Ārzemnieku veselības apdrošināšana

If ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise garantē plašāko ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā un citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās

Pieteikties polisei Pieteikt atlīdzību Kas tiek apdrošināts?

Kāpēc izvēlēties If ārzemnieku veselības apdrošināšanu?

  • Plašs segums un apakšlimiti

    Plašs apdrošināšanas segums, nav apakšlimitu transportēšanai, repatriācijai

  • Plašs teritoriālais pārklājums

    ​Polise ir spēkā ne tikai Latvijā, bet arī citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās

  • Izdevīgi polises darbības termiņi

    Izvēlies sev piemērotāko polises termiņu: 3, 6 vai 12 mēnešus

Piemērota tiem, kas vēlas saņemt vīzu vai uzturēšanās atļauju

Saskaņā ar Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšana", lai saņemtu uzturēšanas atļauju Latvijā, ārzemniekam jābūt derīgai ārzemnieku veselības apdrošināšanas polisei.

If ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise segs izdevumus, kas saistīti ar neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanu un dzīvībai vai veselībai kritiski bīstama stāvokļa ārstēšanu Latvijā un citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijās. Tāpat ņem vērā, ka šī polise paredz pašrisku - tā ir summa, kuru, notiek negadījumam, segsi Tu pats.

Apdrošināšanas polise iekļauj: Apdrošinājuma summa 
Apdrošinājuma summa 

Atlīdzinām izdevumus par ambulatorajiem un stacionārajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un kurus var saņemt ne tikai valsts medicīnas iestādēs.

50 000 EUR 50 000 EUR

Atlīdzinām izdevumus par nepieciešamiem izmeklējumiem un medicīniskajām manipulācijām.

50 000 EUR 50 000 EUR

Hroniskās slimības un to paasinājumi, kuru rezultātā tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība vai ārstēts dzīvībai vai veselībai bīstams stāvoklis, ir iekļautas apdrošināšanas segumā.

50 000 EUR 50 000 EUR

Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei.

50 000 EUR 50 000 EUR

Nepieciešamības gadījumā atlīdzinām radinieka ceļa izdevumus braucienam turp un atpakaļ pie apdrošinātā. Ceļa izdevumus atlīdzinām arī gadījumā, ja apdrošinātais atrodas stacionārā mazāk par 14 dienām.

50 000 EUR 50 000 EUR

Atlīdzinām transportēšanas izdevumus apdrošinātā nogādāšanai atpakaļ pastāvīgās mītnes valstī smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Atlīdzinām repatriācijas izdevumus līdz galamērķim nevis līdz lidostai vai līdz robežai.

50 000 EUR 50 000 EUR

Atlīdzinām izdevumus par medicīniski nepieciešamu pavadošo ārstniecības personālu.

50 000 EUR 50 000 EUR

Apmaksājam apdrošinātā mirstīgo atlieku transportēšanai nepieciešamā zārka iegādes vai tā nomas izdevumus.

50 000 EUR 50 000 EUR

Atlīdzinām izdevumus par pirmās palīdzības sniegšanu akūtu zobu sāpju ārstniecībai.

200 EUR 200 EUR

Polises cena pirmajā gadā

55 EUR
Pašrisks: 50 EUR
Klientiem vecumā līdz 64 gadiem
300 EUR
Pašrisks: 150 EUR
Klientiem vecumā no 65 līdz 80 gadiem