OCTA apdrošināšana

pēc negadījuma

Piesakot atlīdzību izvēlies, vai esi cietušais vai negadījuma izraisītājs

Kā pieteikt atlīdzību

Pēc pieteikuma aizpildīšanas

 • Piesakot negadījumu internetā, saņemsi SMS kā apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts.
 • Darba dienas laikā pēc SMS saņemšanas mēs ar tevi sazināsimies, zvanot uz tālruni, ko norādīji pieteikumā, lai vienotos par turpmāko rīcību vai papildus nepieciešamo informāciju.

Avārija, ko darīt

Zaudējumus no OCTA polises atlīdzina apdrošinātājs, kas ir apdrošinājis negadījumu izraisījušā - zaudējumu nodarījušā auto īpašnieka civiltiesisko atbildību.

Ja noticis negadījums

 • Aizpildi saskaņoto paziņojumu (ja negadījumā ir iesaistīti tieši divi transportlīdzekļi, ja varat vienoties ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, ja negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem ir aizliegts braukt)
 • Ja saskaņoto paziņojumu nav iespējams aizpildīt, izsauc policiju
 • Pieraksti visus iespējamos negadījumu raksturojošos datus, kā arī liecinieku kontaktinformāciju
 • Atceries negadījumu izraisījušā automobiļa valsts reģistrācijas numura zīmi
 • Saglabā bojāto mantu vai auto tādā izskatā un kārtībā, kāda tā atradās pēc negadījuma
 • Aizpildi internetā pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu.

Būtiski zināt par OCTA negadījumu

 • Saglabā visus čekus un citus dokumentus, kas apliecina negadījumā rezultātā radušos zaudējumus
 • Mantai nodarītos zaudējumus var pieteikt gada laikā pēc negadījuma, bet personai nodarītos - pat trīs gadu laikā pēc notikušā negadījuma
 • Nav nepieciešams tūliņ pēc negadījuma doties pie apdrošinātāja. Tikai atceries - līdz brīdim, kamēr apdrošinātājs novērtēs zaudējumus, saglabā bojāto mantu vai auto tādā izskatā un kārtībā, kādā tā atradās pēc negadījuma!
 • Apdrošināšanas atlīdzību par mantai nodarītajiem zaudējumiem var saņemt arī tad, ja negadījuma izraisītāja transportlīdzeklim nav OCTA polises – šādos gadījumos zaudējumi tiek atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda.
 • Apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem zaudējumiem (ārstēšanās izdevumi, darba nespēja u.c.) var saņemt arī tad, ja negadījuma izraisītāja transportlīdzeklim nav OCTA polises vai arī transporlīdzeklis nav zināms – šādos gadījumos zaudējumi tiek atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda.

​Kā rīkoties, ja esi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, un tev ir If OCTA polise?

Ja negadījums noformēts, aizpildot Saskaņoto paziņojumu:

 • 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas vērsies pie kāda no If partneriem - autoservisiem, iesniedz savu Saskaņotā paziņojuma eksemplāru un paziņojumu par negadījumu izraisījušo transportlīdzekli, kā arī uzrādi automašīnas bojājumus. Šie pienākumi tev noteikti OCTA likumā.

Ja negadījums noformēts, piesakot to Ceļu policijā:

 • Cietušais pēc tevis izraisītā negadījuma vēršas pie mums, un mēs kompensējam viņam nodarītos zaudējumus, pamatojoties uz policijas lēmumu par negadījuma izraisītāju.
 • Tev nav jāvēršas pie If sadarbības partnera, lai atrādītu automašīnu, ja esi If OCTA klients, bet informē If rakstveidā par ceļu satiksmes negadījumu. Šis pienākums tev noteikts OCTA likumā.
 • Tavam transportlīdzeklim nodarītos zaudējumus tevis izraisīta negadījuma rezultātā segs KASKO apdrošināšanas polise, vai, ja tādas nav - tie jāsedz tev pašam.

Dokumenti, kas tev var noderēt:

Cietis īpašums (auto vai manta)

Kā rīkoties, ja tavs auto, manta vai cits īpašums cietis citas personas izraisītā negadījumā:

Ja tev ir If OCTA+ Atlīdzības sev (TZR) polise (polises numurs sākas ar burtu "T")

​Lai saņemtu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, vērsies pie If, nevis vainīgās puses apdrošinātāja:

 1. aizpildi atlīdzības pieteikumu internetā vai zvani 8333 vai +371 67 094 077 (zvaniem no ārzemēm). Sarunas laikā ar If speciālistu vienojies par turpmāko rīcību.
 2. atrādi cietušā īpašuma (auto vai citas mantas) bojājumus un iesniedz Saskaņotā paziņojuma eksemplāra oriģinālu (ja tāds ir).
 3. izvēlies sev ērtāko atlīdzības saņemšanas veidu.

