If Drošības fonds meklē labākos projektus, lai sniegtu finansiālu atbalstu!

No 9. līdz 23. aprīlim ikvienai Latvijas skolai, pirmsskolas izglītības iestādei, nevalstiskajai organizācija vai citai iestādei, kurai ir nepieciešams veikt ieguldījumu drošības uzlabošanā, ir iespēja pieteikt savu projektu If Drošības fonda kampaņai! Uzvaras balvu fonds – 3000 eiro tiks piešķirts trim veiksmīgākajiem pieteikumiem – katram pa 1000 eiro.

​Atrisiniet ar drošību saistītu jautājumu!

If Drošības fonds notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, un tas sniedz iespēju ikvienai iestādei vai organizācijai pieteikt savu projektu konkursam. Konkursa nolikums paredz, ka finansējums tiek piešķirts jebkuru ar drošību saistītu jautājumu risināšanai, piemēram, drošības inventāra (kameru, apgaismojuma u. c.), atstarojošo vestu, velosipēdistu ķiveru, dūmu detektoru un cita aprīkojuma iegādei, nožogojuma ierīkošanai vai salabošanai, spēļu un mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, kāpņu margu ierīkošanai un citiem idejiski atbilstošiem projektiem.

2017. gada rudenī If Drošības fonda finansējumu ieguva trīs projekti: Jaunjelgavas bērnudārzs Atvasīte uzstādīja jaunus vārtus, Kristiāna Dāvida pamatskola Kalna skola pielāgoja vidi bērniem ar kustību traucējumiem, bet biedrība Nepaliec viens ierīkoja metāla durvis ar abpusēju kodu.

Konkursa norise

Konkurss norisinās divās kārtās – pirmajā kārtā no 9. līdz 23. aprīlim tiek gaidīti projektu pieteikumi, un no 24. līdz 26. aprīlim notiks iesniegto projektu izvērtēšana un finālistu noskaidrošana. Savukārt otrajā kārtā, kas notiks no 2. līdz 14. maijam, norisināsies publiskā balsošana par finālam izvirzītajiem projektiem www.if.lv/drosibasfonds. Projektu konkursa trīs uzvarētāji, kuri būs ieguvuši visvairāk balsu, tiks paziņoti 16. maijā, katrs iegūstot 1000 eiro sava projekta realizēšanai.

Kā pieteikties

Pieteikuma veidlapa pieejama If Apdrošināšanas tīmekļa vietnē.

Īsumā par If Drošības fondu:

Vēloties līdzdarboties drošas apkārtējās vides veidošanā, 2007. gadā tika izveidots If Drošības fonds. If Drošības fonds ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 100 dažādām iestādēm un nodibinājumiem dažādās Latvijas pilsētās, tādējādi sasniedzot savu mērķi – padarīt drošāku apkārtējo vidi. Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz drosibasfonds@if.lv ​