Tirgus un uzņēmējdarbības vide

If ir lielākais īpašumu apdrošinātājs Ziemeļvalstīs un tā tirgus daļa nedaudz pārsniedz 20%.

Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā If ir viens no vadošajiem īpašuma apdrošināšanas uzņēmumiem ar tirgus daļu attiecīgi 19 %, 26 % un 25 %. Dānijas sadrumstalotajā tirgū If tirgus daļa ir 5 %.

Plašā pārstāvniecība Ziemeļvalstu tirgū nodrošina efektīvu pamatu If pārrobežu apdrošināšanas risinājumiem. If klientus, kuri veic saimniecisko darbību ārvalstīs, apkalpo uzņēmuma filiāles Francijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē un Vācijā.

"Plašā pārstāvniecība Ziemeļvalstīs rada If unikālus apstākļus, lai klientiem tiktu nodotas gan zināšanas, gan efektīvi risinājumi," norāda uzņēmuma rīkotājdirektors un koncerna vadītājs Torbjörn Magnusson.

Kopš 2002. gada If zīmols ir ieviests Baltijas valstīs, un kopš 2009. gada 1. jūlija saimnieciskā darbība apvienota vienā Igaunijā reģistrētā uzņēmumā - If P & C Insurance AS. Saimnieciskā darbība Latvijā un Lietuvā notiek ar filiāļu starpniecību.

If nodarbina ap 6 800 darbinieku Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā un Baltijas valstīs. If pieder somu koncernam Sampo, kura akcijas tiek kotētas Helsinku biržā.