Ko apdrošina KASKO?

Ierastie un mazāk zināmie riski.
7 svarīgi jautājumi, ko, iespējams, līdz šim tu neesi uzdevis, pērkot KASKO polisi

Uzzināt savu KASKO cenu

Lai tev nebūtu jāuztraucas, kas notiks ar tavu auto, ja tevi pārsteigs neparedzēts gadījums un kā tas ietekmēs tavas finanses, tavam auto ir nepieciešama KASKO polise. Visbiežāk KASKO apdrošināšana tiek saistīta ar "parastiem" negadījumiem, piemēram, satiksmes negadījums, trešo personu ļaunprātīga rīcība, krītoši priekšmeti vai zādzība, bet ir arī tādi negadījumi, par kādiem tu, iespējams, pat neesi iedomājies.

Labs KASKO atlīdzinās gan vienus, gan otrus zaudējumus, bet ir būtiski atcerēties - apdrošināšanas sabiedrības dažādi aprēķina un vērtē atlīdzību izmaksu par dažādiem negadījumiem, tāpēc esam sagatavojuši 7 jautājumus par neierastiem gadījumiem, ko iesakām uzdot apdrošinātājam pirms KASKO apdrošināšanas polises iegādes.

Pat tad, ja tev jau ir spēkā esoša KASKO polise, nekad nav par vēlu pārliecināties, vai spēj rast sev tīkamas atbildes uz šiem jautājumiem.

1. Vai tiks samazināta atlīdzība vai, piemēram, palielināts pašrisks, ja negadījumu būs izraisījis cits autovadītājs, nevis KASKO polisē vai pieteikumā norādītais lietotājs?

Iegādājoties KASKO polisi, apdrošinātāji tajā norāda informāciju par apdrošināto auto, tā turētāju (lietotāju) un autovadītāja stāžu.

Automašīnu mēdz lietot vairāki cilvēki, un ne vienmēr būs tā, ka ar to pārvietosies tikai polisē norādītais lietotājs, tāpēc noskaidro pie sava apdrošinātāja, kā tiks vērtēts atlīdzības gadījums, ja negadījumu būs izraisījusi persona, kas nav norādīta polisē, kā arī, piemēram, ja negadījumu būs izraisījis par autoīpašnieku jaunāks vadītājs, vai vadītājs ar mazāku auto vadīšanas stāžu.

2. Vai tiks atlīdzināti zaudējumi, ja auto tiks sabojāts servisā vai, piemēram, automazgātavā?

Lai auto uzturētu tīru un labā tehniskā stāvoklī, visnotaļ ikdienišķa rīcība ir to nodot auto mazgātavā vai, nepieciešamības gadījumā - servisā, tāpēc būtiski ir noskaidrot, vai tava KASKO apdrošināšanas polise paredz tādu bojājumu atlīdzināšanu, kas radušies auto servisa telpās vai tā teritorijā gan remonta laikā, gan arī pirms un pēc tā; tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad auto atrodas automazgātavā – noskaidro, vai polise sedz mazgātavas darbinieku nejaušu darbību rezultātā vai arī automātiskās mazgāšanas laikā – radītos zaudējumus. Tāpat vēlams noskaidrot, vai polise segs zaudējumus, kas radušies auto transportēšanas laikā, piemēram, vedot bojāto auto uz servisu?

3. Vai, notiekot apdrošināšanas gadījumam, tiks piešķirts maiņas (nomas) auto? Ja jā, vai tas ir jāmeklē pašam, vai ir noteikts maksimālo dienu skaits maiņas auto izmantošanai? Kādi noteikumi uz to attiecas?

Daudziem no mums auto ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa – kādam darbs, brīvā laika aktivitātes, kādam skola un pulciņi bērniem, un, protams, saplānoti brīvdienu braucieni. Situācijas, kad auto pēc negadījuma ir remontā un nav braucams, var radīt ne tikai liekas problēmas, bet arī nevēlamu stresu. Ir labi, ja tava KASKO polise paredz maiņas auto nodrošinājumu, bet ir svarīgi arī saprast, kādi ir nosacījumi tā saņemšanai.

Vai maiņas auto tiks piešķirts uz visu remonta laiku un no pirmās negadījuma dienas, ja auto nav braucams? Vai tev pašam jāatrod nomas auto pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāapmaksā šis pakalpojums un pēc tam iztērētie līdzekļi jāatgūst no apdrošinātāja? Vai, iespējams, visas rūpēs par maiņas auto uzņemsies apdrošināšanas kompānija un tev tikai jāinformē, kurā vietā tu vēlies saņemt automašīnu un tā tiks nogādāta vēlamajā vietā un laikā?

