Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšana – kāpēc tā nepieciešama?

Ja, piemēram, daudzdzīvokļu mājā ir notikusi ūdens noplūde vai ugunsnelaime, dzīvokļu īpašnieki sagaida, ka apsaimniekošanas biedrība ātri atrisinās problēmu. Lieliski, ja dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir apdrošināšana vai pietiekams remonta fonds, pretējā gadījumā situācija ir ļoti slikta. Tā kā apdrošināšana ir pieejama faktiski ikvienai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku biedrībai, ir jēga rīkoties nekavējoties un nodrošināt savas mājas aizsardzību, iegādājoties apdrošināšanu. Diemžēl dažas dzīvokļu īpašnieku biedrības to nedara, drīzāk aiz nezināšanas, jo apdrošināšanas izmaksas uz dzīvokli nav augstas.

“Patiesību sakot, Latvijā daudzas dzīvokļu īpašnieku biedrības nav aizsargātas pret pēkšņiem un neparedzētiem apdrošināšanas gadījumiem vai nu nezināšanas dēļ, vai tāpēc, ka uzskata, ka ar viņu māju nekas nopietns nevar atgadīties. Diemžēl pēdējos gados ir bijuši vairāki gadījumi, kad laicīgi nepamanītas gāzes noplūdes rezultātā noticis sprādziens vai ugunsgrēks, kas izcēlies no kādas šķietami nelielas vai ikdienišķas situācijas, vai elektroinstalācijas bojājums daudzdzīvokļu ēkā nodarījis postījumus visai ēkai. Šādās situācijās, kad bojājumi nodarīti lielā platībā vai skāruši ēkas nesošās konstrukcijas, ēkas atjaunošana, ja nav apdrošināšanas, izmaksā ļoti dārgi, jo ugunsgrēka vai vētras radītie zaudējumi var sasniegt pat simtiem tūkstošu eiro,” stāsta If Apdrošināšanas Komercīpašuma apdrošināšanas risku vadītājs Dainis Stikuts.

Taču no šādiem riskiem ir iespējams sevi pasargāt, un, pretēji dažiem uzskatiem, apdrošināšanas polise dzīvokļu īpašnieku biedrībai nebūt neizmaksā daudz. Apdrošināšanas prēmija ir ļoti neliela daļa no visa dzīvokļu īpašnieku biedrības budžeta.

Izvēlieties atbilstošāko apdrošināšanas piedāvājumu

Izdarot izvēli, lēmumu vajadzētu pieņemt, nevis balstoties uz izdevīgāko piedāvājumu, bet gan raugoties uz apdrošināšanas līguma saturu. “Iespējams, kādam biedrības pārstāvim svarīgi, ka apdrošinātas ir tikai ēkas konstrukcijas, piemēram, jumts vai lifts, taču citam no atbildīgajiem ir būtiski, lai polises segumā būtu iekļauta kopīpašumā esošās apkures sistēmas apdrošināšana. Tāpēc, izvēloties apdrošināšanu, iesaku konsultēties ar ekspertiem, lai apdrošināta būtu gan ēkas konstrukcija, gan komunikācijas sistēmas un teritorijas labiekārtojums,” uzsver D. Stikuts.

Vecākās mājās, kur daļa tehnisko sistēmu, iespējams, ir nolietojušās, var nebūt jēgas izvēlēties plašāko apdrošināšanas segumu, jo diemžēl apdrošināšanas sabiedrības neatlīdzina tehnisko sistēmu bojājumus, kas radušies nolietojuma rezultātā. Tāpēc vecāku ēku gadījumā labāk pievērst lielāku uzmanību to atjaunošanai un kā apdrošināšanas segumu izvēlēties tādus izplatītus riskus kā ugunsgrēks, stiprs vējš un krusa, vandālisms un cauruļvadu noplūdes.

Apdrošināšanas summa ir atkarīga no ēkas stāvokļa: renovācija un modernizācija, uzstādot piespiedu ventilācijas sistēmu, un saules paneļu uzstādīšana palielina ēkas atjaunošanas vērtību, tāpēc ir vērts palielināt apdrošināšanas summu, aptverot vismaz šos darbus. Lai gan apdrošināšanas prēmija, iespējams, proporcionāli apdrošinājuma summai palielināsies, renovācijas rezultātā palielināsies arī ēkas drošība, un galu galā apdrošināšanas prēmijas pieaugums nebūs īpaši būtisks.

