Veselības apdrošināšana

Aizpildi un saņem piedāvājumu vienas darba dienas laikā.

Apliecinu, ka es un/vai apdrošināmā persona nav:

  • persona, kam  ikdienas darbs ir saistīts ar sprāgstošām vielām vai kas pārstāv citu augsta traumu riska profesiju (glābēji, ugunsdzēsēji u.c.);
  • profesionāls sportists;
  • medicīnas iestāžu darbinieks vai ar medicīnas aprūpi cieši saistīta persona;
  • persona, kas atrodas aktīvajā karadienestā jebkurā no armijas daļām vai miera uzturēšanas spēkos;
  • persona, kas atrodas apcietinājumā brīvības atņemšanas iestādē vai īslaicīgas aizturēšanas iestādē;
  • rīcībnespējīgas personas, psihiski slimas personas, un personas, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe.

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle Tevis sniegto informāciju izmantos atbilstoši If klientu privātuma aizsardzības noteikumiem, lai sazinātos ar Tevi un nosūtītu individualizētu apdrošināšanas piedāvājumu, tostarp atkārtotu piedāvājumu pēc paredzamā apdrošināšanas perioda beigām.

* Nepieciešams aizpildīt lauku
Pieteikums tiek sūtīts...