadarbības partneru sniegtā informācija, kas nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai;

Tiešsaistē iegūtā informācija
Informācija, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes (cookies), informācija par Jūsu IP adresi un izmantoto pārlūkprogrammu, tīmekļa vietne, no kuras Jūs nonācāt mūsu mājaslapā.

Šo uzskaitīto informāciju mēs vācam tikai tad, ja tā ir nepieciešama konkrētajā gadījumā. Piemēram, slēdzot apdrošināšanas līgumu, mums būs nepieciešams mazāk informācijas nekā piesakot apdrošināšanas atlīdzību. Tāpat šo uzskaitījumu nevar uzskatīt par izsmeļošu, jo atkarībā no situācijas mums var būt nepieciešamība apstrādāt arī cita veida personas datus.

Kādam nolūkam mēs izmantojam šo informāciju

Lai nodrošinātu kvalitatīvu, katram klientam atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, kā arī lai izpildītu likumā noteiktās prasības, mēs vācam personas datus šādiem nolūkiem:

Apdrošinātāja un klienta attiecību pārvaldīšana

 • Piemērotākā apdrošināšanas veida un seguma piedāvāšana
  Jūsu personas dati  ir nepieciešami, lai izvērtētu, vai mēs varam Jums piedāvāt apdrošināšanu un uz kādiem nosacījumiem.
  Kamēr Jūs esat mūsu klients, mums ir nepieciešama šī informācija, lai sazinātos ar Jums, kā arī lai atlīdzības gadījumā Jūs varētu saņemt mūsu palīdzību.
  Šāds lēmumu pieņemšanas un izvērtēšanas process var ietvert automatizēto lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz Jūsu sniegto, kā arī publiski pieejamo risku ietekmējošo informāciju.
  Publiski pieejamo informāciju mēs iegūstam, piemēram, no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB), Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) un AS "Kredītinformācijas Birojs" (Kredītinformācijas birojs).
 • Sarunu ieraksti un sarakstes
  Lai nodrošinātu augstas kvalitātes klientu apkalpošanas servisu, kā arī turpmāku apdrošināšanas līguma apkalpošanu un pierādījumu fiksēšanu, mēs ierakstām Jūsu veiktos zvanus. Mēs ierakstām arī mūsu veiktos zvanus Jums, kā arī mūsu savstarpējo saraksti.
 • Izmeklēšana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
  Mēs izmantojam personas datus, lai novērstu vai izmeklētu iespējamus noziedzīgus nodarījumus, tai skaitā krāpšanu. Mēs izmantojam personas datus arī citu komercdarbību risku analīzei un novēršanai.
 • Ziņošana valsts iestādēm
  Mēs izmantojam personas datus, lai izpildītu mums ar likumu noteiktos pienākumus, kā arī atbildētu uz valsts iestāžu un citu publisko personu pieprasījumiem normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
 • Produktu attīstība un analīze
  Mēs izmantojam personas datus, lai attīstītu mūsu sniegto apdrošināšanas pakalpojumu, uzlabotu klientu apkalpošanas pieredzi, kā arī veiktu tirgus izpēti, piemēram, klientu apmierinātības aptauju veidā.
 • Kredītspējas vērtēšana un kredītriska pārvaldība
  Mēs izmantojam Jūsu kredītinformāciju, kā arī informāciju par Jūsu kavētiem maksājumiem, lai novērtētu Jūsu kredītspēju un pārvaldītu mūsu kredītrisku. Tomēr vēlamies norādīt, ka mēs neiegūstam informāciju par Jūsu kredītsaistību konkrētiem apmēriem.

Atlīdzību izskatīšana

Lai izskatītu pieteikto apdrošināšanas atlīdzību vai jebkuru citu pieteikto prasību, mēs izmantojam personas datus.

Mārketings

Mēs vācam un analizējam personas datus, piemēram, informāciju par Jūsu interneta lietošanas paradumiem vai Jūsu atrašanās vietu, ja Jūs savas ierīces iestatījumos atļaujat šādas informācijas vākšanu.
Pamatojoties uz šo informāciju, mēs Jums kā mūsu klientam varam nosūtīt apdrošināšanas piedāvājumus un ziņas, kas Jums varētu būt noderīgas. Mēs cenšamies izvairīties no tādu ziņu sūtīšanas, kas nav Jums piemērotas.

Mēs nekad nepārdodam personas datus trešajām personām.

Mēs veicam profilēšanu, tas nozīmē, ka mēs automatizēti prognozējam Jūsu sagaidāmo rīcību, pamatojoties uz dažāda veida  pieejamo informāciju par Jums. Ja Jūs nevēlaties, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai, lūdzu paziņojiet par to mums, rakstot uz epastu info@if.lv. Tomēr mums joprojām ir pienākums nosūtīt Jums informāciju, kas saistīta ar apdrošināšanas līgumu.

