If veselības klientiem paplašinātas iespējas!

Sporto ārā,
saņem pakalpojumus attālināti,
apskati analīžu rezultātus telefonā,
un daudz citu priekšrocību!

Attālinātās medicīnas pakalpojumi

Ārkārtas situācija liek mainīt iedzīvotāju ikdienu un šajos apstākļos mēs esam radušu iespēju papildināt mūsu piedāvātos veselības apdrošināšanas pakalpojumus ar attālinātajiem medicīnas pakalpojumiem, kā arī plašākām sportošanas iespējām.

Kas nepieciešams atlīdzības saņemšanai?

Atlīdzības saņemšanai par attālinātajām sporta nodarbībām jāsniedz maksājuma uzdevums abonementa iegādei ar apdrošinātās personas datiem, apmeklējumu grafiks, kā arī pēc pieprasījuma organizatora izrakstīts rēķins, trenera sertifikāts.

Atlīdzības saņemšanai par ārpustelpu sporta aktivitātēm jāsniedz maksājumu apliecinošs finanšu dokuments (piemēram, kvīts, čeks vai bankas maksājuma uzdevums), kurā minēti Pakalpojuma sniedzēja rekvizīti, Apdrošinātās personas dati, kā arī saņemtie pakalpojumi.

Iesakām sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo attālinātos pakalpojumus piedāvā arvien vairāki uzņēmumi!