Saskaņotais paziņojums

Kā aizpildīt?

Saskaņotais paziņojums ir ,,Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums”. Visās to ieviesušajās valstīs tas ir vienāds pēc teksta satura, lapas iekārtojuma un krāsām, sadaļu numerācijas un norādījumu izvietojuma. Atšķirīga ir tikai valoda.

Saskaņotais paziņojums ir veidlapu komplekts, kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kuriem piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem. Paziņojums Eiropā tika ieviests 2004. gadā un tas dod iespēju bez policijas iesaistīšanas izlemt ceļu satiksmes negadījumos cietušo prasības par materiālo zaudējumu kompensāciju no apdrošināšanas līdzekļiem.

​Kāpēc izdevīgi lietot Saskaņoto paziņojumu

Saskaņotā paziņojuma lietošana dod priekšrocības situācijā, kad ceļu satiksmes negadījumā ir iekļuvuši divi transportlīdzekļu vadītāji, abi transportlīdzekļi var turpināt ceļu, un citi negadījuma apstākļi ļauj neziņot par negadījumu policijai. Tādējādi negadījuma vietu iespējams atstāt daudz ātrāk, dokumentējot negadījumu pašiem.

Saskaņoto paziņojumu iespējams lietot pat situācijās, kur abi iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji nesaprot viens otra valodu, bet kuriem abiem ir paziņojums savā valodā. Eiropā tieši šādā veidā tiek atrisināts vairums ceļa satiksmes negadījumu.

Kā aizpildīt Saskaņoto paziņojumu

​Rūpīgi izlasiet informāciju, kas izvietota uz saskaņotā paziņojuma vāka otras puses.

  • Pēc negadījuma, iepriekš vienojoties ar otru ceļu satiksmes negadījuma dalībnieku, bez kļūdām aizpildiet saskaņoto paziņojumu veidlapu – vienu eksemplāru pats, otru – otrs satiksmes negadījuma dalībnieks.
  • Uzzīmējiet satiksmes negadījuma shēmu.
  • Ja iespējams (bet ne obligāti), nofotografējiet ceļu satiksmes negadījuma shēmu.
  • Nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta. Katrs no iesaistītajiem vadītājiem aizpilda izvēlētās veidlapas savu pusi (A vai B) savā valodā, skatoties veidlapas sadaļu nozīmi un paskaidrojumus no veidlapas savā valodā. Katrs transportlīdzekļa vadītājs parakstās par savu uzdoto datu pareizību.
  • Svarīgi ir tas, lai pēc aizpildīšanas un parakstīšanas katrs transportlīdzekļa vadītājs saņemtu vienu aizpildītā Paziņojuma eksemplāru (oriģinālu vai kopiju), ko nosūtīt savam apdrošinātājam.
  • Neskaidrību gadījumā prasi informāciju apdrošinātājam, kura tālruņa numurs norādīts uz tavas apdrošināšanas polises.