Drošība

Lai nodrošinātu mūsu klientu un darbinieku drošību, mēs veicam telpu videonovērošanu, kā arī reģistrējam informāciju par personu piekļuvi mūsu telpām.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

 • Datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu vai lai izpildītu apdrošināšanas līgumu. Piemēram, balstoties uz šo tiesisko pamatojumu, tiek apstrādāta informācija par apdrošināto nekustamo īpašumu un tajā esošo iedzīvi, riska ietekmējošā informācija, kā arī cita apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamā informācija;
 • Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piemēram, uz Jūsu piekrišanas pamata tiek veikta sensitīvo personas datu (īpašu kategoriju) apstrāde, tas ir, informācija par veselības stāvokli vai saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei, nosūtot mums pieprasījumu. Tomēr piekrišanas atsaukšana var ietekmēt Jūsu apdrošināšanas spēkā esamību un mūsu sniegto pakalpojumu pieejamību;
 • Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu vai trešās personas likumiskās (leģitīmās) intereses. Piemēram, mēs apstrādājam personas datus uz šī pamata, lai novērstu krāpšanu, nodrošinātu atbilstošu cenas aprēķinu, kā arī nosūtītu jums apdrošināšanas piedāvājumus un novērstu apdraudējumu IT sistēmu drošībai. Šādā gadījumā mēs analizējam Jūsu apdrošināšanas atlīdzību vēsturi, kā arī citu informāciju par Jūsu veiktajām darbībām, tostarp internetā. Apstrādājot personas datus uz šī pamata, mēs īpaši vērtējam samērīgumu un to, vai Jūsu tiesības uz privātumu konkrētajā situācijā nav svarīgākas, salīdzinot ar attiecīgo mūsu vai trešās personas likumisko (leģitīmo) interesi;
 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses. Piemēram, ceļojuma apdrošināšanas gadījumā, iestājoties negadījumam un personai nonākot ārstniecības iestādē, mēs savstarpēji ar iestādi apmaināmies ar informāciju, lai sniegtu nekavējošu palīdzību;
 • Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums kā pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Piemēram, mums ir pienākums sniegt Jūsu personas datus pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma. Tāpat mums ir pienākums nodot informāciju Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam par Jūsu noslēgto OCTA līgumu.

Automatizētu lēmumu pieņemšana un profilēšana

Nereti mēs pieņemam lēmumus attiecībā uz Jums, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde un kas var radīt Jums tiesiskas sekas. Par šādiem automatizētiem lēmumiem mēs Jūs informējam un Jums ir tiesības sazināties ar mums, panākot mūsu darbinieka līdzdalību, un apstrīdēt konkrēto lēmumu.

Profilēšana, kas saistīta ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu
Vairākums apdrošināšanas līgumu interneta vidē tiek noslēgti, pamatojoties uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, OCTA līgumi. Aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, mūsu sistēma automatizēti analizē personas apdrošināšanas atlīdzības vēsturi (bonus-malus klasi), personas vecumu, reģionu, kurā persona dzīvo, kā arī citus aspektus. Jūs nevarat atteikties no šāda veida profilēšanas, taču Jūs varat sazināties ar mums un lūgt pārskatīt saņemto apdrošināšanas piedāvājumu.

Profilēšana, kas saistīta ar tiešo mārketingu
Mēs izvairāmies no nenoderīgu ziņu sūtīšanas, tāpēc sūtām Jums ziņojumus, kuri, mūsuprāt, ir Jums visatbilstošākie. Līdzīgi kā no cita veida mārketinga sūtījumu saņemšanas, Jums ir tiesības iebilst pret šāda veida profilēšanu, nosūtot mums ziņu uz info@if.lv.

Ar apdrošināšanas atlīdzību saistīta automatizēta lēmumu pieņemšana
Piemēram, dažu vienkāršu veselības apdrošināšanas atlīdzību izskatīšana var tikt veikta automatizēti, tādējādi nodrošinot Jums ātru un efektīvu pakalpojumu. No šāda veida automatizētas lēmumu pieņemšanas atteikties nav iespējams, taču Jūs varat sazināties ar mums un lūgt pārskatīt pieņemto lēmumu apdrošināšanas atlīdzības lietā.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus

Lai izpildītu šajos privātuma aizsardzības noteikumos norādītos personas datu apstrādes nolūkus, mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, ja vien likumos nav paredzēts vai pieļaujams ilgāks glabāšanas periods.

Tas, cik ilgi mēs uzglabāsim Jūsu personas datus, ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem, piemēram:

 1. likumā noteiktie noilguma termiņi attiecībā uz konkrētiem prasījuma veidiem, piemēram, ir atšķirīgi noilguma termiņi prasījumiem, kas izriet no OCTA vai privātpersonu veselības apdrošināšanas līgumiem;
 2. likumā noteikti dažādu dokumentu glabāšanas termini, piemēram, likumā Par grāmatvedību vai Arhīva likumā;
 3. citi apstākļi, piemēram, gadījumā, ja Jums ir spēkā esoši citi apdrošināšanas līgumi ar If Apdrošināšanu, tad mēs glabāsim Jūsu personas datus visu šo līgumu spēkā esamības laiku.

