Mūsdienu līderība: klausīšanās un mācīšanās

Būt līderim mūsdienu pasaulē nozīmē pastāvīgi saskarties ar negaidītiem izaicinājumiem. Vai mēs varam tiem sagatavoties? Kā līderiem palīdzēt sīvas konkurences un pastāvīgas nenoteiktības apstākļos? Un kas ir izšķirošais faktors, lai iedvesmotu savu komandu un virzītu uzņēmumu uz panākumiem?

Labi zināmā angļu valodas abreviatūra CEO - Chief Executive Officer - mūsdienās arvien biežāk tiek atšifrēta kā Chief Enabling Officer. Tātad cilvēks, kas rada mērķu sasniegšanu veicinošu vidi savai komandai.

“Kļūt par šādu vadītāju nenākas viegli un tam nepieciešama gan vērība, savu stipro un vājo pušu apzināšanās. Tomēr svarīgākā no tām ir motivācija pastāvīgi mācīties, pilnveidoties un paplašināt savas kompetences. Šie vadītāji vislabāk būs sagatavoti izaicinājumiem un spēs atbalstīt savu komandu,” saka Daiga Bluķe, If Darba devēja zīmola vadītāja Baltijā.

Papildu tam, pēdējo gadu neparastie izaicinājumi uzdevumu būt līderim ir padarījuši vēl grūtāku. Pandēmija, karš un to sekas ir satricinājuši biznesa pamatus un mainījuši to, kā mēs strādājam un dzīvojam. Tāpēc vairāk nekā gadsimtu vadības teorētiķu un praktiķu diskutētais jautājums par to, kas ir efektīva līderība, kļūst arvien nozīmīgāks.

Trīs svarīgākās vērtības

Teiciens "komunikācija ir galvenais" (Communication is key) ir patiess. Atklāta komunikācija patiesi ir veiksmīgas vadības un nepārtrauktu uzlabojumu pamatā. Vadītājam nav jāpieņem lēmumi vienatnē; ir svarīgi iesaistīties diskusijās un apmainīties ar pieredzi. Šo pamatpatiesību apstiprina If Līderības programma, kurā piedalās augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, kas pārrauga vairāk nekā 8000 cilvēku septiņās Baltijas un Skandināvijas valstīs. Apmācību laikā iegūtās zināšanas palīdz vadītājiem labāk apzināties sevi un pieņemt pamatotus lēmumus.

Jau dažus mēnešus pēc apmācību sākuma visiem kļuva acīmredzami trīs vērtīgākie "aha" momenti - individuāls darbs ar koučiem, dalīšanās pieredzē ar citiem vadītājiem un atgriezeniskās saites saņemšana.

Pēc pašu vadītāju domām, galvenais ieguvums ir darbs ar kouču, kurš palīdz iegūt svaigu skatu no malas uz iekšējiem izaicinājumiem. Otrs ieguvums ir regulāras tikšanās ar citiem vadītājiem, vadības stila un ieradumu pašanalīze un atklātas diskusijas, kas ļauj salīdzināt pieredzi starp kolēģiem no dažādām valstīm. Visbeidzot, trešais programmas ieguvums ir atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, kas veicina pārdomas par sevi kā vadītāju un to prasmju nostiprināšanu, kas palīdzēs vadīt organizāciju pārmaiņu apstākļos.

Klausies, dzirdi, runā

Iedziļinoties efektīvas vadības formulā, daudzi If Līderības programmas dalībnieki atklāja un sāka īstenot universālo padomu. "Vairāk klausies, mazāk runā."

"Patiesi, uzmanīga komandas uzklausīšana, uzdodot jautājumus, nevis sniedzot gatavas atbildes, ir pieeja, kas ļauj vadītājam būt līdzās saviem darbiniekiem un kļūt par atbalstošu un iedvesmojošu vadītāju. Ļoti svarīga ir arī pašrefleksija - pārdomas par savu kā vadītāja rīcību un vadītāja lomu komandas dzīvē. Baltijas valstu nodaļu vadītāji, kuri jau piemēro šos principus, apliecina, ka atšķirība ir jūtama," norāda Daiga Bluķe.

Pastāvīgu izaicinājumu un neskaidrību pilnajā pasaulē līderi ir tie, kas klausās, mācās un nepārtraukti pilnveido sevi. Atbalstot un gudri vadot savus cilvēkus, veicinot atklātu sarunu, līderi iedvesmo un bruģē ceļu uz panākumiem.