Tirgus un uzņēmējdarbības vide

If ir lielākais īpašumu apdrošinātājs Ziemeļvalstīs un tā tirgus daļa nedaudz pārsniedz 20%.

Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā If ir viens no vadošajiem īpašuma apdrošināšanas uzņēmumiem ar tirgus daļu attiecīgi 19 %, 26 % un 25 %. Dānijas sadrumstalotajā tirgū If tirgus daļa ir 5 %.

Plašā pārstāvniecība Ziemeļvalstu tirgū nodrošina efektīvu pamatu If pārrobežu apdrošināšanas risinājumiem. If klientus, kuri veic saimniecisko darbību ārvalstīs, apkalpo uzņēmuma filiāles Francijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē un Vācijā.

"Plašā pārstāvniecība Ziemeļvalstīs rada If unikālus apstākļus, lai klientiem tiktu nodotas gan zināšanas, gan efektīvi risinājumi," norāda uzņēmuma rīkotājdirektors un koncerna vadītājs Torbjörn Magnusson.

Kopš 2002. gada If zīmols ir ieviests Baltijas valstīs, un kopš 2009. gada 1. jūlija saimnieciskā darbība apvienota vienā Igaunijā reģistrētā uzņēmumā - If P & C Insurance AS. Saimnieciskā darbība Latvijā un Lietuvā notiek ar filiāļu starpniecību.

If nodarbina ap 6 800 darbinieku Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā un Baltijas valstīs. If pieder somu koncernam Sampo, kura akcijas tiek kotētas Helsinku biržā.

Baltija

​If darbojas visās trīs Baltijas valstīs. Kopumā Baltijas valstīs If ir ap 350 000 privātu un juridisku klientu.

If zīmols Baltijas valstu apdrošināšanas tirgū tika ieviests 2002. gadā.

Kopš 2009. gada 1. jūlija Baltijā uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apvienota vienā Igaunijā reģistrētā uzņēmumā - If P&C Insurance AS. Saimnieciskā darbība Latvijā un Lietuvā notiek ar filiāļu starpniecību.

"Šobrīd tirgus attīstība Baltijā ved izaugsmes virzienā. If ir viens no lielākajiem spēlētājiem Baltijas valstu apdrošināšanas pakalpojumu tirgū, un mēs radām arvien jaunus apdrošināšanas risinājumus gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem", norāda Baltijas biznesa segmenta vadītājs Timo Vuorinen.

Privātpersonu sektors

Privātpersonu sektors ir If lielākais biznesa sektors, kas veido 48% no parakstīto bruto prēmiju apjoma.

If saviem klientiem Ziemeļvalstīs piedāvā plašu īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Uzņēmums izmanto vairākus zīmolus - If (visās Ziemeļvalstīs), Europeiske (ceļojumu apdrošināšana Norvēģijā) un dažādu transportlīdzekļu marku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu sadarbībā ar auto ražotājiem un servisa pakalpojumu sniedzējiem.

Standarta un klientu vajadzībām pielāgoti piedāvājumi

Privātpersonu sektorā If saviem klientiem piedāvā nedzīvības apdrošināšanu tādās jomās kā mājokļu apdrošināšana, transportlīdzekļu un veselības apdrošināšana, kā arī bērnu, pieaugušo, grūtniecības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Esam vienīgais uzņēmums apdrošināšanas pakalpojumu tirgū, kas piedāvā t.s. lielo apdrošināšanu - proti, vienu apdrošināšanas risinājumu, kurā apvienoti visi iepriekš minētie apdrošināšanas produkti.

Efektīva pieteikto atlīdzību izskatīšana

Pieteikto atlīdzību ātra un kvalitatīva izskatīšana ir viens no If panākumu priekšnoteikumiem. Aptuveni 60% no pieteikto atlīdzību skaita tiek izskatīti 24 stundu laikā. Tiek palielināts to apdrošināšanas produktu skaits, kuru atlīdzības klientiem iespējams pieteikt ar interneta starpniecību, tādējādi paātrinot to izskatīšanu. Esam gandarīti par to, ka veiktajās klientu aptaujās par pieteikto atlīdzību izskatīšanas efektivitāti apmēram 90% no klientiem novērtē mūs ar atzīmi 4 vai 5 (5 ballu sistēmā).

