Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – neatsverams balsts ražotājiem neparedzētos gadījumos

Dažādi negadījumi ir daļa no mūsu ikdienas, taču pie tiem nav iespējams un nevajag pierast, tāpēc ir ļoti būtiski parūpēties par drošības spilvenu, kas pasargās neparedzētās situācijās un sniegs materiālu atbalstu.

Apdrošināt uzņēmumu

Veselības, īpašuma un transporta apdrošināšana ir populārākie un zināmākie apdrošināšanas veidi, par kuriem daudz runāts un stāstīts. Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem, īpaši uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, svarīgi zināt par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (CTA), kas var būt neatsverams balsts reizēs, kad neapzināti nodarīts kaitējums trešās personas mantai, veselībai vai pat dzīvībai. Vairāk par CTA stāsta “If Apdrošināšana” civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja Ilze Gebharde.

“Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atšķiras no pārējiem apdrošināšanas veidiem, ko mēs labāk pazīstam un vieglāk uztveram. Īpašuma apdrošināšana un KASKO attiecas uz paša mantai nodarītajiem zaudējumiem. Savukārt CTA gadījumā apdrošināti tiek zaudējumi, kurus ar polisi apdrošinātā persona nodarījusi trešajām personām. Ja skatāmies konkrēti ražošanas uzņēmumu kontekstā, tad šīs trešās personas var būt gan uzņēmuma klienti, gan ražoto produktu gala patērētāji, gan arī pavisam nejauši garāmgājēji,” stāsta eksperte.

CTA polise – katram uzņēmumam individuāla

“Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana palīdz pasargāt savas finanses – zinot, ka tu maksā noteiktu summu par CTA, brīdī, kad iestāsies kāds risks, nebūs jātērē finanses, kuras var izmantot uzņēmuma attīstībai. Uzņēmumam nebūs jātērē savi līdzekļi zaudējumu atlīdzināšanai, jo par to parūpēsies apdrošinātājs,” skaidro “If Apdrošināšana” eksperte.

Ikviena persona, gan fiziska, gan juridiska, var apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību, tādējādi sevi pasargājot no neapzinātiem nodarījumiem un neparedzētiem izdevumiem. Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem šādi neapzināti nodarījumi var izrādīties liktenīgi – gan radīt apdraudējumu uzņēmuma pastāvēšanai, gan arī kaitēt reputācijai, tāpēc CTA šajos gadījumos var pasargāt. Ir vairāki CTA veidi, tieši ražošanas uzņēmumiem svarīgākie ir vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atbildības par produkta radīto kaitējumu apdrošināšana un darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Katrs uzņēmums ir unikāls un ar savu specifiku, tāpēc polise katram uzņēmumam tiek pielāgota individuāli.

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ir būtiska nozīme uzņēmumos, kuros darbinieki strādā paaugstināta riska apstākļos. Ja darbinieks darbavietā, piemēram, darba devēja nenodrošināta drošības aprīkojuma dēļ, gūst traumu, polise atlīdzinās ārstēšanas, zāļu un rehabilitācijas izdevumus. Šādās situācijās tiek iesaistīta darba inspekcija, kas konstatē, vai negadījums ir bijis darba devēja atbildība. Daudzi noteikti ir dzirdējuši par nelaimes gadījumu apdrošināšanu, taču tā atlīdzina konkrētu summu par konkrētu nodarījumu. Savukārt darba devēja atbildībai ir lielāki limiti un plašāka aizsardzība, tā kompensē zaudējumus gan darbinieka mantai, gan veselībai tādā apmērā, kādā tie nodarīti, un darbojas ne tikai nelaimes gadījumos, bet arī arodslimību gadījumā, kas sniedz lielāku drošības sajūtu gan pašam darba devējam, gan darbiniekiem. Gadā valsts institūcijās tiek reģistrēti vidēji ap 700 nelaimes gadījumu, kas notikuši apstrādes industrijas uzņēmumos, liela daļa no tiem ir darba devēja atbildības gadījumi.

Vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana vairāk saistīta ar uzņēmuma telpām, ēkām un darbību, kas tur tiek veikta: gan nomnieka, gan namīpašnieka atbildība, tāpat dažādi riski, kas saistīti ar preču iekraušanu, pārvietošanu un var radīt zaudējumus trešajām personām. Savukārt ražošanas uzņēmumiem no CTA veidiem īpaši svarīga ir atbildības par produktu radīto kaitējumu apdrošināšana, tai skaitā produkta atsaukšana (izņemšana no apgrozības).

