Ražošanas uzņēmumu apdrošināšana

 1. Uzņēmumiem
 2. Apdrošināšana
 3. Ražošanas uzņēmumi

Uzņēmējdarbības mērķis ir viens, tomēr piedāvātais serviss ir atšķirīgs. Tieši tāpēc mēs pielāgosim apdrošināšanas piedāvājumu tieši Jums.

Piemēri, kad ražošanas uzņēmumam palīdzēs apdrošināšana

 • Elektrības radītie zaudējumi

  Ražošanas uzņēmumiem biežāk notiek negadījumi ar  iekārtām. Tie ir elektrības radīti bojājumi un iekārtu papildaprīkojuma  bojājumi. Vidējie zaudējumi ir 3000 €

 • Produkcijas atsaukšana

  Produkcijas atsaukšana uzņēmumiem var radīt zaudējumus vairāku desmitu tūkstošu euro apmērā, t.sk. nekvalitatīvas produkcijas dēļ radušies zaudējumi veselībai vai īpašumam.

 • Ugunsgrēks

  Notiekot ugunsgrēkam, uzņēmuma darbība tiek paralizēta vismaz uz 12 mēnešiem. Vidējie zaudējumi ugunsgrēka gadījumā 50 000 €

Piemēri no dzīves

 • Neliels ģimenes uzņēmums ražo koka rotaļlietas

  Nomāto telpu remonta ieguldījumi 10 000 €
  Ražošanas iekārtas 50 000 €
  Izejvielas un gatavā prece 15 000 €

   If Apdrošināšanas piedāvātais risinājums:

  • Korporatīvā īpašuma apdrošināšana (visu risku segums + risks “Elektriskas parādības”) attiecībā uz telpu remontu, pamatlīdzekļiem, iekārtām un precēm par kopējo vērtību 75 000 €
  • Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana ar limitu 50 000 €
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un atbildības par produkta radīto kaitējumu apdrošināšana ar limitu 50 000 €

  Aptuvenā polises cena gadā -  300 €

 • Metāla ražošanas uzņēmums

  Ēkas 500 000 € vērtībā
  Ražošanas aprīkojums 200 000 € vērtībā
  Preces 100 000 € vērtībā

  If Apdrošināšanas piedāvātais risinājums:

  • Korporatīvā īpašuma apdrošināšana (visu risku segums + risks “Elektriskas parādības”) attiecībā uz telpu remontu, pamatlīdzekļiem, iekārtām un precēm par kopējo vērtību 800 000 €
  • Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana ar limitu 300 000 €
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un atbildības par produkta radīto kaitējumu apdrošināšana ar limitu 100 000 €

  Aptuvenā polises cena gadā - 580 €

 • Papildu iespējas:

  Ja vēlaties nodrošināt saviem darbiniekiem Veselības apdrošināšanas polises, mēs sagatavosim tieši Jums piemērotāko piedāvājumu.

  Aptuvenās izmaksas, ar kurām jārēķinās par polises pamata līmeni, būtu sākot no 180 € darbiniekam, tomēr samaksa ir lielā mērā atkarīga no izvēlētās programmas, darbinieku skaita un daudziem citiem faktoriem. 

  If saviem klientiem nodrošina līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumu klāstu, kā arī polises ērtu lietošanu kā lieliem, tā maziem uzņēmumiem.

  Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar limitu 100 000 EUR, 100 darbinieki:

  Aptuvenā polises cena 400 € gadā.

Vairāk par If apdrošināšanas iespējām Jūsu ražošanas uzņēmumam:

Lai saņemtu īpaši Jūsu uzņēmumam pielāgotu apdrošināšanas segumu, sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai kopā sagatavotu nepieciešamo apdrošināšanas segumu.
 1. Uzņēmumiem
 2. Apdrošināšana
 3. Ražošanas uzņēmumi