Jebkurā gadījumā nevajadzīgus vai neatbilstošus personas datus mēs dzēšam vai padarām anonīmus. Ja Jūsu personas datu uzglabāšana mums nav obligāta, Jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēstu to pirms paredzamā glabāšanas perioda beigām.

Vai mēs izpaužam Jūsu personas datus citiem

Mēs kā apdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar likumu nedrīkstam izpaust klientu sniegto informāciju un viņu personas datus. Pat If Apdrošināšanas ietvaros piekļuve Jūsu personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

Tomēr likumā noteiktos gadījumos vai saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu mēs varam izpaust Jūsu personas datus citām personām. Piemēram, mēs sniedzam informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pēc tās pieprasījuma. Par izpaušanu netiek uzskatīta personas datu nodošana mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir mūsu personas datu operatori (apstrādātāji). Piemēram, pakalpojumu nodrošināšanai mēs sadarbojamies ar transportlīdzekļu servisu, kuram tiek nodota informācija par klienta ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, pirms klients ir devies uz servisu.

Personas, kurām mēs varam izpaust Jūsu personas datus, ir atkarīgas no apdrošināšanas produkta vai konkrētās informācijas veida. Visbiežāk tās ir:

 • Banka vai līzinga sabiedrība, ja apdrošināšanas līgumā (polisē) tā ir minēta kā atlīdzības saņēmēja. Tai tiek sniegta informācija par apdrošināšanas polisi, tās spēkā esamību, kā arī informācija par pieteiktajām apdrošināšanas atlīdzībām;
 • Starpnieks (aģents, papildpakalpojuma starpnieks vai brokeris), ar kura starpniecību ir noslēgts apdrošināšanas līgums. Starpniekam ir pieeja informācijai par apdrošināšanas polisi un atlīdzībām tādā apmērā, ciktāl tas ir nepieciešams starpnieka pienākumu izpildei;
  • Sadarbības partneri, piemēram, autoservisi vai eksperti. Apdrošināšanas atlīdzības gadījumā viņiem tiek sniegta informācija par apdrošināšanas polises spēkā esamību, kā arī informācija par pieteikto apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma saņemšanai atlīdzības ietvaros;
  • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) – mēs reģistrējam LTAB datubāzē informāciju par noslēgtajām OCTA polisēm un pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem;
  • Ārstniecības iestādes un ārstniecības personas veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības izskatīšanas ietvaros mēs varam apmainīties ar informāciju ar ārstniecības iestādēm vai ārstniecības personām;
  • Mums ir pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm un citām publiskām personām vai trešajām personām, ja tas ir noteikts likumā vai nepieciešams līguma izpildei.

Personas datu drošība

Mēs vienmēr veicam atbilstošus tehniskos, fiziskos, juridiskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem. Visi pakalpojumu sniedzēji, kas ir mūsu personas datu operatori (apstrādātāji), ir rūpīgi izvēlēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību.

Personas datu starptautiskā nosūtīšana

Jūsu personas dati tiek uzglabāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā.

Ņemot vērā apdrošināšanas pakalpojumu globālo raksturu un tehnoloģiskos risinājumus, nereti, lai sasniegtu iepriekš izklāstītos nolūkus, mums ir nepieciešams nosūtīt Jūsu datus personām, kas atrodas citās valstīs. Piemēram, Jūsu personas dati var tikt nodoti Amerikas Savienotajās Valstīs esošam tiešsaistes mākoņpakalpojumu sniedzējam. Jebkura šāda starptautiska personas datu pārsūtīšana tiek veikta, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos personas datu aizsardzības likumus.

Piekļuve Jūsu informācijai un tās labošana

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka Jūsu personas dati, kas tiek uzglabāti pie mums, ir precīzi un atjaunināti. Jūs nesaņemsiet svarīgus paziņojumus, ja Jūsu e-pasta adrese vai tālruņa numurs nebūs atjaunināts. Jūs varat lūgt mums labot vai izņemt informāciju, ja tā ir neprecīza vai novecojusi. Tāpat Jums ir tiesības lūgt dzēst informāciju par Jums, ja nepastāv tiesisks pamats turpmākai personas datu apstrādei.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad to nosaka piemērojamie tiesību akti, mēs Jums nevaram sniegt informāciju par Jūsu personas datiem, kā arī Jums nav iespējams lūgt to mums labot vai dzēst. Piemēram, šādi ierobežojumi ir noteikti informācijai saistībā ar ierosinātu kriminālprocesu.

Privātuma aizsardzības noteikumu pārskatīšana

Mēs regulāri pārskatām un atjaunojam šos noteikumus.
Pēdējā pārskatīšanas reize: 18.12.2018.

Ar ko sazināties

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz dsar@if.lv, kā arī uz info@if.lv.

If kā Jūsu personas datu pārziņa kontaktinformācija

Mēs esam Jūsu personas datu pārzinis, un Jūs varat rakstīt mums:

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, reģ.nr. 40103201449,
Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
vai
If P&C Insurance, reģ.nr. 10100168
Adrese: Lõõtsa 8a (A-torn), Tallinn 11415