Svarīgi atcerēties par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

“Katrai dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir jābūt svarīgi samazināt biedrības un dzīvokļu īpašnieku riskus. Papildus ēkas apdrošināšanai nepieciešams iegādāties arī dzīvokļu īpašnieku biedrības apdrošināšanu, kas ietver zaudējumus, kas radušies dzīvokļu īpašnieku biedrības vainas dēļ, piemēram, gadījumos, ja uz ēkas zemesgabala esošais koks uzkrīt kādai automašīnai vai ja uz dzīvokļu īpašnieku biedrībai piederošās slidenās ietves kāds apslīd un gūst traumas,” skaidro D.Stikuts.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz ēkas īpašnieka atbildību par ēkas un tās zemesgabala drošību, kā arī palīdz dzīvokļu īpašnieku biedrībai izmaksāt atlīdzību cietušajam, ja tāds ir. Kā stāsta produktu vadītājs, ēkām dažādi bojājumi mēdz notikt vētras laikā, un ziemā no ēku jumtiem mēdz krist lāstekas vai sniegs, nodarot kaitējumu trešo pušu veselībai vai īpašumam. Tāpat kaitējumu mēdz radīt no sienām nokritis apmetums vai vaļīgas notekcaurules.

“Tāpēc katram dzīvokļa īpašniekam ir vērts padomāt, vai viņa dzīvokļu īpašnieku biedrība ir noslēgusi apdrošināšanas līgumu. No vienas puses, tas dod pārliecību, ka, notiekot negadījumam, nebūs jāiztukšo dzīvokļu īpašnieku biedrības remonta fonds un dzīvokļu īpašniekiem nebūs jāizmaksā dažādas atlīdzības no savas kabatas, un, no otras puses, tas nodrošina, ka, ja bojājumi tiks nodarīti jūsu dzīvoklim, tie tiks novērsti vislabākajā iespējamajā veidā, jo bez apdrošināšanas ar remonta fonda līdzekļiem vien parasti nepietiek remontdarbu veikšanai visaugstākajā līmenī," piebilst D. Stikuts.

Ko atlīdzina If Daudzdzīvokļu ēku apdrošināšana?

Papildus ēkai apdrošinām arī elektrības, ūdens, gāzes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ugunsdzēsības, sakaru un apsardzes sistēmas un līnijas līdz pieslēguma vietai (bet ne tālāk kā līdz īpašuma robežai), kā arī iekštelpu un āra apgaismojums, reklāmas, stieņi, drošības aizkari, nojumes, antenas, žogi, vārti, barjeras, karogu masti, saules paneļi, kas uzstādīti ēkas ārpusē, un citas saules paneļu spēkstacijas daļas, kā arī nelielas ēkas un nojumes ar platību līdz 20 kvadrātmetriem.

Priekšrocības, izvēloties apdrošināt daudzdzīvokļu ēku pie If:

  • apdrošināšanām arī rotaļlaukumus, akas, strūklakas;
  • atlīdzinām zaudējumus, ko radījis būvniecības vai remontdarbu (kam nav bijusi nepieciešama būvatļauja) rezultātā izcēlies ugunsgrēks un ugunsdzēšanas rezultātā radītie zaudējumi;
  • 72 stundu laikā ugunsgrēka radītie zaudējumi tiek uzskatīti par vienu apdrošināšanas gadījumu, tiek piemērots viens pašrisks;
  • vēja ar ātrumu virs 17,2m/s 72 stundu laikā radītie zaudējumi tiek uzskatīti par vienu apdrošināšanas gadījumu, tiek piemērots viens pašrisks;
  • zaudējumi, kas radušies,  kokiem, stabiem u.c. uzkrītot uz apdrošināšanas objekta, tiek atlīdzināti, neņemot vērā vēja ātrumu;
  • tiek pilnībā atlīdzināti līdz 25 gadu vecu cauruļvadu bojājumi vai tiek veikta cauruļvadu nomaiņa.