If apdrošināšana nāk klajā ar jaunu produktu

Tā ir OCTA polise ar KASKO garu!

Polise, kas piedāvā segt visus zaudējumu kā OCTA apdrošināšanas polise un vēl papildus arī vienu no svarīgākajiem tikai KASKO piedāvātajiem zaudējumiem - pret laupīšanu un zādzību.

OCTA+ visizdevīgāk iegādāties tiem klientiem, kuri automašīnu nav iegādājušies līzingā un kuru automašīnas vērtība nepārsniedz LVL 3000.

OCTA+ īpašniekiem tiks atlīdzināti zādzības vai laupīšanas rezultātā nodarītie zaudējumi, kuru cēlonis ir apdrošinātā transportlīdzekļa zādzība vai laupīšana, ja zaudējumi nodarīti laikā, kad transportlīdzeklis ir bijis aizslēgts (izņemot laupīšanas gadījumus) un apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai tiesīgais lietotājs tiklīdz tas bijis iespējams ir ziņojis policijai par iepriekšminētajiem notikumiem.

OCTA+ nopērkama tikai Internetā, tikai vieglajām automašīnām un polise darbosies visā Eiropā!