Datu atjaunošana pēc kiberuzbrukuma

Apdrošiniet savu uzņēmumu pret datu un programmatūras zudumu vai bojājumiem, kas radušies kiberuzbrukuma rezultātā. Ja Jums jau ir noslēgts Korporatīvā īpašuma apdrošināšanas līgums, atliek tikai iekļaut šo papildu apdrošināšanas nosacījumu tajā.

Informācijas tehnoloģiju attīstība, Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi, attālinātā darba darītāju īpatsvara pieaugums, e-komercijas un biznesa procesu digitalizācija lielā mērā ir sekmējusi iespaidīgu kiberuzbrukumu skaita pieaugumu.

Kā liecina starptautiskie avoti un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā pieejamā informācija, kiberuzbrukumu skaits Latvijā pērn pieaudzis par 15-30%. Savukārt 2021. gada pirmajos sešos mēnešos tika reģistrēts gandrīz identisks kiberuzbrukumu skaits kā visā 2020. gadā kopā.

Apdrošināšanas segums līdz 50 000 EUR

Mēs atlīdzināsim saprātīgas un nepieciešamas izmaksas, kas radušās, lai atjaunotu datus un programmatūru no rezerves kopijām, kā arī datu tīrīšanas izmaksas, lai atjaunotu datus un programmatūru tādā pašā stāvoklī, kādā tie bija tieši pirms kiberuzbrukuma. Tāpat mēs kompensēsim izmaksas, kas radušās, lai samazinātu datu atkopšanas zaudējumus.

Apdrošināšanas summu iespējams izvēlēties no 5000 līdz 50 000 EUR apmērā.

Vai vēlaties apdrošināt sava uzņēmuma datus?

Lai apdrošinātu savus datus, uzņēmumam ir jābūt If īpašuma apdrošināšanai.

Uzņēmumam ir arī jāapņemas izveidot datu dublējumu, izmantot tikai likumīgas operētājsistēmas un programmatūru, izmantot pretvīrusu programmas un kontrolēt datu pieejamību.

Par uzņēmuma īpašuma apdrošināšanu

Kas ir kiberuzbrukums?

Kiberuzbrukums ir nelikumīga darbība, ko trešā puse ierosinājusi pret digitāliem datiem, programmatūru, datoriem vai citām elektroniskām ierīcēm, to sistēmām vai tīkliem.

Piemēram, kiberuzbrukuma rezultātā var tikt ļaunprātīgi izslēgti datori, nozagti dati vai apdraudēti datori izmantoti kā sākumpunkts citiem uzbrukumiem.

Vairāk par kiberuzbrukumiem lasiet Informācijas tehnoloģiju drošības Incidentu novēršanas institūcijas Cert.lv ziņojumā.