Ārzemnieku veselības apdrošināšana

If ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise garantē plašāko ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā un citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās.

Jautā mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz polise!

Uzdot jautājumu Kas tiek apdrošināts?

If ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise garantē plašāko ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā un citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās.

  • Plašs segums un apakšlimiti

    Plašs apdrošināšanas segums, nav apakšlimitu transportēšanai, repatriācijai

  • Plašs teritoriālais pārklājums

    ​Polise ir spēkā ne tikai Latvijā, bet arī citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās

  • Labi polises darbības termiņi

    Polises darbības termiņi 45 dienas; 3, 6, 9 vai 12 mēneši


Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšana", lai saņemtu uzturēšanas atļauju Latvijā, ārzemniekam jābūt derīgai ārzemnieku veselības apdrošināšanas polisei.
Svarīgi!
Ārzemnieka veselības apdrošināšanas polise paredz pašrisku. 

Apdrošināšanas polise iekļauj: Apdrošinājuma summa 
Ārstēšanas izdevumi

Atlīdzinām izdevumus par ambulatorajiem un stacionārajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus var saņemt ne tikai valsts medicīnas iestādēs.

50 000 EUR
Medicīniskās manipulācijas un izmeklējumi

Atlīdzinām izdevumus par nepieciešamiem izmeklējumiem un medicīniskajām manipulācijām.

50 000 EUR
Hroniskās slimības

Hroniskās slimības un to paasinājums ir iekļautas apdrošināšanas segumā.

50 000 EUR
Akūtu zobu sāpju ārstēšana

Atlīdzinām izdevumus par pirmās palīdzības sniegšanu akūtu zobu sāpju ārstniecībai.

200 EUR
Transportēšanas izdevumi

Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei.

50 000 EUR
Apdrošinātā radinieka ceļa izdevumi

Nepieciešamības gadījumā atlīdzinām radinieka ceļa izdevumus braucienam turp un atpakaļ pie apdrošinātā. Ceļa izdevumus atlīdzinām arī gadījumā, ja apdrošinātais atrodas stacionārā mazāk par 14 dienām.

50 000 EUR
Repatriācijas izdevumi

Atlīdzinām transportēšanas izdevumus apdrošinātā nogādāšanai atpakaļ pastāvīgās mītnes valstī smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Atlīdzinām repatriācijas izdevumus līdz galamērķim nevis līdz lidostai vai līdz robežai.

50 000 EUR
Pavadošais ārstniecības personāls

Atlīdzinām izdevumus par medicīniski nepieciešamu pavadošo ārstniecības personālu.

50 000 EUR
Zārka izdevumi

Apmaksājam apdrošinātā mirstīgo atlieku transportēšanai nepieciešamā zārka iegādes vai tā nomas izdevumus.

50 000 EUR