Ilgtspēja If

Mēs strādājam, lai samazinātu atlīdzību pieteikumu ietekmi uz vidi, jo tieši šis, mūsuprāt, ir visilgtspējīgākais risinājums. Novēršot atlīdzību pieteikumu ietekmi uz vidi mēs aptveram visus ilgtspējas aspektus – vides, sociālo un ekonomisko.

*ESG (Environment, Social, Governance) jeb uzņēmuma vides, sociālās atbildības un pārvaldības prakses

Atlīdzības pieteikumu izskatīšanā, mēs aicinām savus piegādātājus un partnerus novērst bojājums ilgtspējīgā veidā un atbalstām viņus šajā darbā.

Darbs pie ilgtspējas pieprasa nemitīgu mācīšanos un pielāgošanos. Tāpēc esam atvērti jaunām idejām, sekojam līdzi pētījumiem un veidojam sadarbību ar klientiem, partneriem un citiem, lai pārvarētu ilgtspējas izaicinājumus.

Mēs sniedzam apkopotus ar klimata pārmaiņām saistītus zaudējumu datus valsts iestādēm, kuras vēlas izmantot šo informāciju pētniecības nolūkos, lai uzlabotu sabiedrības pielāgošanos klimata pārmaiņām. Dati ir pieejami bez maksas. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinies ar If ilgtspējas vadītāju Filipu Tornu (Philip Thörn), +46 10 603 77 68, philip.thorn@if.se.

Ja Tev ir jautājumi, sazinies ar mani!

Laima Kristapsone
Komunikācijas vadītāja
Tālrunis: +371 29658133
E-pasts: laima.kristapsone@if.lv