Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Aizpildi šo pieteikumu un mēs sazināsimies ar Tevi 2 darba dienu laikā

Apdrošinājuma ņēmējs / Policy holder

Apdrošinājuma ņēmējs ir persona, kas slēdz apdrošināšanas līgumu. / Policy holder is a person concluding the insurance contract.

  

Vai apdrošinājuma ņēmējs būs arī apdrošinātā persona? / Will the policyholder also be the insured person?

Apdrošinātā persona / Insured person

Vai apdrošinātās personas nodarbošanās ir saistīta ar fizisku darbu vai sportu? / Is the insured person's occupation related to physical work or sport?

Polise / Policy

Polises darbības ilgums / Length of the policy

Cena 3 mēnešu polisei: 50% no gada cenas / Price for a 3-month policy: 50% of the annual price

Cena 6 mēnešu polisei: 80% no gada cenas / Price for a 6-month policy: 80% of the annual price

* Nepieciešams aizpildīt lauku
Pieteikums tiek sūtīts...