Aptauja: Latvijā puse darbinieku strādā toksiskā darba vidē

Nesen veiktajā aptaujā Baltijā secināts, ka Latvijā 50% darbinieku strādā neveselīgā jeb toksiskā darba vidē. Vēl 38% darbinieku ir viduvēji darba apstākļi. Tādējādi lielākais vairums cilvēku strādā vidē, kurā svarīgi darba aspekti netiek labi pārvaldīti vispār vai tiek pārvaldīti tikai daļēji.

Aptauja pārējās Baltijas valstīs atklāj, ka toksiskā darba vidē Lietuvā strādā 51% un Igaunijā 45% darbinieku. Tikai viduvēji darba apstākļi Lietuvā ir 35% darbinieku, bet Igaunijā 37% darbinieku, kas nozīmē to, ka viņu darba apstākļi tuvojas normāliem, taču zināmos aspektos aizvien ir neapmierinoši.

Aptaujas rezultāti liek secināt, ka lielāki vai mazāki izaicinājumi ir tādos būtiskos darba vides aspektos kā līderībā, komandas darbā, darbinieku labbūtībā un tajā, cik darbs ir jēgpilns. Daudzviet darbinieki baidās no vadības, darbs šķiet bezjēdzīgs un tas netiek novērtēts. Tāpēc arī cilvēkiem nereti ir jāsaņemas, lai no rīta pieceltos un dotos uz darbu. Pandēmijas laiks šīs problēmas vēl vairāk izgaismojis, jo attālinātā darba laikā cilvēki vēl vairāk atsvešinājās gan no kolēģiem, gan savas darba vietas.

“Jāatzīst, ka aptaujas rezultāti ir satraucoši gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Risinājums ir atklāta saruna un dialogs. Darbiniekiem būtu jāspēj runāt par šīm problēmām, bet darba devējiem būtu jānodrošina darba vietā labākie iespējamie apstākļi. Uzņēmumiem ir jāieklausās savos darbiniekos un jālūdz sniegt atsauksmes, bet darbiniekiem ir jāpacīnās, lai tiktu sadzirdēti. Pārmaiņas uz labu sākas ar sarunu un spēju noskaidrot, kas tad īsti rada neapmierinātību un vilšanos darbavietā,” saka Žanna Upeniece, If Apdrošināšanas personāla vadītāja Latvijā.

Žanna Upeniece If Latvija
Žanna Upeniece, If Apdrošināšanas personāla vadītāja Latvijā

Tikai katram astotajam ir labs darbs

Aptaujas rezultāti atklāj, ka Latvijā laba darbavieta ir tikai 12% jeb katram astotajam darbiniekam. Tas nozīmē, ka darba devēji rūpējas par savu strādājošo labbūtību, cilvēki tiek cienīti un viņos ieklausās. Darbinieki šajās darba vietās arī jūt, ka dara jēgpilnu darbu un strādā labās komandās.

Salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm Latvijā ir vismazāk darbinieku, kuri savu darba vietu vērtē kā labu. Aptauja atklāj, ka laba darba vide Lietuvā ir 14%, bet Igaunijā – 18% darbinieku.

 “Mēs jau esam secinājuši, ka cilvēki vēlas normālu darbu. Protams, “normāls” katram cilvēkam nozīmē ko citu, taču saskaņā ar mūsu aptauju lielākā daļa darbinieku vēlas labu mikroklimatu, vadītājus, kas viņus ciena, un laipnus kolēģus. Diemžēl arī šajā ziņā, kā mēs redzam, visās Baltijas valstīs ir daudz kas uzlabojams,” saka Žanna Upeniece.
___________________________________

If Apdrošināšanas aptaujā internetā piedalījās 1500 Baltijas valstīs strādājošo cilvēku. Aptaujas laikā viņi atbildēja uz jautājumiem par četrām galvenajām tēmām - līderība, komandas darbs, labbūtība un darba jēga. Jautājumi atspoguļoja ikdienas darbu, lēmumus, kas skar darbiniekus, kā arī viņu mērķus un labbūtību darba vietā.