Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

pēc negadījuma

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzības piesaki šādiem apdrošināšanas veidiem:

 • Vispārējā civiltiesiskā atbildība
 • Būvētāja civiltiesiskā apdrošināšana
 • Atbildība par produkta radīto kaitējumu
 • Profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana

Kā pieteikt atlīdzību

 • Saņem rakstisku pretenziju no cietušās personas, kurā cietušajai personai ir jānorāda - kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs un adrese), tai radītie zaudējumi.
 • Aizpildi CTA negadījuma pieteikuma formu internetā.
 • Pieteikumam pievieno cietušā pretenzijas un citu dokumentu kopijas.
 • Ja neizdodas pievienot dokumentus, sūti tos WhatsApp (+371 26 553 320) vai e-pastā, norādot atlīdzības lietas numuru.

Pēc pieteikuma aizpildīšanas

 • Piesakot negadījumu internetā, saņemsi e-pastu kā apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts.
 • Ar tevi un/vai ar cietušās puses pārstāvi sazināsies mūsu atlīdzību speciālists.
 • Mūsu atlīdzību speciālists pieņems lēmumu par atlīdzību 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 
 • Par pieņemto lēmumu tiks nosūtīts rakstisks paziņojums.
 • Mēs atlīdzināsim cietušajai personai radušos zaudējumus saskaņā ar Jūsu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veida un polises noteikumiem.

Noticis negadījums - ko darīt

 • Vispirms dari visu iespējamo, lai apturētu negadījuma cēloni, un novērstu turpmāko zaudējumu un bojājumu rašanos trešajām pusēm.
 • Ziņo par notikušo attiecīgajām valsts iestādēm: noplūdes gadījumā - avārijas dienestam, ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības dienestam, ja noticies nelaimes gadījums – ātrajai palīdzībai, nepieciešamības gadījumā arī valsts policijai u.c. dienestiem.
 • Pieraksti aculiecinieku vārdus, uzvārdus, kontaktinformāciju.
 • Parūpējies par dokumentiem, kas apliecina citām personām vai īpašumam nodarīto zaudējumu apmēru un raksturu.
 • Iesniedz mums civiltiesiskās atbildības negadījuma pieteikumu.