Kā iegūt no savas polises vairāk?

Veselīga polise veselīgiem cilvēkiem

Veselības apdrošināšana apmaksā izdevumus par apdrošināšanas polisē iekļautajiem pakalpojumiem apdrošinājuma summas ietvaros. Kā lietot If karti tā, lai apdrošinājuma summas limits būtu pietiekams visas polises darbības laikā?

Apmeklē ģimenes ārstu

Iesakām domāt par veselības profilaksi un savlaicīgi apmeklēt ģimenes ārstu, lai novērstu iespējamās kaites. Ar ģimenes ārsta norīkojumu par lielu daļu medicīnas pakalpojumu jāmaksā tikai valsts noteiktā pacienta iemaksa. Ja nepieciešams, lūdz ģimenes ārstu norīkot Tevi uz analīzēm, diagnostiku, pie citiem speciālistiem. Šādi Tu ietaupīsi polises līdzekļus, saglabājot tos neparedzētiem gadījumiem.

Ja Tev vēl nav sava ģimenes ārsta, iepazīsties ar valsts ģimenes ārs​tu sarakstu​.

Izvēlies iestādes, kur saņemt pakalpojumus

Ja Tev ir nosūtījums no ģimenes ārsta, izvēlies ārstniecības iestādi, kurā valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt visātrāk un visērtāk.

Informācija par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un to pieejamību atrodama interneta vietnē www.rindapiearsta.lv.

  • Sadaļā "Gaidīšanas rindas" izvēlies kāda veida pakalpojums Tev ir nepieciešams;
  • Atzīmē, kurā rajonā pakalpojumu vēlies saņemt;
  • Tev tiks atvērts excel saraksts, kurā atrodi kolonnu ar sev nepieciešamo pakalpojumu;
  • Skati ārstniecības iestādi, kura sniedz Tev nepieciešamo pakalpojumu un kurā ir mazākā gaidīšanas rinda (ja ailē pretī konkrētajai iestādei norādīts "0", tad pakalpojuma saņemšanai rindas nav vai gaidīšanas dienu skaits ir mazāks par 5 dienām, savukārt, ja aile ir tukša, konkrētā ārstniecības iestādē šis pakalpojums netiek sniegts)
  • Sazinies ar iestādi, kuru esi izvēlējies un pieraksties pakalpojumam;

Nedod karti citam lietotājam

Ja Tev ir izsniegta veselības apdrošināšanas karte, Tu nedrīksti pieļaut iespēju, ka cita persona to izmanto Tavā vietā. Veselības apdrošināšanas kartes nozaudēšanas gadījumā nekavējoties ziņo mums – mēs karti bloķēsim, tādā veidā apturot iespēju kādam citam to lietot Tavā vietā.

Nemaksā avansā

Neizmanto polisi par pakalpojumiem, kuri vēl nav saņemti. Vienmēr par pakalpojumu norēķinies pēc tam, kad tas ir saņemts. Centies neiegādāties vairākus pakalpojumus (piemēram, masāžas kursu) uzreiz, jo bieži šādus pakalpojumus neizdodas saņemt, bet pieejamais polises limits jau ir iztērēts.