Ilgtspēja If

Mēs strādājam, lai samazinātu atlīdzību pieteikumu ietekmi uz vidi, jo tieši šis, mūsuprāt, ir visilgtspējīgākais risinājums. Novēršot atlīdzību pieteikumu ietekmi uz vidi mēs aptveram visus ilgtspējas aspektus – vides, sociālo un ekonomisko.

Mūsu darbs ilgtspējas jomā

Atlīdzības pieteikumu izskatīšanā, mēs aicinām savus piegādātājus un partnerus novērst bojājums ilgtspējīgā veidā un atbalstām viņus šajā darbā.

Darbs pie ilgtspējas pieprasa nemitīgu mācīšanos un pielāgošanos. Tāpēc esam atvērti jaunām idejām, sekojam līdzi pētījumiem un veidojam sadarbību ar klientiem, partneriem un citiem, lai pārvarētu ilgtspējas izaicinājumus.

*ESG (Environment, Social, Governance) jeb uzņēmuma vides, sociālās atbildības un pārvaldības prakses

Ja Tev ir jautājumi, sazinies ar mani!

Sanita Ozoliņa
Komunikācijas vadītāja
Tālrunis: +371 26323463
E-pasts: sanita.ozolina@if.lv