Runājot par atbildību saistībā ar produktu radīto kaitējumu, “If Apdrošināšana” eksperte Gebharde min piemēru ar listērijām laša gaļā. Ja šāds lasis tiek iestrādāts, piemēram, salātos, CTA atlīdzinās arī gala produkta ražotājam radītos zaudējumus. Tāpat arī ir dažādi produkti, kas tiek eksportēti uz tālākiem reģioniem, un situācijās, kad produkts ir jāizņem no apgrozības, transportēšanas izmaksas un uzņēmuma klientiem radītie zaudējumi var būt ļoti lieli. Svarīgi nodrošināties pret šādiem neparedzētiem gadījumiem, kas uzņēmuma darbību var izsist no līdzsvara. Pat ja pārtikas produktu atsaukšana kaitīgu baktēriju dēļ notiek tikai vienas valsts ietvaros, zaudējumu summa var sasniegt vairākus desmitus tūkstošu eiro, kas situācijā, ja nav CTA apdrošināšanas, var radīt pamatīgu robu uzņēmuma budžetā.

Risku paredzēšana

Kā stāsta “If Apdrošināšana” civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja Ilze Gebharde, no nepārtikas uzņēmumiem visvairāk apdraudēti ir rotaļlietu, apģērbu un automašīnu detaļu, sistēmu ražotāji. Savukārt ēdiena industrijā visu veidu produktu grupu ražotājiem ir vienlīdz liels apdraudējums. Būtiski arī pieminēt, ka tieši pārtikas produktiem aug higiēnas prasības, pastiprinās kontroles, kur viens no iemesliem ir Covid-19 pandēmija, kā arī dažādu testu pieejamības palielināšanās, tādēļ Eiropas Savienībā ar katru gadu strauji pieaug reģistrēto pārtikas produktu pārkāpumu gadījumu skaits.

Svarīgi arī izvērtēt riskus attiecībā uz valstīm, kur produkts tiks eksportēts, ir jāpārbauda konkrēto valstu regulējumi, Eiropas Savienībā pārsvarā ir vienotas prasības, bet ārpus Eiropas Savienības drošības un kvalitātes prasības var būt ļoti atšķirīgas katrā valstī un pat valstu reģionos. Kā skaidro Gebharde, klienti parasti tiek mudināti izstrādāt produktu atsaukšanas plānu, lai būtu gatavi situācijām, kad produkciju nākas atsaukt, izvērtēt savus partnerus, izejvielu piegādātājus, kādas būs iespējas saņemt kompensāciju gadījumos, kad piegādātājs piegādās nekvalitatīvas izejvielas, tāpat klientam jāizvērtē savas ražotnes drošības riski un, ļoti būtisks aspekts, atbilstoši jāizglīto un jāapmāca savi darbinieki – ir daudz lietu, ko klients pats uzņēmuma iekšienē var izdarīt, lai šādi gadījumi neiestātos, tomēr visu nav iespējams paredzēt, tāpēc ir domāta CTA apdrošināšana.

“Uzņēmums pats izvēlas CTA atbildības limitu, izvērtējot, kādi varētu būt potenciālie zaudējumi, ko uzņēmums varētu nodarīt trešajai personai, vai varbūt jau ir bijis gadījums pašā uzņēmumā vai līdzīgā nozares uzņēmumā, kas sniedz priekšstatu par potenciālo zaudējuma apmēru. Izvērtējot riskus, jāņem vērā arī tas, uz kādām valstīm produkcija tiek eksportēta, ar ko notiek sadarbība, noslēgto līgumu saturs, kā arī – vai uzņēmuma saražotā produkcija tiek iestrādāta citos produktos. Mēs atlīdzinām ne tikai trešajai personai nodarītos zaudējumus, bet gadījumos, ja notiek tiesāšanās, sedzam arī juridiskās un tiesāšanās izmaksas. Pat ja prasība pret mūsu klientu izrādīsies nepamatota, vienalga juridiskie un tiesāšanās uzdevumi tiks segti, arī šādā gadījumā esam klientam līdzās.

Ja ir iegādāta vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, tiek atlīdzināti arī pēkšņi un neparedzēti apkārtējai videi nodarītie zaudējumi, apdrošināšanas gadījuma konstatēšanai nepieciešamās ekspertīzes, izdevumi, kas saistīti ar glābšanas darbiem. CTA apdrošināšana atlīdzina arī biznesa pārtraukšanas risku trešajām personām, un šīs izmaksas var būt ļoti lielas,” skaidro Gebharde.

Uzņēmumu gadījumā CTA polise tiek pielāgota ļoti individuāli. Runājot konkrēti par ražošanu, vislielākie riski ir ugunsgrēka radīti zaudējumi un jau iepriekš minētā produkcijas atsaukšana. “Ražošanas uzņēmumiem CTA apdrošināšana, manuprāt, ir būtiskākais apdrošināšanas veids. Var būt salīdzinoši mazs produkts, kas var nodarīt ļoti nopietnus zaudējumus. CTA apdrošināšana ir kā uzņēmuma drošības spilvens,” stāsta “If Apdrošināšana” eksperte.

Apdrošiniet savu uzņēmumu

Pieteikties konsultācijai