Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzības piesaki šādiem apdrošināšanas veidiem:
Vispārējā civiltiesiskā atbildība;
Būvētāja civiltiesiskā apdrošināšana
Atbildība par produkta radīto kaitējumu
Profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana

Pieteikt atlīdzību