Kam pievērst uzmanību, izvēloties piemērotāko apdrošināšanu savai saimniecībai

Apdrošināt var nekustamo un kustamo īpašumu, pamatlīdzekļus, tehniku, produkciju, komercdarbības pārtraukumu, uzņēmuma civiltiesisko atbildību, darbinieku nelaimes gadījumus, darbinieku veselību un vēl daudz ko citu. Spektrs ir ļoti plašs, un cilvēkam, kurš ar apdrošināšanu ikdienā nenodarbojas, ir grūti noorientēties. Tādēļ, lai izstrādātu personalizētu apdrošināšanas piedāvājumu, sarunas laikā izanalizējam dažādus riskus, kas var rasties jebkurā brīdī, stāsta Māris Radziņš, tiešās pārdošanas grupas vadītājs Latvijā, un Dainis Stikuts, komercīpašuma apdrošināšanas risku vadītājs.

Runājot ar klientiem, noteikti cenšamies izskaidrot atšķirības starp dažādiem apdrošināšanas veidiem un kā tie cits citu papildina. Piemēram, KASKO vai speciālās tehnikas apdrošināšanas lielākā atšķirība ir apdrošinātās tehnikas izmantošanas mērķis un vieta, kas veido būtisku atšķirību risku segumos. KASKO apdrošināšana paredzēta cilvēku vai kravas pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem, kur viens no lielākajiem apdraudējumiem ir ceļu satiksmes negadījumi – buktes un skrāpējumi, savukārt speciālās tehnikas stihija ir meži, lauki, būvlaukumi, raktuves, karjeri un citas ekstrēmas vietas, kur švīkas un buktes ir daļa no ikdienas, tāpēc šādus bojājumus ar tehnikas apdrošināšanas polisi parasti neapdrošina.

Nedrīkst aizmirst arī par to, ar kādiem pievienojamiem agregātiem un iekārtām strādā katrs traktors. Par to vajadzētu padomāt pirms kārtējās sezonas, kad ļoti ieteicams pārskatīt savu tehnikas parku, lai konkrētajam traktoram apdrošināšanā būtu iekļauti visi tam piederīgie darba agregāti, piemēram, frontālais iekrāvējs.

Ļoti ieteicama, ja ne obligāta būtu īpašas uguns aizsardzības sistēmas uzstādīšana, piemēram, jaunam graudaugu kombainam vai mežizstrādes tehnikai, šķeldotājam. Tā ir ļoti dārga tehnika, un tās pasargāšanai jāpievērš vislielākā uzmanība. Mūsdienu mašīnām, lai tās atbilstu ekoloģijas prasībām, ir sarežģītas atgāzu apstrādes sistēmas, kuras cita starpā rada papildu karstumu motortelpā un tādējādi paaugstina ugunsdrošības riskus. Taču jāuzsver, ka ugunsdrošības ziņā ļoti liela nozīme ir cilvēka faktoram. Sakopta un regulāri pārbaudīta tehnika ir drošības un uzticamības pamats.

Vēl viena svarīga joma lauksaimniekiem ir tehnikas glabāšana. Tā ir nozīmīga ne tikai no zādzību riska viedokļa, bet arī no tā, kādā ēkā vai teritorijā tehnika atrodas. Piemēram, glabāšanas vieta vai darbnīcas var būt kopīgi ar vēl kādu uzņēmumu. Tas rada papildu riskus. Kā redzam, dzīvē mēdz būt ļoti daudz dažādu nianšu, par kurām ikdienas steigā bieži vien neaizdomājamies. Tādēļ vēlreiz uzsveram, cik svarīgi ir visas detaļas sīki izrunāt ar apdrošinātāju.

Lauksaimniekiem paredzētā apdrošināšana ietver vairākas sadaļas:

Uzņēmuma īpašuma apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, ko izraisa ugunsgrēks, vētra, lietus, noplūdes no inženiertīkliem, zādzības, vandalisms, sprieguma svārstības, izsisti stikli vai citi riski.

Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana atlīdzina nomas maksas izdevumus, darbinieku algas vai citas fiksētas izmaksas un palīdz izdzīvot, ja nevarat darboties, kamēr īpašums netiek atjaunots.

