Mūsu darbs ilgtspējas jomā

Mēs ik dienu strādājam, lai pilnveidotu savu darbu pie ilgtspējas, vienlaikus sperot pārliecinošus soļus uz priekšu. Tāpat kā lielākā daļa uzņēmumu, mēs, paplašinot savas zināšanas, attīstām savu darbības jomu, un šeit ir nebeidzamas iespējas. 

If ir Sampo grupas meitasuzņēmums. Sampo 2019. gadā kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā līguma dalībnieku. Kā daļa no Sampo mēs strādājam pie tā, lai ilgtspēju ieviestu visos If darbības līmeņos.

Mēs šobrīd varam vērot, cik ļoti klimata pārmaiņas ietekmē cilvēku dzīvi, bieži radot negaidītus pārdzīvojumus un zaudējumus.

Esam pārliecināti, ka mēs visi varam pieņemt lēmumus, kas ir nepieciešami mūsdienu pasaulei. If darbinieki izmanto savas kompetences, lai atbalstītu klientus, un vērstu uzmanību ieguvumiem, ko sniedz ilgtspējīgas stratēģijas ievērošana un ilgtspējīgs darbs.

ANO Globālais līgums un tā 10 principi

ANO Globālais līgums ir pasaulē lielākā iniciatīva uzņēmumiem ar teju 13 000 korporatīvo dalībnieku. Kā Sampo grupas loceklis arī If ir iesaistīts šajā iniciatīvā. Globālais līgums ir izveidots, lai uzņēmumi visā pasaulē noteiktu stratēģijas un darbības saskaņā ar 10 izvēlētajiem ilgtspējības principiem. Tā principi ir vērsti uz cilvēktiesībām, vidi, korupcijas apkarošanu un darbu – četrām jomām, kas ir svarīgas ANO Ilgtspējas mērķu sasniegšanai.

“Sagaidot, ka arī mūsu klientu uzņēmumi savā darbībā tieksies pēc ilgtspējas, mēs strādājam pie tā, lai aktīvi veicinātu ilgtspējīgāka uzņēmuma un sabiedrības veidošanos. Turklāt mēs vēlamies motivēt savus korporatīvos klientus ievērot ANO Globālā līguma principus. If ir lielākā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība Ziemeļvalstīs, un mūsu korporatīvie klienti darbojas visā pasaulē, kas nozīmē, ka mūsu rīcībai ir globāla ietekme,” uzskata Morten Thorsrud, If izpilddirektors.

Uzzini vairāk, kā ANO Globālā līguma principi ietekmē mūsu korporatīvos klientus (informācija angļu valodā)

10 ilgtspējības principi ietver:

Cilvēktiesības

1. princips – uzņēmumiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludināto cilvēktiesību aizsardzība.

2. princips – pārliecinieties, ka tie nepārkāpj cilvēktiesības.

Darbaspēku

3. princips – uzņēmumiem ir jāatbalsta biedrošanās brīvība un tiesību uz koplīgumu slēgšanas efektīva atzīšana.

4. princips – visu veidu piespiedu un obligātā darba izskaušana.

5. princips – bērnu darba efektīva nepieļaušana.

6. princips – diskriminācijas izskaušana attiecībā uz nodarbinātību un profesiju.

Vidi

7. princips – uzņēmumiem ir jāatbalsta uz vides aizsardzību vērsta pieeja.

8. princips – uzņemties iniciatīvas, lai veicinātu lielāku atbildību vides jomā.

9. princips – veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādi un izplatīšanu.

Korupcijas apkarošanu

10. princips – uzņēmumiem ir jācīnās pret korupciju visos tās veidos, tostarp pret izspiešanu un kukuļošanu.

Mūsu nākotne

Pasaule šobrīd atrodas svarīgā pagrieziena punktā, un uzņēmumu izvēle atstās ietekmi uz nākamajām paaudzēm. Mēs izmantosim savas zināšanas un iespējas, lai vadītu šīs izvēles tādā veidā, kas ir vislabākais nākamajām paaudzēm.

Uzzini vairāk par: