Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana

Jautā mūsu konsultantiem par komercdarbības pārtraukuma apdrošināšanu!
  1. Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana

If apdrošināšana paredz uzņēmuma fiksēto izdevumu un negūtās peļņas atlīdzināšanu līdz īpašuma atjaunošanai.

Piedāvājam iespēju izvēlēties nosaukto risku vai visu risku apdrošināšanu.


  • Ātrs, viegls atlīdzību process

  • Profesionāls partneris

  • Mūsdienīga apdrošināšana

Atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai, apdrošinām:
Uzņēmuma negūto peļņu

Apgrozījuma un peļņas kritumu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

Nomas maksas ieņēmumus

Negūtos apdrošinātā ienākumus no īpašuma iznomāšanas pēc negaījuma iestāšanās.

Citus finansiālos zaudējumus

Zaudējumi, kas var rasties dažādu neparedzētu apstākļu dēļ, piemēram, mūziķu neierašanas uz koncertu, radot neparedzētus zaudējumus koncerta rīkotājiem.Expandable content here

Īpaši risinājumi un priekšrocības

  • Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana un If zaudējumu atlīdzības principi paredz ātru un korektu zaudējumu atlīdzināšanu tādā apmērā, lai pēc negadījuma seku novēršanas klienta uzņēmuma finansiālā situācija būtu kā pirms negadījuma.
  • Izstrādājam tieši uzņēmuma vajadzībām un nozares specifikai piemērotu risku segumu.
  • Izdevīgi piedāvājumi arī mazajiem uzņēmumiem.

  1. Komercdarbības pārtraukuma apdrošināšana