Jaunumi, 26 septembris 2003

Satversmes tiesa izskatīs If Latvia konstitucionālo sūdzību

2003. gada 26. septembrī Satversmes tiesa, atsaucoties uz If Latvia sūdzību, nolēmusi ierosināt lietu par MK noteikumu grozījumu atbilstību Satversmei un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Ierosināta lieta nr.2003-21-0306 „Par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu nr. 438 "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos nr.180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums"" 2. un 6.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam”.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība If Latvia konstitucionālo sūdzību Latvijas Republikas Satversmes tiesā iesniedza 25. augustā, lūdzot atzīt par nelikumīgu Ministru Kabineta lēmumu palielināt apdrošinātāju vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) garantiju fondā. If Latvia uzskata, ka šis lēmums nostāda kompāniju nevienlīdzīgā tirgus situācijā ar citiem tirgus dalībniekiem.

"Jau no sākuma esam uzskatījuši, ka šis valdības lēmums mūs nostāda nevienlīdzīgas konkurences apstākļos, tāpēc vērsāmies Satversmes tiesā un nu gaidīsim tiesas lēmumu," skaidro If Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Valdības pieņemtie noteikumu grozījumi paredz palielināt vienreizējo apdrošinātāja iemaksu OCTA garantijas fondā no Ls 5000 līdz Ls 400 000 (astoņdesmit reizes). If Latvia ir vienīgā apdrošināšanas kompānija, kurai iemaksu starpību nāksies segt no sabiedrības līdzekļiem, jo tā tirgū ienākusi salīdzinoši nesen. If Latvia līdz šim ir veikusi aptuveni Ls 10 000 lielas iemaksas garantijas fondā, un grozījumi paredz, ka kompānijai 2003. gada laikā jāiemaksā garantijas fondā papildus vairāk nekā 380 000 latu.

Tas nostāda If Latvia nevienlīdzīgā konkurences situācijā, jo pārējie septiņi apdrošinātāji iemaksas garantijas fondā veikušas no klientu līdzekļiem - no OCTA polisēm (4 % no prēmiju kopsummas), bet If Latvia šī iemaksa būs jāveic no kompānijas vai akcionāru līdzekļiem. Nevienlīdzīgu konkurenci šajā situācijā atzinusi arī Konkurences padome, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Eiropas integrācijas birojs.

"ieņemot grozījumus, If Latvia tiek nodarīts būtisks kaitējums, kuru novērst iespējams, tikai atzīstot šajos grozījumos ietvertās normas par spēkā neesošām. Mēs atbalstām lēmumu palielināt garantijas fondu, taču ne ar šādiem lēmumiem," piebilst Jānis Abāšins.