Nelaimes gadījumu atlīdzības pieteikšana

Ja Tev ir If nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise un noticis negadījums, esi drošs – mēs palīdzēsim.

Pieteikt atlīdzību

Atkarībā no tā, kādu nelaimes gadījumu riskus izvēlējies iekļaut savā apdrošināšanas polisē, izmaksāsim atlīdzību par nelaimes gadījumā gūtām traumām, lūzumiem, miesas bojājumiem un to ārstēšanās izdevumus, slimnīcas naudu, pārejošu darba nespēju, vai kompensāciju par iestājušos paliekošu invaliditāti vai nāvi nelaimes gadījuma rezultātā.