Aptauja

Tikai 3 no 10 darbiniekiem savu darbu uzskata par normālu; puse apsvērtu mainīt darbu uz normālāku

Baltijas valstīs veiktajā aptaujā konstatēts, ka tikai trešā daļa darbinieku savu pašreizējo darbu uzskata par normālu, Latvijā rezultāts vēl zemāks. Puse no aptaujas dalībniekiem būtu gatavi mainīt esošo darbu pret citu, ja piedāvātais darbs atbilstu viņu prasībām par “normālu darbu”. Pētījuma veidotāju mērķis bija noskaidrot, ko cilvēki uzskata par normālu darbu.

Latvijā tikai ceturtā daļa ir apmierināti ar savu pašreizējo darbu

“Aptaujā vairāk nekā 1500 cilvēkiem darbaspējīgā vecumā jautājām, ko viņi uzskata par normālu vadītāju un normālu komandas darbu, vai darbam jābūt jēgpilnam un kas nepieciešams, lai darbinieki savā darbavietā justos labi,” norādīja viena no pētījuma iniciatorēm If Apdrošināšanas Personāla daļas vadītāja Žanna Upeniece. “Iegūtie rezultāti liecina, ka cilvēki galvenokārt vēlas, lai darbā viņiem uzticas, lai viņi varētu uzņemties atbildību un tiktu atbalstīti, kā arī, lai darbs ir elastīgs.”

Baltijā vidēji trešā daļa uzskata, ka viņu esošais darbs atbilst iezīmēm, kuras viņi uzskata par normālām. Latvijā savu darbu par normālu sauc tikai katrs ceturtais, 40 % uzskata, ka viņu darbs nav pietiekami normāls, bet 36 % - ka tas noteikti nav normāls.

Gandrīz puse aptaujāto ietu prom no pašreizējās darbavietas, lai strādātu darbā, kas labāk atbilst iezīmēm, kuras viņi uzskata par normālām. Latvijā to darītu vairāk nekā puse – 55 % aptaujāto, Lietuvā aiziešanu no darba apsvērtu 48 %, bet Igaunijā – 47 %.

Pārietu uz darbu, kurā piedāvā lielāku algu un labākus darba apstākļus

„Jautāti, kas varētu būt galvenie iemesli, lai aizietu no pašreizējā amata, vairākums darbinieku piemin lielāku algu, ko piedāvā citā vietā, vai nepieņemamus darba apstākļus pašreizējā darba vietā. Šajā gadījumā ir jārunā par smalkām, grūtāk pamanāmām niansēm, kādēļ cilvēki varētu apsvērt aiziešanu no darba, taču sajūta par “normālu darbu” ir būtiska jebkuram darba izvēlē,“ komentē personāla vadības eksperte Žanna Upeniece.

Viedoklis par to, kādām iezīmēm jāpiemīt darbam, lai to varētu saukt par normālu, katrā no valstīm atšķiras. Latvijā par galvenajām prioritātēm darbinieki uzskata drošību un stabilitāti (51 %), kā arī cienījamus vadītājus (50 %), Lietuvā - labu mikroklimatu (46 %) un profesionālās izaugsmes iespējas (41 %), bet igauņi uzskata, ka vissvarīgākās normāla darba iezīmes ir draudzīgi kolēģi (50 %) un elastīgs darba laiks (49 %).

„Līdzīgas atšķirības mēs redzam arī starp If birojiem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Pat vienā uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem dažādās valstīs ir tendence par normāliem uzskatīt atšķirīgus aspektus. Taču labi un profesionāli kolēģi ir būtiski visu trīs valstu darbiniekiem. Tomēr tieši igauņi aptaujā visvairāk uzsvēra, ka ir svarīgi, lai kolēģi būtu arī labi draugi,“ piebilst If Apdrošināšanas pārstāve.

Jāuzlabo darbinieka labsajūta, komandas darbs un darba un personīgās dzīves līdzsvars

Aptaujā tika noskaidrots, kā darbinieki vērtē vairākus būtiskus pašreizējā darba aspektus. Viszemāk visās trīs valstīs tika novērtēts vadības darbs (6,6 punkti no 10), bet visaugstāk – sava darba jēga (7,5).

Vairākums darbinieku atzīmē, ka esošajā darba vietā ievērojami būtu jāuzlabo komandas darbs, darba un personīgās dzīves līdzsvars, kā arī viņu labsajūta. Latvijā visbiežāk - vairāk nekā puse no aptaujātajiem (57 %) - uzsvēra, ka būtu nepieciešams uzlabot tieši darbinieku labsajūtu.

Normāls darbs pretēji supervaroņu izaicinājumiem

If Apdrošināšanas veiktās aptaujas mērķis bija noskaidrot, ko vairākums darbinieku Baltijā cer sagaidīt no sava darba.

“Mēs redzam, ka ir nepieciešams mainīt veidu, kā uzņēmumi raugās uz savu darbinieku iesaisti. Daudzi uzņēmumi meklē darbiniekus „supervaroņus“, kuriem jāuzvar viens izaicinājums pēc otra. Šī tendence ir izraisījusi pārāk daudz ar darbu saistīta stresa un izdegšanas gadījumu – gan jaunu, gan pusmūža cilvēku vidū. Darbavietās ir jāveido veselīgāka ilgtermiņa stratēģija, lai cilvēki būtu motivēti, apmierināti un produktīvi ilgtermiņā,“ skaidro Upeniece.

Pētījuma iniciatori Baltijas valstīs bija If Apdrošināšana, lai noskaidrotu, ko cilvēki darbspējīgā vecumā uzskata par normālu darbu. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 1500 dalībnieki no dažādiem uzņēmumiem, aptauju veica pētījumu kompānija „Inspired UM“.

Normalitāte nepieciešama visās darba nozarēs

Lai saprastu esošo situāciju savā uzņēmumā, arī If Apdrošināšana visās trīs valstīs ar saviem darbiniekiem pārrunāja šos pašus jautājumus. Atklājās, ka komandas darbs, laba pašsajūta un darba jēga ir trīs spēcīgākie faktori, kurus If darbinieki saskata savā ikdienas darbā. Visi šie trīs faktori ir novērtēti ar 8 līdz 9 punktiem no 10. Atbildot uz jautājumu, ko viņi uzskata par normālu, vairākums darbinieku minēja brīvību un atbildību lēmumu pieņemšanā, iespēju tikt uzklausītiem ar darbu saistītos jautājumos, darba un darbinieku intereses izprotošus vadītājus, spēcīgas un saliedētas komandas, savstarpēju izpalīdzību, uzticēšanos saviem kolēģiem, reālistisku pieeju no personāldaļas puses, kā arī skaidru misiju  – „palīdzēt cilvēkiem“.