Piektā daļa saskaņoto paziņojumu aizpildīta nekvalitatīvi

If Apdrošināšana apkopotie dati liecina, ka vidēji katrs piektais saskaņotais paziņojums par notikušu ceļu satiksmes negadījumu ir aizpildīts nekvalitatīvi. Visbiežāk viens vai abi iesaistītie autovadītāji aizmirst norādīt negadījuma vietu un laiku, kā arī parakstīties, vai arī uzzīmētā shēma neļauj objektīvi spriest par negadījuma apstākļiem un noteikt katra vadītāja vainas pakāpi.

​Uztraucas un pārdomā

Joprojām vērojama tendence, ka saskaņotā paziņojuma veidlapas tiek aizpildītas ar daudz un dažādām kļūdām. Dažkārt autovadītāji savos paskaidrojumos norāda dažādus apstākļus, kas neļauj objektīvi spriest par negadījuma apstākļiem – piemēram, shēmā attēloti auto pēc negadījuma, nevis negadījuma brīdī, nav norādīts, kādas luksofora gaismas dega negadījuma brīdī, kādā virzienā pārvietojās abi auto pirms negadījuma. Tāpat daļa autovadītāju nezina, kādos gadījumos ir pieļaujams ceļu satiksmes negadījumu noformēt ar saskaņotā paziņojuma palīdzību, bet kādos jāsauc ceļu policija, liecina If Apdrošināšana Transporta atlīdzību grupas apkopotie dati par 2013. gadā iesniegtajiem saskaņotajiem paziņojumiem.

"Autovadītāji saskaņoto paziņojumu pilnīgi pamatoti uztver kā ērtāko negadījuma noformēšanas veidu, taču aizmirst, ka tas ir arī juridisks dokuments. Tāpēc ieteicams ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas veidlapu iepazīties savlaicīgi, nevis mēģināt iedziļināties aizpildīšanas niansēs pēc negadījuma, kad stresa ietekmē ir grūti koncentrēties precīzai dokumenta lauku aizpildei. Dažkārt autovadītāji uztraukumā aizmirst pat vienoties, vai abām pusēm ir vienāds skatījums attiecībā par visiem būtiskiem notikušā ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, lai saprastu, vai negadījumu vispār var noformēt ar saskaņoto paziņojumu, vai tomēr jāizsauc policija. Rezultātā iesniegtais dokuments nav derīgs, autovadītājiem ir jātiekas atkārtoti, lai korekti aizpildītu veidlapas un apdrošinātājs varētu izvērtēt iesaistīto pušu atbildības pakāpi, pieņemt lēmumu par negadījumu un veikt atlīdzības izmaksu," norāda If Apdrošināšana Atlīdzību daļas vadītāja Līga Bērziņa.

Nereti, lūdzot autovadītājiem precizēt negadījuma apstākļus, viņi ir pārdomājuši un mēdz dažādi interpretēt notikušo. Tas nozīmē, ka ir jāveic padziļināta notikušā izmeklēšana, kas paildzina atlīdzības izmaksas laiku.

Mēģina krāpties

Katru gadu vidēji 8 - 10 reizes If Apdrošināšanai nākas arī saskarties ar krāpniecības mēģinājumiem, kad vainīgais autovadītājs mēģina vienoties ar cietušo norādīt citu negadījuma laiku, lai viņam būtu iespējams pagūt iegādāties OCTA polisi. "Ir svarīgi autovadītājiem apzināties, ka saskaņotais paziņojums ir juridisks dokuments un, ka ir jārēķinās ar konsekvencēm, vienojoties norādīt citus negadījuma apstākļus," atgādina Līga Bērziņa.

Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti ne vairāk kā divi dalībnieki, kuri nav guvuši traumas, turklāt nav nodarīts kaitējums trešās personas īpašumam un vadītājiem nav domstarpību par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem. Tāpat saskaņotais paziņojums ir aizpildāms, ja abi transportlīdzekļi pēc negadījuma var turpināt ceļu un abiem vadītājiem negadījuma brīdī ir bijušas tiesības vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli, kā arī viņi nav atradušies alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Saskaņā ar LTAB datiem, 2012. gadā apdrošināšanas sabiedrībās iesniegti saskaņotie paziņojumi par 28 682 ceļu satiksmes negadījumiem. Turklāt 2012. gadā no visiem apdrošināšanas gadījumiem 67 % tika reģistrēti izmantojot tieši saskaņoto paziņojumu.