"Mēs izskatām vairāk nekā vienu miljonu atlīdzības pieteikumu ik gadu un varam ar pārliecību teikt, ka nevienam citam uzņēmumam nav tik lielas pieredzes attiecībā zaudējumu atlīdzību jautājumos, un neviens uzņēmums nevar piedāvāt labāku klientu apkalpošanu. Kad notiek negadījums, mūsu klients ir labās rokās," norāda Privātpersonu sektora vadītāja Line Hestvik.

Korporatīvais sektors

If Ziemeļvalstīs ir uzņēmumu apdrošināšanas tirgus līderis. Šī sektora klientu vidū ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuru nodarbināto skaits nepārsniedz 500 darbiniekus.

Darbība korporatīvajā sektorā noris šādās Ziemeļvalstīs - Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā un Dānijā. Šajā biznesa segmentā ir aptuveni 330 000 klientu, If parakstīto bruto prēmiju apjoms šajā segmentā ir 30%.

Standarta un klientiem pielāgoti risinājumi

Šī sektora klientu vairākums ir mazie uzņēmumi, kurus apmierina piedāvātie standarta risinājumi. Lielākiem uzņēmumiem If piedāvā piemērotus individuāli izstrādātus risinājumus un konsultācijas.

Korporatīvā sektora klientiem tiek piedāvāti piedāvāti īpašuma, civiltiesiskās atbildības, ceļu satiksmes negadījumu, darbinieku un transportlīdzekļu apdrošināšana.

Apdrošināšanas risinājumi par saprātīgu cenu uzņēmumiem, kuri vēlas samazināt savu risku

Visiem klientiem - Ziemeļvalstu uzņēmumiem, kuri vēlas samazināt savu risku, tiek piedāvāti apdrošināšanas risinājumi, kuri ir gan elastīgi, gan par saprātīgu cenu, ņemot vērā katra konkrētā uzņēmuma specifiku un tā vajadzības.

"Mēs apdrošinām ne tikai uzņēmumus visās Ziemeļvalstīs, bet arī šo uzņēmumu nozīmīgāko aktīvu - tajos strādājošos darbiniekus. Visi kopā mēs spējam nodrošināt vislabākos un elastīgākos apdrošināšanas risinājumus katram atsevišķam uzņēmumam", norāda Korporatīvā sektora vadītājs Ivar Martinsen.

Industriālais sektors

Industriālajā sektorā If apkalpo apmēram 1 000 klientu, un šis segments veido 16% no parakstīto bruto prēmiju apjoma. Mūsu klientu vidū ir lielie uzņēmumi ar visdažādākajām prasībām un vajadzībām, apgrozījumu virs 500 miljoniem SEK un darbinieku skaitu virs 500.

Industriālajā sektorā klientiem tiek piedāvāti apdrošināšanas un riska pārvaldības risinājumi. Galvenie produkti ietver īpašuma, civiltiesiskās atbildības, nelaimes gadījumu (t.sk. darba laikā notikušu nelaimes gadījumu), kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanu.

Starptautiskais tīkls

Mēs esam Ziemeļvalstu rūpniecības uzņēmumu apdrošināšanas tirgus līderis. Lai gan klientu saimnieciskās darbības vieta ir Ziemeļvalstīs, daudzi no tiem veic saimniecisko darbību arī citās pasaules valstīs.

Lai varētu piedāvāt savus pakalpojumus arī starptautiskā mērogā, If ir filiāles Apvienotajā Karalistē, Francijā, Holandē un Vācijā. Bez tam If industriālajam sektoram ir konkurētspējīgs, globāls sadarbības partneru tīkls.