Iepazīsties! Katrīna

 
Atlīdzību inovācijas labākai klientu apkalpošanai.
 

Pievienojies If komandai!

Vakances

Katrīna sāka savu ceļu If kā praktikante Privātpersonu servisa atbalsta nodaļā. Gūstot pieredzi un paļāvību saviem spēkiem, šobrīd viņa ir profesionāle ar izcilu loģisko domāšanu un operatīvo meistarību, kas apvienota ar empātijas un racionalitātes apvienojumu. 

Pašreizējā amatā atlīdzību administrēšanas komandā, rūpīgi pārvaldot ikdienas uzdevumus, Katrīna aktīvi iesaistās automatizācijas procesu izpētē, pilnveidošanā un ieviešanā. Viņai bija izšķiroša loma robotizētās procesu automatizācijas (RPA) projektā, kas ir nozīmīga iniciatīva, kuras rezultātā atlīdzību administratori katru dienu ietaupīs ievērojamu piecu stundu laiku - tas liecina par viņas izcilo ieguldījumu šajā gadā. 

Izaugsme caur praktisku pieredzi

Katrīnas ceļš uz apdrošināšanu nebija nejaušība – vecāku pieredzes un dinamisku izaicinājumu iedvesmota, viņa bija gatava interesantai darba vietai. Akadēmiskās studijas riska pārvaldībā un apdrošināšanā lika pamatus, taču praktiskā pieredze prakses laikā patiešām paplašināja viņas redzesloku. 

“Tēta darbs If, protams, pamudināja manu interesi par apdrošināšanu. Mani uzrunāja interesanta darba un draudzīgas vides kombinācija,” dalās Katrīna. 

“Prakse klientu apkalpošanas centrā man sniedza nenovērtējamu ieskatu tajā, kā strādā apdrošināšana. Tieši prakses laikā es apguvu visu, sākot no tiešas saskarsmes ar cilvēkiem un beidzot ar regresa prasību apstrādi. Ja godīgi, šī pieredze bija izaicinājums manai intraverta dabai, tomēr tā uzlaboja manas komunikācijas prasmes. Esmu pateicīga par iegūtajām prasmēm un zināšanām, kuras izmantoju vēl šodien, un tās man sniedza plašāku izpratni par klientu pieredzi If,” stāsta Katrīna. 

Izcilības kultūras veicināšana

Katrīnas pieredze iemieso If principu, kas paredz veicināt talantus un sekmēt izaugsmi. Viņas attīstība no piesardzīgas praktikantes līdz pārliecinātai profesionālei apliecina mūsu apņemšanos dot iespēju cilvēkiem pilnībā izmantot savu potenciālu. 

“Katrīna ir mūsu emulators,” norāda viņas vadītāja Monta. “Viņas ceļš no praktikantes līdz prasmīgai kolēģei ir apliecinājums viņas izturībai un apņēmībai. Nepieciešamības gadījumā viņa var palīdzēt komandas biedriem un arī aizstāt viņus. Savukārt If kā darba devēja pienākums ir ieraudzīt mūsu darbinieka stiprās puses un nodrošināt iespējas tās attīstīt un pilnveidot. Tā mēs veidojam mūsu nākotnes līderus. 

 

Vēlies strādāt If?

Sazinies ar mūsu personāla atlases darbiniekiem personals@if.lv