Inflācijas ietekme uz korporatīvā īpašuma apdrošināšanu

Pēdējā laika notikumi pasaulē ir radījuši ievērojamu vispārēju preču un pakalpojumu cenu kāpumu – inflāciju.
 
Tas ietekmēs arī If Apdrošināšanas klientus, kuri ir apdrošinājuši korporatīvo īpašumu savas darbības veikšanai, piemēram, ēkas, telpas, iekārtas, arī preces un izejvielas.

Jā, pēdējos gados inflācija ir bijusi regulāra

To apzinoties, apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos esam paredzējuši robežu 10% apmērā, kuras ietvaros netiek piemēroti nosacījumi nedz par zemapdrošināšanu, nedz virsapdrošināšanu.

Ja ik gadu, pārskatot vai pārslēdzot apdrošināšanas līgumu, esat aktualizējuši apdrošināšanas polisē norādīto sava īpašuma (apdrošināšanas objekta) apdrošinājuma summu, ikgadējai “normālai” inflācijai, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jūs praktiski nevajadzētu ietekmēt.

Diemžēl pagājušā gada rekordaugstās inflācijas lēciena sekas būs jūtamas arī šogad. Atsaucoties uz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas martā pausto, 2023. gada inflācija tiek prognozēta aptuveni 10% apmērā. Vēl augstāka inflācija tiek prognozēta būvniecības sektorā, kur 2023. gada janvārī, salīdzinot ar 2022. gada janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 17,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Latvijas oficiālās statistikas portāla dati

Vai šī brīža būvniecības cenu svārstības ir vienīgās, kas ietekmē ar īpašuma atjaunošanu saistīto zaudējumu apmēru?

 • ugunsgrēka dzēšanu;
 • drupu un būvgružu savākšanu, izvešanu un utilizāciju;
 • negadījuma seku likvidāciju, piemēram, mobilo mitruma savācēju nomu vai sodrēju un smaku likvidēšanas pasākumiem;
 • dokumentācijas atgūšanu vai atkārtotu sagatavošanu, ja esošie dokumenti ir gājuši bojā negadījumā;
 • jaunu projektu izstrādi, ja normatīvo aktu izmaiņu dēļ atjaunot ēku līdzšinējā veidolā nav iespējams;
 • jaunu inženierkomunikāciju izbūvi, ja vecās nav atbilstošas mūsdienu prasībām vai ir gājušas bojā negadījuma rezultātā;
 • ēkas atjaunošanas būvuzraudzību un autoruzraudzību, ja to nosaka normatīvie akti.

Kā arī daudzas citas izmaksas, kas rodas vai var rasties saistībā ar iestājušos negadījumu.

Minēto iemeslu dēļ aicinām jūs pārskatīt korporatīvā īpašuma apdrošinājuma summas/apdrošināšanas vērtības gadījumā, ja esat apdrošinājis ēkas/telpas/ iekārtas/preces un izejvielas, pārliecinoties, ka to vērtība atbilst +/-10% vērtībai, kāda būtu nepieciešama, lai atjaunotu tās šī brīža tirgus apstākļos.

Kā noteikt īpašuma atjaunošanas vērtību pēc šī brīža cenām?

 1. Ja, pārslēdzot apdrošināšanas līgumu, esat īpašuma vērtību regulāri pārskatījis un tā iepriekš atbilda vērtībai, kāda būtu nepieciešama, lai to atjaunotu stāvoklī, kādā tā bija pirms iespējamā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, tad šī īpašuma vērtība būtu jāpalielina aptuveni par 10%.
 2. Savukārt, ja neesat drošs par apdrošinātā īpašuma vērtības atbilstību vai neatceraties, kad pēdējo reizi pārskatījāt tā vērtību, tad ņemiet vērā, ka:
  • ēkām aptuvenā atjaunošanas vērtība ir:
   - sākot no 600 €/m2 nojumēm un novietnēm;
   - sākot no 1000 €/m2 ražošanas ēkām;
   - sākot no 1400 €/m2 daudzdzīvokļu ēkām ar standarta iekšējo apdari;
  • telpām aptuvenā apdares atjaunošanas vērtība ir:
   - sākot no 400 €/m2 dzīvojamo telpu apdarei.

Šaubu gadījumā aicinām jūs pieaicināt ar īpašumu novērtēšanu saistītus profesionāļus, kas jums palīdzēs noskaidrot jūsu īpašuma tehnisko stāvokli un atjaunošanas vērtību.