Aptauja: Latvijas iedzīvotāji aktīvi iesaistās labdarības iniciatīvu atbalstīšanā

Tuvojoties gada lielākajiem svētkiem, Latvijas iedzīvotāji mēdz tiem ne tikai gatavoties, bet arī palīdzēt citiem. 80% Latvijas iedzīvotāji ziedo vai sniedz atbalstu kādam vismaz reizi gadā. Visvairāk līdzekļu ziedojumiem tiek atvēlēts bērnu atbalstam, taču šogad bieži palīdzība ir sniegta arī Ukrainai un tās iedzīvotājiem, liecina If Apdrošināšanas veiktās aptaujas dati.

Aptaujas rezultāti rāda, ka lielākā daļa (59%) Latvijas iedzīvotāju mēdz ziedot neregulāri. Trīs procenti respondentu ir iestatījuši automātiskos ziedojumu maksājumus savā internetbankā, 6% parasti ziedo tikai decembrī, taču teju katrs trešais (32%) valsts iedzīvotājs ziedojumus neveic nemaz.

“Šis gads Latvijā bijis sarežģīts un grūts, un karš Ukrainā to padarījis arī emocionāli smagu. Mēs esam pārliecināti, ka, ziedojot Ukrainas aizstāvībai un tās iedzīvotājiem, veidojam labāku nākotni. Aizvadītā gada laikā cilvēki Latvijā ir aktīvi iesaistījušies palīdzības sniegšanā – vairāk nekā puse aptaujāto ir ziedojuši vairākas reizes, bet teju katrs desmitais (8%) pat katru mēnesi. Vismaz reizi gadā ziedojuši visu vecumu cilvēki, bet visaktīvākie bijuši no 45 līdz 54 gadus veci Latvijas iedzīvotāji,” stāsta Daiga Bluķe, If Apdrošināšanas darba devēja zīmola vadītāja.

Salīdzinot Latviju ar citām Baltijas valstīm, manāms, ka kaimiņvalstīs tendence ziedot ir līdzīga. Igaunijā vairākas reizes gadā ziedo 41%, bet Lietuvā, tāpat kā Latvijā, 57% respondentu. Reizi gadā ziedojumus veic 29% igauņu un 22% lietuviešu.

Uz jautājumu, ko Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir ziedojuši, lielākā daļa (87%) atbildēja, ka tā ir bijusi nauda, 59% – apģērbs, savukārt 38% ir ziedojuši dažādas lietas: mēbeles, rotaļlietas, specifisku aprīkojumu, un katrs ceturtais aptaujas dalībnieks ir ziedojis pārtiku. 12% respondentu ir snieguši ieguldījumu brīvprātīgajās vai labdarības aktivitātēs, ziedojot savu laiku, bet pārējie 4% norādīja, ka viņi ir devuši ieguldījumu citos veidos.

Pētījumā atklājās, ka pēdējā gada laikā lielākā daļa (54%) respondentu ir ziedojuši naudu bērnu atbalstam, 37% ziedojumus ir snieguši Ukrainai, trešdaļa atbalstījuši dzīvnieku patversmes, tikpat daudz respondentu palīdzējuši slimiem cilvēkiem. 29% ir ziedojuši bezpajumtniekiem, 22% senioriem, 15% palīdzējuši cilvēkiem, kuri zaudējuši māju ugunsgrēka vai citu iemeslu dēļ. Savu ieguldījumu vides aizsardzības iniciatīvu īstenošanā snieguši 3%, atlikušie 10 procenti ir atbalstījuši citas aktivitātes vai organizācijas.

Citās Baltijas valstīs, tāpat kā Latvijā, galvenais uzsvars tiek likts uz palīdzības sniegšanu bērniem un Ukrainai. Igaunijā bērniem ziedojuši 57%, bet Lietuvā 58% respondentu. Savukārt Ukrainai ziedojumus veikuši 55% igauņu un 60% Lietuvas iedzīvotāji.

“Arvien lielāks skaits uzņēmumu savu darbinieku, klientu un sadarbības partneru Ziemassvētku dāvanām plānoto budžetu ziedo dažādu palīdzības projektu atbalstam. Arī If Apdrošināšana jau vairākus gadus Ziemassvētkos dāvanu vietā izvēlas atbalsta sniegšanu jēgpilniem projektiem, kas stiprina glābšanas organizācijas un ar to starpniecību gādā par sabiedrības drošību. Šogad šai tradīcijai pievienojam jaunu iniciatīvu un izvēlamies atbalstīt arī Ukrainas iedzīvotājus. Ar organizācijas Ziedot.lv starpniecību iesaistāmies ziedojumu kampaņā Latvijā nonākušo Ukrainas bērnu atbalstam,” komentē D. Bluķe.

If Apdrošināšanas veiktajā aptaujā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedalījās nedaudz vairāk nekā 1000 cilvēku no katras valsts.