Jaunums: Komplekss risinājums ražošanas nozares uzņēmumu apdrošināšanai

Apdrošiniet ražošanas uzņēmumu un iegūsiet papildu bonusus, kas nav standarta apdrošināšanas polisē!

Kāpēc izdevīgi uzņēmuma apdrošināšanu uzticēt If?

 • Izdevīgs piedāvājums. Jo vairāk apdrošināšanas veidi, jo labāks cenas piedāvājums un vairāk papildu bonusu.
 • Viens konsultants visa uzņēmuma apdrošināšanaiViens uzticams partneris, nav jāuztur saziņa ar vairākām kontaktpersonām. 
 • Tikai viens pašrisks katrā atlīdzību situācijāPiemēram, ja ugunsgrēkā bojāta ēka, preces un tehnika, nav jāsedz pašriski katram apdrošinātajam objektam, bet tikai vienam. 

Jo plašāka apdrošināšana, jo vairāk ieguvumu.

Tā ir iespēja pasargāt uzņēmumu no negaidītām izmaksām un parūpēties par:

Piesakieties konsultācijai un iegūstiet personalizētu piedāvājumu

Jūsu norādīto kontaktinformāciju If Latvijas filiāle izmantos, lai sazinātos ar Jums kā uzņēmuma pārstāvi. Vairāk informācijas Privātuma aizsardzības noteikumos.

* Nepieciešams aizpildīt lauku
Pieteikums tiek sūtīts...

Darbinieku apdrošināšana

 • Veselības apdrošināšana ar paplašinātiem segumiem veselības stiprināšanai ikdienā un rehabilitācijai pēc smagām vai nopietnām saslimšanām. Īpaši piemērota darbiniekiem, kas ikdienā veic fizisku darbu un, stāvot kājās, pavada garas darba stundas.

 • Risinājumi COVID-19 pandēmijas izraisīto seku novēršanai - darbinieku labbūtības, fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai un rehabilitācijai pēc COVID-19 pārslimošanas smagākā formā. 

 • 25% atlaide Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pamata un paplašinātajiem segumiem.
Pieteikties konsultācijai

Īpašuma apdrošināšana

 • Samazināts pašrisks zaudējumiemkurus nodara uzņēmuma darbinieki vieglas neuzmanības gadījumā
  Piemēram, kraujot preci noliktavā, darbinieks ar autokāru netīšām ietriecas plauktos, sabojājot gan tos, gan preci.

 • Atlīdzināti zaudējumi par piesārņojumu precēm vai izejvielām
  Piemēram, ja stipra lietus laikā, atvienojoties lietus kanalizācijas stāvvadam, nodarīti bojājumi izejvielām, pusgatavajai vai jau gatavajai produkcijai.

 • Atlīdzināti zaudējumi par bojājumiem iekārtām, ko nodara uzņēmuma darbinieki nepietiekamas kvalifikācijas, zināšanu vai pieredzes trūkuma dēļ
  Piemēram, CNC iekārtas operators saslimst vai atrodas karantīnā, bet darbinieks, kurš viņu aizvieto, nav guvis pietiekamu pieredzi darbā ar šīm iekārtām, tāpēc neapzināti, nepareizi tās ekspluatējot, CNC iekārtas tiek sabojātas.
Pieteikties konsultācijai

Namīpašnieka/nomnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 • Atlīdzināti zaudējumi par bojājumu novēršanu, kas nodarīti  citas personas kustamajam īpašumam
  Piemēram, tiek sabojāts citas personas īpašums, kas nodots uzņēmumam apstrādāšanai.

 • Atlīdzināta trešo personu (piemēram, apdrošinātā uzņēmuma klientu) negūtā peļņa, ja peļņas zudums saistāms ar bojājumu šīs personas mantai, ko nodarījis apdrošinātais. 

 • Iekļauts arī iekraušanas/izkraušanas risks
  Piemēram, iekraujot vai izkraujot preci no kravas mašīnas, tiek saskrāpēts citai personai piederošs transportlīdzeklis.
Pieteikties konsultācijai

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 • Atlīdzināts darbinieka mantai un/vai veselībai nodarītais kaitējums pēkšņa un neparedzēta darba laikā notikuša negadījuma rezultātā, kā arī nodarītais kaitējums arodslimības rezultātā.

  Vai zinājāt? 
  2020. gadā Latvijā reģistrēti 1990 nelaimes gadījumi darbā. Nozare, kurā 2020. gadā visbiežāk reģistrēti nelaimes gadījumi, ir apstrādes rūpniecība – 679 nelaimes gadījumi (2019. gadā – 703)
  *Valsts darba inspekcijas dati, skatīti 08.04.2021.

Pieteikties konsultācijai

Atcerieties arī par ieguvumiem, apdrošinot autotransportu pie If

 • Bezmaksas maiņas auto uz visu remonta laiku un no pirmās negadījuma dienas, ja auto nav braucams, tai skaitā arī komerctransportam ar pilno masu līdz 3,5 t (ērtākais apdrošinātāju piedāvātais serviss)
 • Transportēšana pēc negadījuma Latvijā bez attāluma ierobežojuma. Limits Eiropā 5000 EUR (lielākais apdrošinātāju piedāvātais limits) 
 • Stiklojuma maiņa bez pašriska un reižu ierobežojuma pie If sadarbības partneriem 
 • Atlīdzība bez pašriska, ja notikusi sadursme ar dzīvnieku, veikta fotofiksācija un paziņots policijai 
 • Atlīdzināti zaudējumi transportlīdzeklim, kas radušies kravas iekraušanas vai izkraušanas rezultātā
 • Diennakts konsultācijas un palīdzība uz ceļa (nodrošina LAMB), kā arī evakuatora un taksometra pakalpojumi pēc negadījuma
Pieteikties konsultācijai

Piedāvājums spēkā, lai apdrošinātu ražošanas nozares uzņēmumu. Tas attiecas tikai uz tiem apdrošināšanas veidiem, par kuriem ražošanas uzņēmumam nav spēkā esošas If apdrošināšanas polises.