Noskaidro šos jautājumus, lai gadījumā, kad būs noticis negadījums, zini kā rīkoties un tevi nepārstiedz neplānoti izdevumi.

4. Vai ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums ietekmē KASKO atlīdzību?

Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana un drošība ielās ir ikviena autovadītāja prioritāte, tomēr mēs esam tikai cilvēki, kuriem gadās kļūdīties – jā, arī pie stūres. Diemžēl ir situācijas, kad neapzināti, bet tomēr salīdzinoši nedaudz tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, vai arī neuzmanības dēļ netiek ievērota sarkanā gaisma luksoforā vai ceļa zīme, un notiek negadījums.

Mēs iesakām vaicāt savam izvēlētajam apdrošinātājam, vai šādas situācijas ir pietiekams iemesls, lai uzskatītu, ka atlīdzība nepienākas, vai arī tā tiek izmaksāta nepilnā apmērā?

5. Vai savlaicīgi neizieta tehniskā apskate var būt iemesls tam, ka gadījumā, ja auto ir cietis, var tikt atteikta atlīdzības saņemšana?

Par braukšanu bez tehniskās apskates administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts sods, taču gadās, ka tiek sabojāta vai nozagta automašīna, kura bez tehniskās apskates ir stāvējusi autostāvvietā vai ielas malā, vai arī ir noticis negadījums, kas nav cēloņsakarīgi saistīts ar neizietu tehnisko apskati, piemēram, akmens radīts bojājums stiklojumam, tāpēc pārliecinies, kā izvēlētā apdrošināšanas sabiedrība izskata atlīdzības pieteikumu šādos gadījumos.

6. Kādi pašriski ir paredzēti polisē? Cik liels ir pamata pašrisks, kā arī pašrisks zādzībai, bojāejai un stiklojuma maiņai?

Nav vienota principa pašriska piemērošanai KASKO apdrošināšanā, un katrs apdrošinātājs pašrisku piemēro, vadoties pēc paša izstrādātiem kritērijiem, tāpēc pārjautā savam izvēlētajam apdrošinātājam par piedāvātajiem nosacījumiem pašriska piemērošanai.

Piemēram, kas notiek, ja apdrošināšanas periodā notiek vairāki negadījumi - vai uz katru no tiem attieksies 0% pašrisks, vai tomēr pašrisks tiks piemērots, vai arī tiks samazināts atlīdzības apmērs? Kāds būs pašrisks transportlīdzekļa zādzības un bojāejas gadījumā? Kādi nosacījumi ir stiklojuma maiņai?

7. Vai atlīdzība pienākas arī gadījumā, ja, apzogot tavu mājvietu, tiek nozagtas auto atslēgas un arī tavs auto?

Lai cik ļoti mēs sargātu sevi un savu auto, atrodoties ielās, tomēr ne vienmēr mēs spējam nosargāt savu mājokli no nevēlamiem "viesiem". Diemžēl mēdz būt arī situācijas, kad zaglis paņem sev līdzi ne tikai daļu tavas iedzīves, bet arī tava auto atslēgas un, saprotams, pašu auto.

Jautā savam apdrošinātājam tieši - vai tev tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies, ja, apzogot mājokli, tiek nozagtas auto atslēgas un pats auto? Vai tavs apdrošinātājs šādu situāciju pielīdzina auto zādzībai, kā to saprot klasiskā KASKO izpratnē?

Tā ir tikai formalitāte!

Ja dzirdi šādu apgalvojumu par atsevišķiem apdrošināšanas noteikumu punktiem, esi vērīgs! Iesakām tiem pievērst īpašu uzmanību, jo papildu ierobežojumi atlīdzības izmaksai vai samazināšanai būs nozīmīgi brīdī, kad negadījums būs noticis.

Lai arī noteikumu lasīšana nav īpaši aizraujoša nodarbe, mēs tomēr iesakām, cik vien rūpīgi iespējams, iepazīsties ar apdrošināšanas noteikumiem, kā arī ar gadījumiem, kad atlīdzība netiks maksāta.

Noteikumu izvērtēšana tev noteikti palīdzēs saprast, vai iegūsi to, ko sagaidi no sava KASKO, un vai lētākais piedāvājums vienmēr būs arī labākais!