Kā rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma

Kā rīkoties?

​Atbildi uz šiem jautājumiem ar JĀ, NĒ vai NEZINU:

  • Vai ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīti vairāk kā divi transportlīdzekļi?
  • Vai ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki?
  • Vai ceļu satiksmes negadījumā ir nodarīti bojājumi trešās personas mantai vai īpašumam (piem. ēka, žogs, utt)?
  • Vai kāda no satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm nevar turpināt ceļu saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (transportlīdzekļa ritošās daļas, bremzēšanas mehānismu, gaismas vai citu ierīču un mehānismu defekti, kas liedz turpināt ceļu).
  • Vai kāda no satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm nedrīkstēja vadīt auto (piemēram, vadītājam nav tiesību vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli, vadītājs atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai kāds cits iemesls, kas liedz piedalīties ceļu satiksmē)?
  • Vai ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās puses nevar vienoties par būtiskiem negadījuma apstākļiem?

Ja esi atbildējis ar uz vienu vai vairāk jautājumiem – izsauc Ceļu policiju un nepieciešamības gadījumā arī Ātro medicīnisko palīdzību.

Ja esi atbildējis ar NEZINU uz vienu vai vairāk jautājumiem – izsauc Ceļu policiju un nepieciešamības gadījumā arī Ātro medicīnisko palīdzību.

Ja esi uz visiem jautājumiem atbildējis ar - vienojies ar otro ceļu satiksmes negadījuma dalībnieku par kopīgu saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.