Īpašnieki un vadība

If P&C Holding Ltd pieder Sampo Plc, kas ir akciju sabiedrība, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un ir kotētas Helsinku biržā. Holdingā ietilpst Zviedrijas uzņēmums If P&C Insurance AB un Somijas uzņēmums If dzīvības apdrošināšana.

Baltijā uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apvienota vienā Igaunijā reģistrētā uzņēmumā - If P&C Insurance AS.

Saimnieciskā darbība Latvijā un Lietuvā notiek ar filiāļu starpniecību.