6 izplatīti mīti par speciālās tehnikas apdrošināšanu

Tehnikas apdrošināšana ir dārga un laikietilpīga, pēc negadījuma polises cena kļūst krietni dārgāka un tehniku nav iespējams apdrošināt, ja nav zināms tās motorstundu rādījums... Tā nebūt nav! Skaidrojam plašāk izplatītos mītus par tehnikas apdrošināšanu.

Vairāk par tehnikas apdrošināšanu

Arvien biežāk dzirdam par negadījumiem, kas atgadījušies speciālās tehnikas īpašnieku ikdienas darbos, piemēram, izsisti stikli un pārdurtas riepas, kombaina hederī ierauts akmens, sabojāta miglotāja piekabe, īssavienojuma dēļ sadedzis ilgi un labi kalpojušais traktors. Lai gan apdrošināšana šādos gadījumos varētu sniegt būtisku finansiālu atbalstu tehnikas īpašniekiem, pastāv virkne mītu, kas nereti attur no speciālās tehnikas apdrošināšanas.

1. mīts: tehnikas apdrošināšana ir ļoti dārga

Mūsu dati liecina, ka pēdējo 5 gadu laikā līdz ar pieteikto atlīdzību skaitu aug arī vidējā atlīdzības izmaksa. Šobrīd speciālās tehnikas īpašniekiem vidējā atlīdzības izmaksa ir ap 4500 €‎‎ un jauna traktora apdrošināšanas polises cena vidēji ir 350 €‎.

Lai paša spēkiem segtu vidēji liela bojājuma radītos zaudējumus, nāktos krāt nepilnus 13 gadus.

2. mīts: apdrošinātājs noteikti atradīs iemeslu, lai neizmaksātu atlīdzību

If dati liecina, ka atlīdzība speciālās tehnikas īpašniekiem tiek izmaksāta 94% gadījumu.

Savukārt visbiežākie iemesli atlīdzības izmaksas atteikumam ir fakts, ka nav iestājies apdrošinātais risks. Piemēram, tehnikai ir konstatēti vizuāli skrāpējumi, kas neietekmē tās normālu turpmāko ekspluatāciju. Tāpat nākas atteikt gadījumos, ja nav iegādāts papildu segums “Tehnikas salūšana”, un zaudējumi tehnikai radušies tieši šī riska dēļ, piemēram, iekšēju, mehāniska vai elektriska rakstura bojājumu dēļ – pārplīsis gultnis, vadības paneļa defekts, turbīnu un ūdens sūkņu defekti u.c.

3. mīts: no radio meklēšanas sistēmas nav jēgas, jo man ir GPS

Apdrošinātāji kā vienu no svarīgākajiem priekšnosacījumiem paredz aktīvās vai pasīvās radio meklēšanas sistēmas uzstādīšanu speciālajai tehnikai. Arvien populārāki kļūst dažādi GPS risinājumi un šī apdrošināšanas nianse mēdz samulsināt tehnikas īpašniekus, kuri uzskata, ka zādzības gadījumā tehniku bez grūtībām varēs atrast ar GPS signālu.  GPS signālu iespējams salīdzinoši viegli nobloķēt ar elektroniskiem slāpētājiem. Tāpat zagļi var traucēt signāla pārraidi, ekranizējot vidi.

Radio signālam piemīt lielas signāla caursišanas spējas, tāpēc to teju nav iespējams bloķēt, traucēt tā pārraidi vai noslāpēt.  GPS nav līdzvērtīga radio meklēšanas sistēmai. 

4. mīts: no apdrošinātās tehnikas vērtības pārskatīšanas nav nekāda labuma

Speciālā tehnika ar laiku zaudē vērtību līdzīgi kā parastās automašīnas. Tas jāņem vērā, veicot speciālās tehnikas apdrošināšanu.

Piemēram, apdrošināt 7 gadus vecu traktoru tādā vērtībā, kāda ir jaunam traktoram, kamēr tirgū līdzvērtīgu tehniku tirgo par zemāku cenu, ir lieka naudas izšķērdēšana. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kurā traktors ietu bojā, apdrošināšana atlīdzinātu zaudējumus tirgū līdzvērtīgas tehnikas iegādei.

