Piesardzības pasākumi ēkas iekšpusē ziemā

Ūdens radītie bojājumi:

Sasalušu cauruļvadu sistēmu radītie zaudējumi ir otrajā vietā aiz uguns radītajiem postījumiem zaudējumu apmēra ziņā. Aukstā laikā ūdens un apkures sistēmu sasalšana var radīt milzu zaudējumus, ja šis risks netiek savlaicīgi pamanīts.

Lai izvairītos no šādiem zaudējumiem, jau rudenī ir jāuzsāk rūpīga gatavošanās un, iestājoties aukstākam laikam, situācija nepārtraukti ir jānovēro:

 • Apkures sistēmu pārbaude regulāri jāveic rudenī pirms apkures sezonas uzsākšanas un, ja tas ir nepieciešams, jāveic remontdarbi
 • Iestājoties aukstākam laikam, regulāri ir jāpārbauda, vai ēku durvis un logi ir rūpīgi aizvērti, kā arī jāpārliecinās, ka apkures sistēmas darbojas pareizi
 • Aukstā laikā termostatu nevajadzētu noregulēt zem 1O°C atzīmes, jo apkures traucējumu dēļ īsā laikā var sasalt cauruļvadu sistēma
 • Uzstādiet brīdinājuma signālu, lai temperatūrai noslīdot zem 5°C atzīmes, tiktu saņemts brīdinājuma signāls
 • Sagatavojiet sildītājus, kuri ārkārtas situācijās var tikt izmantoti kā ātrs siltuma avots
 • Iztukšojiet ūdenscaurules, tualetes un tvertnes, kuras neplānojat lietot ziemas periodā
 • Regulāri pārbaudiet apkures un ūdens sistēmas, kā arī ēku kopumā, lai ziemas laikā savlaicīgi pamanītu iespējamās problēmas

Apkures un elektrosistēmu lietošana ārkārtas situācijās:

Spēcīgas vētras ziemas periodā nereti izraisa apkures sistēmu bojājumus un elektroenerģijas padeves pārtraukumus pārlieku intensīvas lietošanas dēļ. Tāpēc rodas vajadzība lietot pagaidu apkures sistēmas, lai izvairītos no ūdens cauruļvadu sistēmu aizsalšanas un citām problēmām.Dažkārt darbības, kas tiek veiktas, lai atrisinātu radušās apkures un elektropadeves problēmas, var radīt papildus apdraudējumu cilvēkiem.

 • Lai izvairītos no aizdegšanās un saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, pagaidu sildītāji ir jālieto ļoti uzmanīgi
 • Ēst gatavošanai ēkas iekšienē vai telpu apsildei nelietojiet grilus, tūristu krāsniņas vai pārnēsājamus sildītājus
 • Kā zināms, elektrības ģeneratorus tiek ieteikts izmantot ārpus ēkām, tāpēc nelietojiet enerģijas ģeneratorus ēku iekšienē, ja vien to ventilācija netiek izvadīta tieši ārā
 • Pārliecinieties, vai sildītāji un ģeneratori ir novietoti tālāk no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, īpaši aizkariem vai drapējumiem
 • Nemēģiniet žāvēt apģērbu un apavus, novietojot tos tieši uz sildītājiem