If Apdrošināšanas klientu privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi un jūsu personas dati

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem un šiem privātuma noteikumiem. Mēs regulāri pārskatām šos noteikumus un izmaiņas izvietojam šajā tīmekļvietnē.

  • Mēs uzskatām - privātums ir nozīmīgs

    Lietojot mūsu pakalpojumus vai sazinoties ar mums, jūs uzticat mums daudz informāciju. Mēs izmantojam šo informāciju ne tikai, lai sniegtu jums pakalpojumus, bet arī lai nepārtraukti uzlabotu un sniegtu jūsu vajadzībām pielāgotus pakalpojumus.

  • Mēs sargājam jūsu informāciju

    Kad runājam par personas datiem, tas nozīmē jebkuru informāciju, kas tieši vai netieši saistīta ar jums. Mēs pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu jūsu privātuma pienācīgu aizsardzību un personas datu drošu apstrādi.

  • Mēs vēlamies būt pārredzami

    Mēs uzskatām, ka ir jābūt atklātiem par to, kā mēs vācam un izmantojam ar jums saistītos datus. Pārredzamības nodrošināšanas nolūkā šajos privātuma noteikumos jūs atradīsiet detalizētu informāciju par to, kā un kad mēs izmantojam jūsu personas datus.

Pēdējā šo noteikumu pārskatīšanas reize: 03.12.2020.