Ārzemnieku veselības apdrošināšana pēc negadījuma

Aizpildi pieteikuma veidlapu un atsūti mums!

Pieteikt

Noticis negadījums - ko darīt?

Ārstēšanās izdevumi

  • Ja Jums nepieciešama medicīniskā palīdzība, vērsieties tuvākajā ārstniecības iestādē, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, un/vai pie Sertificētas ārstniecības personas. Neatliekamos gadījumos izmantojiet ātrās palīdzības dienestu. Par saņemto medicīnisko palīdzību jānorēķinās pašiem. Ārstniecības iestādē vai no Sertificētas ārstniecības personas noteikti pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums, un medicīnisko izrakstu ar diagnozi. Paziņojiet Apdrošināšanas sabiedrībai par negadījuma iestāšanos.

Transportēšanas izdevumi

  • Gadījumā, ja Jums radušies izdevumi, kas ir saistīti ar transportēšanu uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā bija sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, par saņemtajiem transportēšanas pakalpojumiem jānorēķinās pašiem. Saglabājiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums. Paziņojiet Apdrošināšanas sabiedrībai par negadījuma iestāšanos.
  • Gadījumā, ja Sertificēta ārstniecības persona uzskata, ka ir nepieciešama Radinieka klātbūtne, ceļa izdevumus, braucienam turp un atpakaļ pie Apdrošinātā, rakstiski jāsaskaņo ar Apdrošināšanas sabiedrību.

Repatriācijas izdevumi

  • Gadījumā, ja Apdrošinātajam ir nepieciešama repatriācija, repatriācijas izdevumus, kā arī izdevumus par nepieciešamo pavadošo ārstniecības personālu, rakstiski jāsaskaņo ar Apdrošināšanas sabiedrību.

Pēc apdrošinātā riska iestāšanās apdrošināšanas sabiedrībai iesniedziet:

  • apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu
  • pases kopiju
  • uzturēšanās atļaujas kopiju
  • ārstniecības iestādes izraksta no ambulatorās vai stacionārās medicīnas kartes kopiju, kurā norādīta precīza medicīniskā diagnoze
  • pievienojiet atlīdzības pieteikumam pakalpojuma apmaksu apliecinošo finanšu dokumentu (kases aparāta čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā minēti pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), un saņēmēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pakalpojuma nosaukums, daudzums un cena. Ja čekā nav norādīta minētā informācija, tad nepieciešama kvīts, kurā atrodama trūkstošā informācija)
  • apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus var nosūtīt uz Apdrošināšanas sabiedrības e-pastu, faksu, pa pastu uz Apdrošināšanas sabiedrības juridisko adresi, vai iesniegt klātienē Apdrošināšanas sabiedrības birojā.