Jaunumi, 22 maijs 2006

Izmaiņas If Latvia valdes sastāvā

Par diviem locekļiem ir palielināts apdrošināšanas akciju sabiedrības If Latvia valdes sastāvs un par uzņēmuma valdes locekļiem kļuvuši Edgars Grandāns un Sanita Livdāne.

Izmaiņas ir apstiprinātas ar LR Uzņēmuma reģistra 2006.gada 16. maija lēmumu.

Sanita Livdāne ir If Latvia finanšu direktore. Pirms pievienošanās If komandai viņa bija uzņēmuma "Ernst &Young" revīzijas departamenta vecākā konsultante. Sanita Livdāne absolvējusi Rīgas Ekonomikas augstskolu.

Edgars Grandāns ir If Latvia Privātpersonu apkalpošanas daļas direktors. Pirms darba If Latvia viņš bija uzņēmuma "Lattelekom" korporatīvās attīstības daļas vadītājs. Edgars Grandāns absolvējis Rīgas Ekonomikas augstskolu, kā arī ieguvis LU sociālo zinību maģistra grādu.

Turpmāk "If Latvia"AAS valde darbosies šādā sastāvā:

  • Andris Morozovs, Valdes priekšsēdētājs.
  • Oskars Hartmanis, Valdes loceklis, "If Latvia" AAS atlīdzību daļas direktors.
  • Jānis Kesteris, Valdes loceklis, "If Latvia" AAS IT nodaļas direktors.
  • Ainārs Skrubis, Valdes loceklis, "If Latvia" AAS aktuārs.
  • Jānis Sprindžuks, Valdes loceklis, "If Latvia" AAS korporatīvo klientu daļas direktors.
  • Edgars Grandāns, Valdes loceklis, "If Latvia" AAS privātpersonu apkalpošanas daļas direktors.
  • Sanita Livdāne, Valdes locekle, "If Latvia" AAS finansu direktore.