Kā pasargāt savu īpašumu ziemas apstākļos

Ī​pašnieku/apsaimniekotāju atbildības riski:

 • Savainojumi, kas gūti, krītot nenotīrīta sniega un ledus dēļ
 • Krītoša sniega, ledus un lāsteku radītas traumas gājējiem un transportlīdzekļu bojājumi
 • Bedres ielās, uz gājēju pārejām un autostāvvietās, kas var būt par iemeslu savainojumiem un transportlīdzekļu bojājumiem
 • Bojājumi, kas radīti citu personu īpašumam, kas nodots Jūsu pārvaldījumā

Piesardzības pasākumi gājēju drošībai:

 • Pēc snigšanas iespējami ātri attīriet gājēju ietves, kāpnes un slīpas virsmas no sniega un ledus
 • Lai mazinātu slīdēšanas risku, ietves, kā arī ielu /ceļu braucamās daļas apstrādājiet ar pretslīdes materiāliem
 • Norobežojiet teritorijas, kur krītošs sniegs, ledus vai lāstekas apdraud cilvēkus un automašīnas

Īpašuma bojājuma riski:

 • Ēkas jumta iebrukšana sniega ilgstošas snigšanas un sniega uzkrāšanās, kā arī ledus slodzes dēļ
 • Kūstoša sniega un ledus ūdens iekļūšana telpās caur ēkas konstrukcijām – plaisām un vāji nostiprinātām salaiduma vietām
 • Cauruļvadu sasalšana
 • Temperatūras jūtīgu īpašuma objektu bojāšana nepiemērota temperatūras režīma dēļ

Jumtu iebrukšana

Jumtu iebrukšana sniega un ledus slodzes dēļ notiek krietni biežāk, nekā varat iedomāties. Bīstami ēku bojājumi var rasties, ja sniega un ledus masas svars pārsniedz jumta konstrukcijām paredzēto slodzi. Visbiežāk iebrukšana notiek dažas dienas vai pat nedēļas pēc tam, kad tikusi novērota ilgstoša snigšana. Ja sniegs un ledus uzkrājas ilgstošā laika periodā, snigšanai mijoties ar siltākiem laika periodiem, tas palielina sniega un ledus slodzes blīvumu un svaru.

Jumta iebrukšana var izraisīt plašus ēkas, tās daļu un ēkā esošās mantas un priekšmetu bojājumus, kā arī būtisku biznesa darbības pārtraukumu uzņēmējiem. Nereti jumta iebrukšana notiek pēkšņi, nedodot ēkas iemītniekiem nekādas iespējas savlaicīgi evakuēties un apdraudot cilvēku veselību un pat dzīvību.

Biežākais iemesls jumta iebrukšanai ir pārāk liela sniega un ledus slodze, kas pārsniedz jumta slodzes kravnesību. Parasti jumti tiek būvēti, ņemot vērā katram reģionam ierasto sniega slodzes daudzumu, taču situācijās, kad apstākļi ziemā ir neierasti kritiski, sniega daudzums var radīt jumta celtspējas pazemināšanos.

Lēzeni un plakani jumti visbiežāk ir pakļauti iebrukšanai, tāpēc uz tiem nedrīkst pieļaut biezas sniega segas veidošanos . Arī slīpie jumti ar lieliem laidumiem var deformēties un sabrukt zem lieliem uzsniguša sniega krājumiem. Vietas, kurās mēdz veidoties sniega krājumi, ir arī zemākās ēku piebūves, jo uz tām nereti sakrājas sniega krājumi, kas noslīd no ēkas augšējiem stāviem

Labākais veids, kā izvairīties no iepriekšminētajām problēmām, ir plānota un koordinēta rīcība sniega un ledus novākšanai.

Sniega un ledus tīrīšana:

 • Situācijās, kad tiek prognozēta ilgstoša snigšana, atbildīgajām personām ir jābūt gatavām veikt regulāras pārbaudes vietās, kur sniegam ir tendence uzkrāties
 • Uzkrātais sniegs un ledus ir jānotīra, iepriekš pārliecinoties, ka pārslogotās jumta daļas spēs izturēt strādnieku un ekipējuma svaru. Jāatceras, ka veicot jumtu jānodrošina arī tīrītāju drošība, tāpēc ieteicams šo darbu uzticēt profesionāļiem, īpaši, ja tiek veikta augstceltņu jumtu tīrīšana
 • Nesarežģījiet situāciju vēl vairāk, sniegu pirms nomešanas mēģinot pārvietot uz citām jumta daļām
 • Tīrīšanu atkārtojiet pēc katras vērā ņemamas snigšanas, drošības nolūkos atstājot 5-6cm sniega/ledus kārtu uz jumta, lai nejauši nesabojātu jumta seguma materiālu
 • Tīrīšanai neizmantojiet asus priekšmetus, kas var sabojāt jumta seguma materiālu
 • Nevajadzētu aizmirst arī par lāsteku noņemšanu no jumtiem
 • Izvairieties izmantot atklātu liesmu, lai kausētu ledu, jo tas bojā jumta segumu un var izraisīt ūdens iekļūšanu savienojumu vietās
 • Notīriet sniegu un ledu no jumta logiem un gar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtām
 • Visas novadcaurules, dzegas un jumta malas attīriet no sniega un ledus, tādējādi ļaujot notecēt kūstošajam sniegam
 • Nodrošiniet ar brīdinājuma zīmēm visas teritorijas ap ēku, ja ir iespējams gājēju vai transportlīdzekļu apdraudējums sniega vai ledus dēļ
 • Īpaša piesardzība, izvietojot brīdinājuma zīmes un norobežojot teritoriju, nepieciešama jumtu tīrīšanas laikā
 • Kanalizācijas un ūdens notekcaurulēm jābūt tīrām un tās ieteicams izvietot tālāk no gājēju celiņiem un stāvvietām, lai bojājumu dēļ neveidotos sasaluša ūdens masas, kas mēdz rasties temperatūras svārstību dēļ

Ņemiet vērā! Ja Jums ir privātmājas vai dzīvokļa apdrošināšana un ja īpašumu sabojājis kūstošs sniegs, apdrošinātājam nav pienākums atlīdzināt zaudējumus.