Vainīgajam ir If OCTA polise

 1. aizpildi atlīdzības pieteikumu internetā vai zvani 8333 vai +371 67 094 077 (zvaniem no ārzemēm). Sarunas laikā ar If speciālistu vienojies par turpmāko rīcību.
 2. atrādi cietušā īpašuma (auto vai citas mantas) bojājumus un iesniedz Saskaņotā paziņojuma eksemplāra oriģinālu (ja tāds ir).
 3. izvēlies sev ērtāko atlīdzības saņemšanas veidu.

Ja tev ir If OCTA polise

​Ja negadījums noformēts, aizpildot Saskaņoto paziņojumu, vai izsaucot policiju:

 1. dodies uz apdrošināšanas sabiedrību, kurā izdota negadījuma izraisītāja OCTA polise, un iesniedz savu Saskaņotā paziņojuma eksemplāra oriģinālu (ja tāds ir).
 2. atrādi auto negadījuma izraisītāja OCTA apdrošināšanas sabiedrības ekspertam.
 3. iesniedz negadījuma vaininieka apdrošināšanas sabiedrībai atlīdzības pieteikumu par nodarītajiem zaudējumiem.

Kādi ir atlīdzības saņemšanas veidi?

 • ATLĪDZĪBA NAUDĀ
  • AUTO
   Mūsu eksperts aprēķinās tavam auto nodarītos zaudējumus naudas izteiksmē un atlīdzība, ievērojot OCTA likuma prasības 70% apmērā no zaudējuma summas bez PVN, tiks pārskaitīta uz īpašnieka vai pilnvarotas personas kontu.
  • MANTA VAI CITS ĪPAŠUMS
   Mūsu eksperts aprēķinās tavam īpašumam nodarītos zaudējumus naudas izteiksmē, un atlīdzība tiks pārskaitīta uz īpašnieka vai pilnvarotas personas kontu (izmaksa tiek veikta bez PVN, ievērojot OCTA likuma prasības).
 • REMONTS
  • AUTO
   Pēc pieteikuma iesniegšanas un auto bojājumu atrādīšanas If sadarbības partnera servisā, mūsu eksperts izvērtēs tāmi, un pēc tās apstiprināšanas transportlīdzekļa remonta izdevumus apmaksās If.
  • MANTA VAI CITS ĪPAŠUMS

   Iesniedz If Apdrošināšanā remontdarbu veicēja aprēķinu (tāmi). Mūsu eksperts izvērtēs tāmi, un pēc tās apstiprināšanas tavus izdevumus apmaksās If.

Dokumenti, kas tev var noderēt:

Cietusi persona

Auto sadursmes rezultātā personai un personas veselībai nodarītie zaudējumi tiek kompensēti no negadījuma izraisītāja OCTA polises. Ceļu satiksmes negadījumā tev kā cietušai personai var tikt radīti gan materiālie zaudējumi, gan nemateriālie zaudējumi.

Materiālie zaudējumi - ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītie materiālie zaudējumi ir zaudējumi, kas radušies saistībā ar cietušās personas:

 • Ārstēšanu
 • Pārejošu darbnespēju
 • Darbspēju zaudējumu
 • Nāvi

Nemateriālie zaudējumi - ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītie nemateriālie zaudējumi ir zaudējumi, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām saistībā ar:

 • Cietušās personas fizisku traumu
 • Cietušās personas sakropļojumu, invaliditāti
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi
 • Apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti

Ja tavai veselībai nodarīti zaudējumu, If OCTA klienta izraisīta negadījuma redzultātā, tev jāiesniedz atlīdzības pieteikums par personai nodarītiem zaudējumiem kādā no If klientu apkalpošanas centriem.

Dokumenti, kas tev var noderēt:

Pieteikuma veidlapas

​Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, izvēlieties atbilstošo atlīdzības pieteikuma veidlapu, aizpildiet to un atsūtiet mums

Bojāto mantu realizācija izsolēs

​OCTA un KASKO negadījumos bojātie auto, kā arī mēbeles, apģērbs, apavi un citi priekšmeti - visi pēc negadījumiem If īpašumā nonākušie priekšmeti tagad ikvienam ir pieejami, iegādājoties tos izsolēs pēc vairāksolīšanas principa.

Piedalīties izsolē

Atrodi servisu

Mums ir svarīgi, lai klienti saņemtu labas kvalitātes remonta pakalpojumus un būtu apmierināti ar iegūto atlīdzību pieredzi, tāpēc sadarbībai izvēlamies profesionālus nozares speciālistus un regulāri veicam kvalitātes pārbaudes.

Apskatīt servisus