Ko darīt, ja noticis ceļu satiksmes negadījums?

Uzzini vairāk, kas jāņem vērā, aizpildot saskaņoto paziņojumu.

Saskaņoto paziņojumu vari rakstīt, ja:

 • nav cietuši cilvēki,
 • negadījumā iesaistīti divi transportlīdzekļi,
 • starp transportlīdzekļu vadītājiem nav strīda par avārijas apstākļiem,
 • nav nodarīti bojājumi trešo personu mantai,
 • transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ nav iespēja aizbraukt no notikuma vietas.

Mobilais saskaņotais paziņojums

Izsauc policiju, ja:

 • vadītāji nevar vienoties un izpildīt saskaņoto paziņojumu,
 • iesaistīti vairāk nekā 2 transportlīdzekļi,
 • ir cietušie,
 • ir bojāta trešās personas manta, 
 • mašīnas bojājumu dēļ nevari aizbraukt,
 • ja kāds no avārijas izraisītājiem pametis notikuma vietu.

Saskaņotā paziņojuma iesniegšana

Ja esi izraisījis avāriju:

 • iesniedz saskaņoto paziņojumu savam apdrošinātājam,
 • iesniegumu vari iesniegt 10 dienu laikā.

Ja esi cietusī puse avārijā:

 • iesniedz saskaņoto paziņojumu vainīgās puses apdrošinātājam VAI savai apdrošināšanas kompānijai, ja OCTA polisei ir iekļauts šāds papildu pakalpojums,
  iesniegumu vari iesniegt gada laikā.

Ja tiek izsaukta policija:

 • zaudējumu pieteikšanas kārtība nemainās,
 • apdrošinātājs informāciju pieprasa no policijas.

Kāpēc izdevīgi lietot Saskaņoto paziņojumu

Saskaņotā paziņojuma lietošana dod priekšrocības situācijā, kad ceļu satiksmes negadījumā ir iekļuvuši divi transportlīdzekļu vadītāji, abi transportlīdzekļi var turpināt ceļu, un citi negadījuma apstākļi ļauj neziņot par negadījumu policijai. Tādējādi negadījuma vietu iespējams atstāt daudz ātrāk, dokumentējot negadījumu pašiem.

Saskaņoto paziņojumu iespējams lietot pat situācijās, kur abi iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji nesaprot viens otra valodu, bet kuriem abiem ir paziņojums savā valodā. Eiropā tieši šādā veidā tiek atrisināts vairums ceļa satiksmes negadījumu.

Kā aizpildīt Saskaņoto paziņojumu

​Rūpīgi izlasi informāciju, kas izvietota uz saskaņotā paziņojuma vāka otras puses.

 • Pēc negadījuma, iepriekš vienojoties ar otru ceļu satiksmes negadījuma dalībnieku, bez kļūdām aizpildi saskaņoto paziņojumu veidlapu – vienu eksemplāru pats, otru – otrs satiksmes negadījuma dalībnieks.
 • Uzzīmē satiksmes negadījuma shēmu.
 • Ja iespējams (bet ne obligāti), nofotografē ceļu satiksmes negadījuma shēmu.
 • Nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta. Katrs no iesaistītajiem vadītājiem aizpilda izvēlētās veidlapas savu pusi (A vai B) savā valodā, skatoties veidlapas sadaļu nozīmi un paskaidrojumus no veidlapas savā valodā. Katrs transportlīdzekļa vadītājs parakstās par savu uzdoto datu pareizību.
 • Svarīgi ir tas, lai pēc aizpildīšanas un parakstīšanas katrs transportlīdzekļa vadītājs saņemtu vienu aizpildītā Paziņojuma eksemplāru (oriģinālu vai kopiju), ko nosūtīt savam apdrošinātājam.
 • Neskaidrību gadījumā prasi informāciju apdrošinātājam, kura tālruņa numurs norādīts uz tavas apdrošināšanas polises.

Saskaņotais paziņojums ir veidlapu komplekts, kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kuriem piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem. Paziņojums Eiropā tika ieviests 2004. gadā un tas dod iespēju bez policijas iesaistīšanas izlemt ceļu satiksmes negadījumos cietušo prasības par materiālo zaudējumu kompensāciju no apdrošināšanas līdzekļiem.

Populāri apdrošināšanas produkti