If Apdrošināšanas klientu privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzība un jūsu personas dati

Izmantojot mūsu kā apdrošinātāja pakalpojumus vai sadarbojoties ar mums citādā veidā, jūs uzticat mums daudz informācijas.

Mēs pret šo informāciju izturamies atbildīgi un apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar privātuma aizsardzības labāko praksi un piemērojamajiem tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

Šie Privātuma aizsardzības noteikumi attiecas uz jebkādu jūsu personas datu apstrādi, tostarp informāciju, ko personas sniedz, apmeklējot mūsu tīmekļvietnes, lietotnes vai izmantojot If digitālos pakalpojumus (piemēram, pašapkalpošanās portālu “Mans If”, lietotni “If Mobile Baltics” u. c.), kā arī apstrādājot jūsu kā esošā vai potenciālā klienta, darbinieka, sadarbības partnera u. c. datus.

Kas ir atbildīgs par jūsu personas datiem?

Personas datu pārzinis ir If P&C Insurance AS, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ. Nr. 10100168, juridiskā adrese: Lõõtsa 8a, Tallina, 11415, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģ. Nr. 40103201449, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija (tālāk ‑ If jeb mēs).

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot mums, kā norādīts šo noteikumu sadaļā “Kontaktinformācija”.

Jūsu tiesības

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu dpo@if.lv.

Ja vēlaties saņemt mūsu rīcībā esošo jūs personas datu kopiju, tā saukto “datu izrakstu”, lūdzu, sūtiet mums ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi dsr@if.lv vai sūtiet pašrocīgi parakstītu vēstuli If P&C Insurance AS Latvijas filiālei, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.

Pēdējā pārskatīšana: 18.04.2024.