Izmaiņas veselības apdrošināšanas polisē

Pieteikums darbinieku saraksta izmaiņu veikšanai
 
Aizpildiet pieteikumu un apdrošināšanas speciālists sazināsies ar Jums 3 darba dienu laikā

Informācija par uzņēmumu un polisi

Informācija par darbiniekiem

Vēlos apdrošināto darbinieku sarakstam

  

Pievienot darbiniekus veselības apdrošināšanas polisei

Darbinieks 1

Darbinieks 2

Darbinieks 3

Darbinieks 4

Jūsu ērtībai aicinām augšupielādēt darbinieku sarakstu

Augšupielādei lūdzam izmantot Excel (.xlsx) faila formātu. 
Lejupielādējiet mūsu sagatavoto paraugu (.xlsx) un aizpildiet to vai izveidojiet dokumentu, kurā norādiet darbinieku:

  1. Vārdu un uzvārdu
  2. Personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja darbinieks nav Latvijas Republikas rezidents)
  3. Izvēlēto veselības apdrošināšanas programmu (A, B, C, D, E, F vai G)
  4. Datumu, kurā polisei jāstājas spēkā
  5. Vai būs nepieciešama plastikāta veselības apdrošināšanas karte

  

Izņemt darbiniekus no apdrošināto darbinieku saraksta

Darbinieks 1

Darbinieks 2

Darbinieks 3

Darbinieks 4

Jūsu ērtībai aicinām augšupielādēt darbinieku sarakstu

Augšupielādei lūdzam izmantot Excel (.xlsx) faila formātu. 
Lejupielādējiet mūsu sagatavoto paraugu (.xlsx) un aizpildiet to vai izveidojiet dokumentu, kurā norādiet darbinieku:

  1. Vārdus un uzvārdu
  2. Personas kodu (vai dzimšanas datumu, ja darbinieks nav Latvijas Republikas rezidents)
  3. Datumu, pēc kura veselības apdrošināšanas polisei vairs nav jabūt spēkā

  

Atlikuma starpība

Ja rodas atlikuma starpība, vēlamies to

Papildu informācija

* Nepieciešams aizpildīt lauku
Pieteikums tiek sūtīts...