Civiltiesiskā apdrošināšana – atlīdzība par nodarīto kaitējumu citiem. Lauksaimniecības tehnika ir liela izmēra, un visbiežāk ar nestandarta gabarītiem ne vienmēr apkārt notiekošais ir nevainojami pārredzams, tādēļ var notikt sadursmes ar citām personām vai tām piederošu īpašumu, var tikt nodarīti zaudējumi to mantai vai kaitējums personu veselībai. Uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargā no finansiāliem zaudējumiem neparedzētās situācijās.

Lūk, daži negadījumu piemēri no If pieredzes:

 • Darbā ar lauksaimniecības tehniku aizķer elektrības stabu, un tiek pārtraukta elektropiegāde vietējam ciematam, kur atrodas ražotne, kuras darbība tiek paralizēta uz, piemēram, sešām stundām, rezultātā zaudējumi saistībā ar uzņēmējdarbības pārtraukumu var būt vismaz 20 000 eiro apmērā.
 • Darbu gaitā blakus stāvošs cilvēks nokļuva tā sauktajā aklajā zonā, un traktors uzbrauca cilvēkam. Tika atlīdzināti izdevumi par ārstēšanos, rehabilitāciju un darbnespēju vismaz 2500 eiro apmērā.
 • Lauksaimniecības tehnika tika iznomāta trešajai personai. Kamēr tā atradās nomnieka nekustamajā īpašumā, tehnika aizdegās, rezultātā nodega trešajai personai piederošais īpašums. Tika atlīdzināti izdevumi saistībā ar īpašuma atjaunošanu 150 000 eiro apmērā.

Speciālās tehnikas apdrošināšana sniedz aizsardzību un ļauj justies droši jebkurā brīdī, atlīdzinot ugunsgrēka vai pašaizdegšanās gadījumus, dabas stihiju izraisītus bojājumus, apzagšanas vai vandalisma gadījumus, sadursmi ar šķēršļiem, stiklojuma un riepu bojājumus, kā arī citus pēkšņus negadījumus.

Izvēloties speciālās tehnikas apdrošināšanu, polisē vērts iekļaut šādus riskus:

 • Riepu bojājumu risks. Riepu bojājumi veido aptuveni 15% no visiem pieteiktajiem gadījumiem.
 • Remonts ar jaunām, nevis lietotām detaļām. Tehnika paredzēta darbam, tāpēc svarīgi, lai tā vienmēr būtu perfektā kārtībā.
 • Papildu aprīkojums. Piemēram, GPS antenu zādzība ne vien no tehnikas, bet arī tad, ja antenas noliktas mājās vai tehnikas novietnē.
 • Stiklojuma un lukturu bojājums. Pārliecinies, ka tehnikas apdrošināšanas polise sedz šādus bojājumus. Papildu ieguvums būs, ja polise pirmajam stiklojuma un/vai lukturu bojājuma gadījumam neieturēs pašrisku.
 • Tehnikas pašaizdegšanās. Šādi zaudējumi biežāk rodas mežizstrādes tehnikai, lauksaimniecības kombainiem un frontālajiem iekrāvējiem. Vērts pārliecināties, vai tehnika ir apdrošināta pret pašaizdegšanos, īpaši, ja tā ir vecāka par 10 gadiem.
 • Maksājuma sadalīšana. Tā ir iespēja bez papildu maksas vai polises sadārdzinājuma sadalīt maksājumus vairākās daļās.

Ne tikai tehniku svarīgi apdrošināt – ļoti nozīmīga uzņēmuma sastāvdaļa ir tā darbinieki. Tādēļ, lai neapstātos darbi, būtiska loma ir rūpēm par darbinieku veselību.

Darbinieku apdrošināšana ietver šādus veidus:

 • Veselības apdrošināšana. Pamatprogrammā var iekļaut gan pašu būtiskāko: ārstu konsultācijas, izmeklējumus, maksas operācijas, gan dažādus papildu pakalpojumus, piemēram, vakcināciju, zobārstniecību, sportu, medikamentu iegādi u.c.
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Veids, kā pasargāt darbiniekus no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies pēc negadījuma darba vietā vai ārpus tās.