Atlīdzības pieteikums

Pirkuma apdrošināšana

Informācija par negadījumu

Vai par negadījumu tika ziņots policijai?

Negadījuma foto

Pievieno izdruku no internetbankas, kas apliecina pirkumu, kā arī bojātā pirkuma fotografijas vai citus dokumentus.

Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza. Apzinos, ka nepatiesas vai maldinošas informācijas gadījumā If P&C Insurance AS Latvijas filiālei ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, turklāt es varu tiks saukts pie kriminālatbildības par krāpšanu (Krimināllikuma 177.pants, 178.pants).

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle informāciju, ko esi sniedzis par sevi un negadījumu, izmantos atbilstoši Privātuma aizsardzības noteikumiem, lai:

  • izvērtētu atlīdzības gadījumu un pieņemtu lēmumu atlīdzību lietā;
  • apmainītos ar informāciju ar valsts reģistriem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  • sazinātos ar Tevi.
* Nepieciešams aizpildīt lauku
Pieteikums tiek sūtīts...