Aktīvā atpūta ceļojuma laikā

Pērkot apdrošināšanu, Tev ir iespēja izvēlēties papildu segumu - "Drošība aktīvai atpūtai". Kā saprast, vai šis papildu segums Tev ir nepieciešams?

Mēs aktivitātes iedalām 3 grupās:

  • Zema riska aktivitātes

    Sporta aktivitātes, kas nav Paaugstināta riska vai Ekstrēmās aktivitātes un, ar kurām nodarbojoties, ir spēkā apdrošināšanas standarta segums.

  • Paaugstināta riska aktivitātes

    Sporta aktivitātes, ar kurām nodarbojoties, apdrošināšana ir spēkā tikai tad, ja iegādājoties polisi izvēlies papildu segumu "Drošība aktīvai atpūtai" un Tava izvēle kā atzīme "Paaugstināta riska aktivitātes" parādās apdrošināšanas polisē.

  • Ekstrēmās aktivitātes

    Īpaši bīstamas sporta aktivitātes, kā arī jebkāda veida sporta sacensības. Apdrošināšanas segums, nodarbojoties ar šīm aktivitātēm, ir spēkā tikai gadījumos, kad, noformējot polisi, tas ir īpaši atrunāts individuāli.

Esi jau saplānojis aktivitātes atpūtas laikā? Apskaties un uzzini, vai Tev ir nepieciešams izvēlēties papildu segumu "Drošība aktīvai atpūtai".

Ja nepieciešams apdrošināt kādu no riskiem/aktivitātēm, kas iekļautas izņēmumos vai minētas kā Ekstrēmās aktivitātes - jāsazinās ar Apdrošinātāju.