Tāpat nevajadzētu apdrošināt savu tehniku vērtībā, kas ir zemāka par līdzvērtīgas tehnikas tirgus vērtību. Tehnikas zādzības gadījumā, apdrošinātājs atlīdzinātu zaudējumus tikai līdz vērtībai par kādu nozagtā tehnika bija apdrošināta.

Tehnikas vērtību iesakām pārskatīt vismaz reizi pāris gados.

5. mīts: tehnikas apdrošināšana ir tas pats, kas KASKO

Speciālās tehnikas apdrošināšana un KASKO ir līdzīgi apdrošināšanas produkti. Abos gadījumos apdrošināšana ir spēkā gan ceļu satiksmē, gan tehnikai esot stāvvietā vai remontā. Tāpat tiek apdrošināti pamata riski – ugunsgrēks, pašaizdegšanās, zādzība, dabas stihiju nodarīti zaudējumi, koku un priekšmetu uzkrišana u.c. Lielākā atšķirība ir apdrošināšanas objekta izmantošanas mērķis un vieta, kas rada atšķirības risku segumos.

KASKO apdrošināšana paredzēta cilvēku vai kravas pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem, kur viens no lielākajiem apdraudējumiem ir ceļu satiksmes negadījumi, buktes un skrāpējumi. Specializētās tehnikas stihija ir meži, lauki, būvlaukumi, raktuves, karjeri u.c. vietas, kur švīkas un buktes ir daļa no ikdienas, tāpēc šādus bojājumus tehnikas apdrošināšanas polisē parasti neiekļauj.

Kuru apdrošināšanas produktu izvēlēties?

Ja tehnika ir paredzēta specializēto darbu veikšanai, piemēram, mežizstrādei, lauksaimniecībai, ceļu būvei un celtniecībai, ostu uzturēšanai, frontālajiem iekrāvēju darbiem, ceļamkrānu darbībai, ielu uzkopšanai, asenizācijai u.c., iesakām izvēlēties tehnikas apdrošināšanu.

Savukārt, ja transportlīdzeklis galvenokārt ir paredzēts pasažieru vai kravas pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem, piemēram, jūsu personīgais ģimenes auto, uzņēmuma mikroautobuss ar kuru piegādājat preces, kravas pašizgāzējs ar kuru transportējat smiltis vai kokvedējs ar kuru nogādājat baļķus no meža krautnes uz pārstrādes uzņēmuma teritoriju, piemērota būs KASKO apdrošināšana.

6. mīts: ja ir OCTA, tad var iztikt bez vispārējās CTA

Tehnikai, tāpat kā jebkuram ceļu satiksmē iesaistītam transportlīdzeklim, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem un piedaloties ceļu satiksmē, jābūt spēkā esošai OCTA apdrošināšanai. Tādējādi būsiet pasargāts no izdevumiem, kas varētu rasties, ja tehnika, piemēram, saslīd uz ceļa un notiek ceļu satiksmes negadījums, kurā tiek bojāts ceļa segums, cieš citi transportlīdzekļi vai cilvēki. OCTA nesedz negadījumus, kas notiek darbu veikšanas laikā.

Bieži izskan jautājums, kāpēc papildu OCTA polisei iegādāties arī vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (vispārējā CTA). Būtiskākais iemesls – OCTA nesedz negadījumus, kas notiek darbu veikšanas laikā.

Vispārējā CTA nodrošina ievērojami plašāku segumu dažādās neparedzētās situācijās, piemēram:  

  • veicot rakšanas darbus, netīšām tiek sabojātas pazemes komunikācijas;
  • veicot iekraušanas vai izkraušanas darbus ar tehniku, tiek sabojātas preces, materiāli vai citas lietas, kuras tiek iekrautas vai izkrautas, un tās nepieder apdrošinātajam;
  • ekskavators, griežot kabīni darbu veikšanas laikā, sabojā blakus stāvošo mašīnu, ēku vai trāpa ar kausu garāmgājējam;
  • citi negadījumi, kas notiek darbu veikšanas laikā.

Kam pievērst uzmanību, apdrošinot speciālo tehniku?

Apdrošināšana ir viens no labākajiem veidiem, kā negadījumos aiztaupīt sev liekus tēriņus. Taču, izvēloties polisi, vērts rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, lai neattaptos nepatīkamā situācijā, kad apdrošinātājs atsaka atlīdzības izmaksu.